Home  | Informatie | Contact | Facebook

Duurzaam Ovezande

Klik hier voor het complete Dorpsplan Ovezande in pdf

Het Zeeuws Klimaatfonds heeft in samenwerking met de gemeente Borsele en de Stichting “Land van Borsele” het project “Duurzaam Diekendamme”uitgezet. De 15 dorpen van Borsele kregen een half jaar de tijd om een duurzaam dorpsplan te maken.

“Duurzaam Diekendamme” was hierbij het denkbeeldige dorp van de toekomst. Het dorp met het meest duurzame plan ontving eind 2012 50.000€  om hun plan uit te voeren.

In Ovezande is een team aan het werk gegaan om een Dorpsplan samen te stellen. Wij vonden het belangrijk om zoveel mogelijk inwoners van Ovezande te betrekken bij het opstellen van dit plan. Wij hebben daarom gebruik gemaakt van enquêteformulieren die we aan belangengroepen in het dorp  hebben uitgedeeld. En we hebben een informatieavond voor het dorp belegd, waarin inwoners hun mening konden geven over een aantal ideeën, en waarin zij ook zelf een idee aan konden dragen. De uitkomsten werden verwerkt in het uiteindelijke Dorpsplan van Ovezande voor de actie “Duurzaam Diekendamme”.

Met ons dorpsplan werd Ovezande genomineerd om mee te doen aan de uiteindelijke finale in Hoedekenskerke, samen met Nisse en Baarland. Dat betekende dat we ons moesten voorbereiden op 20 min. waarin onze 12 plannen daar gepresenteerd konden worden. Meestal kwamen we ‘s avonds bij elkaar, maar op het laatst combineerden we “het werk” met een lunch in de keuken van Loes.

dorpsteamZoals u op de foto kunt zien, bestond (bestaat) het team uit de navolgende personen, van links naar rechts: Fred de Bilde, Michiel Ruiter, Kees Boonman, Franka van den Akker, Loes van Dam, Jaap Rentmeester, op de voorgrond Fred Quatfass. Eerder hebben zich ook Sjaak Sommeijer en Leo van Dijk ingezet in dit team, terwijl de landbouwwerkzaamheden voor  Johan Priem  een belemmering bleken)

We werkten aan de volgende deelprojecten:

 • 1. De digitale dorpskrant  
 • 2. Hemelwater ( een betere opvang van…)  
 • 3. Meten = Weten (bewustwording van energiegebruik) 
 • 4. Afvalwaterzuivering voor Ovezande  (losgekoppeld van rioolnet)  
 • 5. Dicht bij huis sporten  
 • 6. Een Dorpstuin (met bevordering van biodiversiteit) 
 • 7. Straatlantaarns (op zonnecellen en led-verlichting) 
 • 8. Bevorderen van groene stroom (door het plaatsen van zonnepanelen) 
 • 9. Een schooltuin, of “Senioren helpen Junioren” met tuinieren 
 • 10. Vervoer en mobiliteit (b.v. delen van auto) 
 • 11. Stimuleren duurzaamheid op school 
 • 12. Stimuleren duurzaamheid op Klomppop

Het Dorpsplan, zoals het per 1 oktober 2012 ingediend is, hebben wij voor u in zijn totaliteit in pdf op deze website ter inzage gezet. Zie boven voor de download.

Bij de presentatie in Hoedekenskerke hebben wij de naam “Duurzaam Diekendamme” voor ons dorpsplan gewijzigd in “Duurzaam Ovezande”. De eerst prijs ging naar Baarland en Ovezande deelde de 2e prijs met Nisse. Wij ontvingen als prijs 50 pakketten met duurzaamheids materialen. Zie voor de beoordeling Ovezande ook de brief die Ad Phernambucq namens de Projectgroep Duurzaam Diekendamme aan de inwoners van Ovezande schreef, met als titel “Ovezande: Zilver met een Gouden Rand”. Daarin kregen, behalve de teamleden, alle inmiddels betrokken inwoners van Ovezande lof voor hun inzet.(voor de brief klikt u op deze link)

Het team van Ovezande, inmiddels uitgebreid met diverse ondersteunende inwoners van Ovezande, geeft wel aan een team van doeners te zijn, want zij stopte niet bij het indienen van het plan. Er werden een aantal teams gevormd om uitvoering te geven aan de deelprojecten. Voor de stand van zake wordt per deelproject verslag gedaan van de stand van zake.