Home  | Informatie | Contact | Facebook

Persbericht: Dorpsraad Ovezande maakt zich sterk voor behoud dorpssupers

De dorpsraad van Ovezande maakt zich sterk voor het behoud van de supermarkt op het dorp en heeft hierover deze week een brief gestuurd aan het gemeentebestuur van Borsele. De dorpsraad roept het gemeentebestuur op zich in te zetten voor het behoud van een volwaardige winkelfaciliteit voor dagelijkse boodschappen in het dorp. Volgens de dorpsraad staat het voortbestaan van de nog bestaande dorpswinkel in Ovezande en nog drie andere dorpen in de gemeente op het spel door de komst van een tweede supermarkt (Lidl) in Heinkenszand.

In de brief stelt de dorpsraad dat de gemeente de komst van de Lidl in Heinkenszand heeft gestimuleerd en faciliteert, maar dat het gemeentebestuur zich – in de visie van de dorpsraad -onvoldoende rekenschap heeft gegeven van de gevolgen daarvan voor de dorpswinkels en de leefbaarheid in de kernen Ovezande, Kwadendamme, Borssele en Lewedorp.

De dorpsraad roept het gemeentebestuur op zich uit te spreken voor het behoud van een volwaardige winkelfaciliteit in de vier genoemde kernen om daarmee de leefbaarheid in stand te houden. Daarbij stelt de dorpsraad voor een onderzoek in te stellen naar de directe gevolgen van de komst van de Lidl (in combinatie met een Jumbo, die de bestaande Emté gaat vervangen) voor de vier dorpswinkels. Daarbij roept ze het gemeentebestuur op een inspanningsverplichting aan te gaan voor het behoud van een winkelfaciliteit indien de dorpswinkels door de komst van de Lidl de deuren binnen vijf jaar moeten sluiten.

De dorpsraad zal daarbij zelf niet op de handen gaan zitten, maar actief meewerken aan het voorgestelde onderzoek en een oproep doen aan dorpsbewoners om meer inkopen te doen in de dorpswinkels. Zelfs het opzetten van een alternatieve winkelvoorziening sluit de dorpsraad in de toekomst niet uit.

De brief van de dorpsraad Ovezande staat niet op zichzelf. Omdat het probleem ook in andere dorpskernen speelt heeft de dorpsraad een kopie van de brief aan het gemeentebestuur gedeeld met andere dorpsraden met de suggestie dit initiatief te ondersteunen.

Brief aan gemeentebestuur Borsele inzake behoud dorpssupermarkten april 2018

 

 

Molen de Blazekop verkocht

Afgelopen donderdag 28 maart 2018 is de akte gepasseerd van de verkoop van Molen de Blazekop.
De 2 bed & breakfast, de schuur, het motorhok en de bijbehorende woning heeft Stichting Monumentenzorg Goes  vorige jaar al verkocht. Resteerde alleen nog de molen.

Stichting Monumentenzorg Goes heeft de molen verkocht aan Stichting Molen de Blazekop.
Deze stichting is reeds in 2003 opgericht voor restauratie en behoud van het molen complex.
Toen is het deze stichting niet gelukt de molen en bij behorende bebouwing aan te kopen.
Vorig jaar  hebben de 2 laatst zittende bestuurders uit Ovezande zich terug getrokken uit deze stichting en hebben we een nieuw bestuur gevormd.

Komende tijd zullen wij ons als nieuw bestuur gaan oriënteren en bekijken hoe en wat de mogelijkheden zijn bij de molen.
Hier zullen we ongetwijfeld de mensen uit Ovezande bij nodig hebben.

Met vriendelijke groet,

Ad Braamse
Namens Stichting “Molen de Blazekop”

26 juni de 6 uurs Solexrace in Ovezande!

Geplaatst door 6uurs Solexrace Ovezande op dinsdag 13 februari 2018

Veranderingen website Dorpskrant

De website van de dorpskrant is onlangs overgebracht naar een nieuwe beheeromgeving.
Er is geprobeerd dit zo volledig mogelijk te doen. Sommige delen moeten echter nog aangevuld worden (o.a. foto’s).
Mocht u onderwerpen missen en/of fouten tegenkomen: opmerkingen zijn welkom via de mail (info @ dorpskrantovezande.nl, zonder spaties)

De laatste jaren hebben Loes van Dam en Han Koster de website beheerd en gevuld.
Nu zij verhuisd zijn, wordt hun werk overgenomen door Theo van Vliet.
Loes en Han: hartelijk bedankt voor jullie inzet en werk.

Even voorstellen:

Het zal toeval zijn, maar ik, Theo van Vliet, woon sinds oktober 2017 in hetzelfde huis als waar Loes en Han woonden:
de oude Hervormde Pastorie oftewel “het domineeshuis”.
In oktober verruilde ik de Randstad (Den Haag) voor Ovezande.

Vanaf de eerste dag ben ik hier warm ontvangen en zal proberen een zo goed mogelijke bijdrage te leveren aan “het dorp”

Iedereen kan me, dikwijls samen met mijn vrouw, Minke, door de straten van dit dorp zien sloffen met onze oude hond, Daiko.
Ook bij het wipschieten en biljarten ben ik regelmatig aanwezig en ja, dan ook nog in de Dorpsraad en redactie van deze website.
Graag tot ziens.

Borsele heeft dekkend reanimatienetwerk

 

Borsele heeft dekkend reanimatienetwerk

Door: Roland de Jong

Sinds kort beschikt de gemeente Borsele over een dekkend netwerk van burgerhulpverleners, die opgeroepen kunnen worden bij een reanimatiemelding. Dat meldt de gemeente Borsele.

Volgens de gemeente zijn in totaal 356 getrainde vrijwilligers aangesloten op het burgerhulpverlenersnetwerk. Ook is met bedrijven, instellingen en particulieren afgesproken dat zij hun AED’s ter beschikking stellen voor gebruik door vrijwilligers van HartVeilig.

De aangesloten personen zullen de meldkamer een bericht krijgen. Mochten zij voor de professionele hulpverlening arriveren, dan kunnen zij starten met reanimatie. Hierna kunnen ambulanceverpleegkundigen deze overnemen. “Zo is de kans groter dat er binnen de eerste cruciale zes minuten hulp wordt verleend”, zo legt de gemeente uit.

In Nederland worden jaarlijks 15.000 mensen getroffen door een circulatiestilstand. De kans op overleven is het grootst wanneer er binnen 6 minuten acute hulp wordt verleend. Een ambulance kan niet altijd binnen deze cruciale minuten arriveren. Door mensen in de omgeving van het slachtoffer in te zetten voor de eerste acute hulpverlening, wordt de kans om een hartstilstand te overleven dan ook vergroot.

Bericht van HVZeeland.nl(Hulpverlening & Veiligheid)