Home  | Informatie | Contact | Facebook

Molen de Blazekop verkocht

Afgelopen donderdag 28 maart 2018 is de akte gepasseerd van de verkoop van Molen de Blazekop.
De 2 bed & breakfast, de schuur, het motorhok en de bijbehorende woning heeft Stichting Monumentenzorg Goes  vorige jaar al verkocht. Resteerde alleen nog de molen.

Stichting Monumentenzorg Goes heeft de molen verkocht aan Stichting Molen de Blazekop.
Deze stichting is reeds in 2003 opgericht voor restauratie en behoud van het molen complex.
Toen is het deze stichting niet gelukt de molen en bij behorende bebouwing aan te kopen.
Vorig jaar  hebben de 2 laatst zittende bestuurders uit Ovezande zich terug getrokken uit deze stichting en hebben we een nieuw bestuur gevormd.

Komende tijd zullen wij ons als nieuw bestuur gaan oriënteren en bekijken hoe en wat de mogelijkheden zijn bij de molen.
Hier zullen we ongetwijfeld de mensen uit Ovezande bij nodig hebben.

Met vriendelijke groet,

Ad Braamse
Namens Stichting “Molen de Blazekop”

Sorry, comments are closed for this post.