Dorpskrant Ovezande

News Actueel Dorpskrant

Nieuwsbrief ontvangen?

dorpsraad actueel : Korte samenvatting dorpsraadvergadering 6 sept.
Geplaatst door Moderator op 13-10-2017 (95 gelezen)

 

De Dorpsraad van Ovezande komst jaarlijks 5-6 keer bij elkaar voor een reguliere vergadering. Daarnaast organiseert de Dorpsraad een jaarvergadering en een thema- of nieuwjaarbijeenkomst.

In de reguliere vergaderingen komen alle actuele en lopende projecten en onderwerpen aan de orde. Tot medio 2017 werden alle verslagen – wat ingekort- op deze website geplaatst.


Om de verslagen wat toegankelijker te maken wordt nu volstaan met sterk ingekorte impressie. Belangstellenden kunnen de uitgebreide bestuursverslagen opvragen bij het secretariaat.

 

Belangrijkste aandachtpunten en besluiten van de dorpsraadvergadering van 6 september 2017

 

De gemeente Borsele heeft een nieuwe burgemeester.

Dijksterhuis wil graag kennismaken met alle dorpen en dorpsraden. We bereiden een ontmoeting in oktober voor (avondbijeenkomst van 1,5 uur) waarin we Ovezande zo breed mogelijk willen presenteren aan de hand van foto’s en filmbeelden.

kennismaking Dijksterhuis

AED

De publieke AED (automatische externe defibrillator voor mensen met een hartstilstand) op het dorp is daar op initiatief van de dorpsraad gekomen. Voor het onderhoud en service moeten kosten gemaakt worden die relatief zwaar op de begroting van de dorpsraad drukken. Besloten wordt de beschadigde kast te vervangen door een nieuwe. (kosten: bijna € 600) Deze is voorzien van een cijfercode, die bekend wordt gemaakt bij alle vrijwilligers die die opgeleid zijn om de AED te mogen gebruiken.

Hartveilig Wonen neemt vanaf heden het beheer over van de trainingen van deze vrijwilligers. De vrijwilligers die destijds zich hebben aangemeld bij de Dorpsraad voor o.a. de jaarlijkse training zullen binnenkort hierover een bericht ontvangen.

 

Dorpskrantovezande.nl

De digitale dorpskrant (www.dorpskrantovezande.nl) wordt overgezet naar een nieuw beheersysteem. Nu Loes (eindredactie) en Han (moderator) ons dorp gaan verlaten moeten hun taken overgenomen kunnen worden door anderen. (Vrijwilligers mogen zich aanmelden!)

 

Vrachtwagenverbod

De dorpsraad zal in samenspraak met de werkgroep Verkeer en Vervoer contact opnemen met de gemeente over de effectuering van het vrachtwagenverbod. Dit moet tot een flinke daling leiden van het aantal vrachtwagens door (de Hoofdstraat) van het dorp.

 

Buurtapp

Sinds kort is, op initiatief van één of meer dorpsbewoners de app ‘Nextdoor’ actief in Ovezande. We hebben hiervan kennis genomen en gaan binnen kort contact opnemen met de initiatiefnemer(s) om te bekijken wat deze app bij kan dragen aan de leefbaarheid van het dorp.

 

Het idee voor een elektrische dorpsauto wordt verder bekeken. Ook andere dorpen spelen met het idee.

 

 


Rating: 4.00 (1 vote) - Rate this News -


Other articles
11-12-2017 - Borsele heeft dekkend reanimatienetwerk
11-12-2017 - ALLE VRIJWILLIGERS..., BEDANKT!
03-12-2017 - Leg een mooie wintervoorraad aan!
02-12-2017 - Fotoverslag Sinterklaasviering Ovezande
29-11-2017 - 9 dec. Snuffel-Rommelmarkt Dorpshuis Trefpunt
21-11-2017 - Oproep tot versterking van Dorpsraad Ovezande
21-11-2017 - 28 nov. Uitnodiging Jaarvergadering Dorpsraad
21-10-2017 - Reparaties aan de Blazekop, afgelopen zomer
13-10-2017 - Korte samenvatting dorpsraadvergadering 6 sept.
10-10-2017 - Film: My Bubba in 't Wit Arjaentje 2016
09-10-2017 - Film van het Kerkplein naar de dorpsmoestuin
18-09-2017 - Plan Avondviolier, wat zijn uw woonwensen?
18-09-2017 - Verslag vergaderingen Dorpsraad 5 april en 17 mei
13-08-2017 - Klompendorp Ovezande wordt Paulownia dorp
11-08-2017 - Wandelgroep Ovezande: wekelijks samen wandelen
08-08-2017 - Filmverslagen Derny- en Wielerkoersen van 25 juni
07-08-2017 - Film 6 uurs Solexrace van Ovezande 2017
24-07-2017 - Ovezande beweegt: Elke Stap Telt
11-07-2017 - Filmverslag Fair Nieuwsande en ringrijden
02-07-2017 - Vervolg beeldverslag van de Avond4daagse

De reacties zijn eigendom van de inzenders. Wij zijn en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud.