Dorpskrant Ovezande

News Actueel Dorpskrant

Nieuwsbrief ontvangen?

dorpsraad actueel : 28 nov. Uitnodiging Jaarvergadering Dorpsraad
Geplaatst door Moderator op 21-11-2017 (70 gelezen)

uitnodiging jaarvergadering

DORPSRAAD OVEZANDE


UITNODIGING JAARVERGADERING 2017


 

Wanneer: dinsdag 28 november 2017

Tijd: vanaf 19.15 uur binnenkomst, aanvang 19.30 uur

Plaats: Dorpshuis Trefpunt

 

Beste inwoners van Ovezande,


Wij nodigen u van harte uit voor onze jaarvergadering die dit jaar in het teken staat van het thema Molen De Blazekop. Wilt u meer weten over de geschiedenis van de molen, de huidige werking en de activiteiten rondom de molen, kom dan naar de jaarvergadering.

 

Agenda

1. Opening door de voorzitter (Ad Phernambucq a.i.)

2. Bestuurlijke zaken

Dit jaar zijn er geen bestuursverkiezingen. Wel zijn nog minimaal 2 vacatures beschikbaar. Inwoners van Ovezande, die de Dorpsraad willen versterken kunnen contact opnemen met de secretaris van de Dorpsraad.

3. Jaaroverzicht bestuur

De voorzitter licht het jaaroverzicht toe. Het jaaroverzicht zal circa één week voor de jaarvergadering worden gepubliceerd in de Dorpskrant en tijdens de jaarvergadering op papier beschikbaar worden gesteld.

4. Pauze

Tijdens de pauze kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee spreken met uw medebewoners over het wel en wee in Ovezande.


Thema: molen de Blazekop.

Even buiten Ovezande, aan de Molenweg staat de trotste dorpsmolen de ‘Blazekop’, een beltmolen uit 1884. Bij de molen staat een fraai verbouwde schuur, die nu dienst doet als dagopvang van de stichting KIO. Er is een ook een voorziening voor Bed & Breakfast. Maar wat weten we eigenlijk van de Blazekop, wat overigens ook de naam is van het doodlopende weggetje even ten Noorden van de molen?

Peter Simpelaar, molenaar van de Blazekop en lid van de dorpsraad vertelt zijn verhaal van de molen; een stukje geschiedenis, de techniek, de restauratie en de toekomstmogelijkheden.

Mary Korten, directeur van de stichting KIO, gaat in op het werk van de stichting en de activiteiten die in het complex van de Blazekop worden ontwikkeld.

5. Napraten onder het genot van een hapje en een drankje

 

Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Ovezande

 

Hieronder kunt u het jaaroverzicht 2017 van de dorpsraad inzien:

 

Nieuwjaarbijeenkomst
op 31 januari is voor de tweede keer een ‘Nieuwjaarbijeenkomst’ georganiseerd, waarbij informatie is uitgewisseld over alle plannen en activiteiten van verenigingen en andere instellingen in 2017.
Vanuit de Dorpsraad zijn daarbij een viertal projectideeën kort gepresenteerd. Het idee voor een elektrische deelauto kon daarbij op de meeste belangstelling rekenen.

 

Elektrische dorpsdeelauto
De Dorpsraad heeft het initiatief genomen om de mogelijkheden van een (elektrische) dorpsdeelauto te verkennen en in beeld te brengen. Achter de schermen is hieraan wel gewerkt, maar deze verkenning is nog niet afgerond. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel en de leermomenten van ervaringen op andere plaatsen zijn belangrijk. Dorpsbewoners kunnen zich nog melden om een bijdrage te leveren in een werkgroep.

 

AED
De AED bij de entree van zorgcentrum Nieuw Sande is enkele jaren geleden door de Dorpsraad tot stand gekomen. De Dorpsraad is daarbij ook verantwoordelijk geworden voor het beheer en de kosten die daaraan vastzitten. Dat drukt vrij zwaar op de beperkte middelen van de Dorpsraad. Dit najaar was het noodzakelijk een nieuwe kast aan te schaffen (Kosten € 600). Het beleid van de Dorpsraad is erop gericht deze beheerskosten elders onder te brengen.
Omdat de gemeente Borsele zich heeft aangesloten bij het landelijke project ‘Hartveilig Wonen’ is het systeem waarbij vrijwilligers in geval van nood worden opgeroepen veranderd. Ook de opleidingsstructuur is gewijzigd.

 

Kennismaking met nieuwe burgemeester
Burgemeester Dijksterhuis is dit najaar op introductietournee langs alle dorpsraden. Op 3 oktober was Ovezande aan de beurt. De Dorpsraad heeft hiervoor een uitgebreide presentatie gemaakt van alles wat het dorp te bieden heeft. Wat hierbij opviel is dat Ovezande, alles overziend, heel goed scoort op voorzieningen en een actief verenigingsleven met veel inzet van vrijwilligers. Wel ontbreekt het aan bedrijven van enige omvang. Andere dorpen hebben die vaak wel en kunnen deze ook benaderen voor sponsoring van activiteiten. Ook de knelpunten (o.a. verkeerssituatie) en wensen kwamen aan de orde.

 

Verkeersituatie
Na een lange periode van voorbereiding zal dit jaar nog het vrachtwagenverbod door de Hoofdstraat van Ovezande geactiveerd worden. (Dit wel met uitzondering van bestemmingsverkeer.) De bewegwijzering van de kruising nabij de Zwaakse weel (bij Nisse) en kruispunt Bernhardweg Midden bij ’s Heerenhoek zullen nog in december worden aangepast.

De snelheidsremmende actie ‘Bedankt dat u langzamer rijdt’ is met betrokken instanties geëvalueerd. De conclusie is dat dit soort acties helaas heel weinig blijvend effect hebben. Aanpassingen in de inrichting van de weg/straat is meer effectief.

 

Samenwerking gemeente en andere dorpsraden
De relatie tussen dorpsraden en de gemeente is toe aan een herijking. Wisselende ervaringen (ook slechte) met name op het punt van de informatiedeling en -voorziening vanuit de gemeente richting dorpsraden heeft de relaties wat op scherp gezet. Om een nieuwe start te maken is een werkgroep ingesteld waarin ook Ovezande is vertegenwoordigd. De werkgroep is bezig een nieuwe omgangsvormen tussen gemeente en dorpsraden te ontwikkelen. Ovezande verwacht ook meer van de samenwerking tussen de dorpsraden onderling.

 

Dorpskrant
De digitale dorpskrant van Ovezande (www.dorpskrantovezande.nl ) was, na het vertrek van Loes van Dam (redactie) en Han Koster (webmaster), toe aan een update in de beheeromgeving, waardoor het gemakkelijker wordt de site door verschillende mensen te laten beheren. Dit proces, waarbij ook de inhoud wordt aangepast, is nog niet helemaal afgerond. De verslagen van de dorpsraadvergaderingen zullen voortaan niet meer integraal worden gepubliceerd. Van elke vergadering zal een puntsgewijze samenvatting geplaatst worden.

 

Dorpsmoestuin
De dorpsmoestuin draait, met de nieuwe kas en berging, prima onder leiding van Willy Verbeek en de andere vrijwilligers. De groep leerlingen van de Zandplaat die in de tuin werkt is verder gegroeid.
Een mooi project, waarvan we hopen nog jaren plezier te hebben. Dat geldt ook voor de Voedselbank De Bevelanden, waar een groot deel van de opbrengst naar toe gaat. Op kosten van de Dorpsraad is een nieuw richtingbordje aan de Hoofdstaat geplaatst dat naar de tuin verwijst.

 

Ommetje
De Dorpsraad is samen met vrijwilligers en Stichting Landschapsbeheer ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het Ommetje. Bij het kapelletje aan de Oud Ovezandseweg is het stenen paadje herbestraat. Regelmatig inspecteren de vrijwilligers alle objecten die bij het ommetje horen en voeren zo nodig reparaties of schoonmaakwerk uit. De folder van het ommetje is beschikbaar gesteld via verschillende winkels op het dorp.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -


Other articles
11-12-2017 - Borsele heeft dekkend reanimatienetwerk
11-12-2017 - ALLE VRIJWILLIGERS..., BEDANKT!
03-12-2017 - Leg een mooie wintervoorraad aan!
02-12-2017 - Fotoverslag Sinterklaasviering Ovezande
29-11-2017 - 9 dec. Snuffel-Rommelmarkt Dorpshuis Trefpunt
21-11-2017 - Oproep tot versterking van Dorpsraad Ovezande
21-11-2017 - 28 nov. Uitnodiging Jaarvergadering Dorpsraad
21-10-2017 - Reparaties aan de Blazekop, afgelopen zomer
13-10-2017 - Korte samenvatting dorpsraadvergadering 6 sept.
10-10-2017 - Film: My Bubba in 't Wit Arjaentje 2016
09-10-2017 - Film van het Kerkplein naar de dorpsmoestuin
18-09-2017 - Plan Avondviolier, wat zijn uw woonwensen?
18-09-2017 - Verslag vergaderingen Dorpsraad 5 april en 17 mei
13-08-2017 - Klompendorp Ovezande wordt Paulownia dorp
11-08-2017 - Wandelgroep Ovezande: wekelijks samen wandelen
08-08-2017 - Filmverslagen Derny- en Wielerkoersen van 25 juni
07-08-2017 - Film 6 uurs Solexrace van Ovezande 2017
24-07-2017 - Ovezande beweegt: Elke Stap Telt
11-07-2017 - Filmverslag Fair Nieuwsande en ringrijden
02-07-2017 - Vervolg beeldverslag van de Avond4daagse

De reacties zijn eigendom van de inzenders. Wij zijn en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud.