Home  | Informatie | Contact | Facebook

Informatie

‘De krant is een meneer’, is een oude uitdrukking en geeft aan dat het maken van een krant gewoon mensenwerk is en wat er in de krant staat gewoon de opvatting is van een meneer of een mevrouw. Dat betekent het, niet meer en niet minder.

Vóór u op het scherm staat de eerste pagina van onze dorpskrantovezande.nl. Ook die is gewoon mensenwerk. Maar wel één die wil weergeven wat er speelt en leeft en is en niet is.

En ook soms de spiegel ophoudt om in te kijken. En zeker ook één die wil inspireren. Ik hoor u denken: a.u.b. geen te hoog gegrepen ambities. Blijf met beide benen op de grond. Dank u, dat zullen we zeker doen.

We willen geen social media zijn, geen twitter, facebook of hyves. De kern van de krant is dan ook informatief, zo objectief mogelijk en onafhankelijk van belangen van derden.

Verder gaan we ook plaats inruimen voor uw mening. Dat gaat niet zomaar en daarover zullen we met elkaar regels afspreken. Ondermeer geen anonieme berichten, maar door u persoonlijk: en daarmee is ‘ook deze krant weer een meneer en een mevrouw’ van Ovezande. En dat is de bedoeling.

Graag nodig ik u uit www.dorpskrantovezande.nl te leren kennen , te lezen en te gebruiken. Wij wensen u veel leesplezier!

 

Fred Quatfass (februari 2012)

Namens de dorpsraad en alle medewerkers.

Colofon

De ‘dorpskrantovezande’ biedt de inwoners van het Ovezande en andere belangstellenden de gelegenheid om van wetenswaardigheden over Ovezande en omgeving kennis te nemen via: www.dorpskrantovezande.nl

Uitgever:

Stichting Dorpsraad Ovezande p/a Hoofdstraat 73, 4441 AB Ovezande

 

Toezicht en verantwoordelijkheid wordt gevormd door Beheergroep dorpskrantovezande:

(twee leden: inwoners van Ovezande plus twee leden dorpsraad)

Hans Vermaire(voorzitter), Joke Sommeijer, Franka v/d Akker, Peter Simpelaar

met mandaat uitvoering aan: redactiecommissie

Redactiecommissie dorpskrantovezande:

Eindredacteur: nog nader aan te vullen

Redacteuren: nog nader aan te vullen

medewerker camera: Wim Koens

Moderator Han Koster

webmaster: DC-Webdesign.nl

 

Voorwaarden www.dorpskrantovezande.nl te vinden in het Redactiestatuut

Contact: info@dorpskrantovezande.nl

Uw reactie of verhaal in de dorpskrant?

Stuur uw informatie, reactie of verhaal onder vermelding van naam en adres naar de redactie