Home  | Informatie | Contact | Facebook

23 Oktober: Uitnodiging informatiebijeenkomst GroenStructuurPlan Ovezande

Uitnodiging informatiebijeenkomst GroenStructuurPlan Ovezande

Hoe combineren we biodiversiteit en maatregelen rondom klimaatverandering met het groen in Ovezande? Graag gaan wij samen met u hierover in gesprek tijdens een informatiebijeenkomst over het groenstructuurplan Ovezande op dinsdag 23 oktober aanstaande. Komt u ook?

Locatie: Verenigingsgebouw ‘Trefpunt’, Ovezande
Datum: 23 oktober 2018
Tijd: 19:15-21:30 uur

Programma

19:15 Inloop
19:30 Opening Wethouder Witkam
19:45 Toelichting basisdocument
20:05 Pauze
20:15 Workshops
Tafel 1: Biodiversiteit
Tafel 2: Klimaatadaptatie
Tafel 3: Groenstructuur
21:15 Afsluiting

Basisdocument Groenstructuurplan

Afgelopen jaar heeft de raad ingestemd met het basisdocument Groenstructuurplan gemeente Borsele 2017-2037. Het basisdocument is algemeen en geldt voor alle 15 kernen in de gemeente. De nadruk in het basisdocument ligt op de volgende beleidsdoelstellingen:

  • opvangen effecten klimaatveranderingen;
  • vergroten van de biodiversiteit;
  • verbeteren groeiplaats bomen.

U vindt het basisdocument op de website van de gemeente.

Dorpsplan Ovezande

Onderdeel van het basisdocument is een uitwerking per kern in de vorm van dorpsplannen. In het dorpsplan Ovezande zijn de belangrijke groenstructuren en de zoneringen vastgelegd. Bovendien staat er in de dorpsplannen wat wij willen aanpakken en verbeteren gedurende de planperiode 2017-2037. Het doel van het dorpsplan is om de ruimtelijke kwaliteit te behouden en te verbeteren. Ook willen wij de doelstellingen voor biodiversiteit en klimaat realiseren. Bij uitwerking van de dorpsplannen zoeken we de samenspraak met inwoners voor de invulling van het plan. Uw inbreng of ideeën kunt u op deze avond aan ons meegeven.


Bijeenkomst op 23 oktober 2018

Aan de hand van de thema’s uit het groenstructuurplan (biodiversiteit, klimaatadaptatie, ambities/actieplan) gaan we tijdens de bijeenkomst met elkaar in gesprek in drie verschillende rondes. Uw inbreng gebruiken wij om de uitwerking van het dorpsplan verder in te vullen.

Voor een goede organisatie willen wij u vriendelijk vragen u vóór vrijdag 19 oktober aan te melden op info@Borsele.nl. U kan ook bellen naar 0113- 238 383.

Wij hopen u 23 oktober te mogen begroeten!

Uitnodiging Ovezande Digitaal PDF

Sorry, comments are closed for this post.