Home  | Informatie | Contact | Facebook

Dorpsraad

Dorpsraadleden 2017

Sinds de jaarvergadering van 16-11-2016 is de huidige samenstelling van de Dorpsraad:

Ad Phernambucq, voorzitter
Hans Vermaire, secretaris
Johnny Boonman, penningmeester
Peter Simpelaar, lid
Wout Aartsen, lid

Vergaderschema van de dorpsraad in 2017:
Dinsdag 31 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst
Dinsdag 7 februari: bestuursvergadering
Woensdag 5 april: bestuursvergadering
Woensdag 17 mei: bestuursvergadering
Woensdag 28 juni: bestuursvergadering
Juli: —
Augustus: —
Woensdag 6 september: bestuursvergadering
Oktober: —
Woensdag 1 november: bestuursvergadering
Woensdag 29 november: Dorpsraadjaarvergadering
December: —

Mocht u onderwerpen willen inbrengen, kunt u dat melden bij info@dorpsraadovezande.nl