Home  | Informatie | Contact | Facebook

Ommetje Ovezande

Ovezande is bij uitstek een dorp van waaruit je lekker kunt wandelen over de diverse bloemdijken. Het bijzondere van dorpen in de Zak van Zuid Beveland is dat het landschap beschermd en grotendeels gespaard is voor herverkaveling, waardoor er vele poldertjes bewaard gebleven zijn.

En juist dat landschap is aantrekkelijk voor een wandel- of fietstocht over de dijkjes, die veelal geflankeerd worden door meidoorn, sleedoorns, hondsroos, vuilboom en ligusters, afgewisseld met braamstuiken.

Je kunt in Ovezande daarom – al naar gelang de tijd die je wilt nemen – kiezen voor een tochtje rond één of meerdere polders en weer uitkomen in de kern van Ovezande.

Hieronder willen we u er een aantal noemen:

Zo kun je nemen, de Oud-Ovezandse polder, over de Oud Ovezandse weg(zijweg vanaf de Hoofdstraat in W.richting), waarbij u langs het kapelletje komt (met een stukje geschiedschrijving), aan het eind links af te slaan, om over de Groenedijk (binnendijk) terug te keren op de Hoofdstraat.

Of u gaat vanaf de Hoofdstraat richting het oosten, om langs de sportvelden en Rooneusdijk (links uitkijkend over de “Verlorenkostpolder met zijn zwarte bessenstruiken) uit te komen op de splitsing met de Zakdijk (de dijk die het voormalige eiland Ovezande verbond met “het oude land”) . Ten oosten van de Zakdijk heeft u zicht op de Zakpolder, ten zuiden van de Rooneusdijk de Nieuw-Ovezande polder. Vervolgend langs de Naaldendijk linksaf de Hoofdstraat terug naar de kern te nemen.

Maar aan te bevelen is om de Naaldendijk over te steken en verder te gaan over de onverharde bloemdijk tot de Vrouwepolderseweg, de bedijking van de Onze Lieve Vrouwepolder, een lang smal poldertje, die mogelijk al vóór 1288 tot het oorspronkelijke eiland Ovezande behoorde (naar J. de Ruiter: “Ovezande, eiland in de Zwake”).

Ten N.O. hiervan grenst de Polder Nieuwlande, ten W. de Oud-Ovezandse polder. Via de Groenedijk terugkerend, heeft u ten N. het zicht op de Calagnepolder, met diep verscholen het Rotweel. Aan het eind links af slaand, heeft u dan meteen de travalje in het zicht, een verwijzing naar de vele hoefsmeden die op Ovezande, als landbouwdorp , hun nuttige werk deden. Als u vanaf de Hoofdstraat de Groenedijk naar het westen neemt, en daarna rechts af de Ruigendijk en Baandijk over gaat, maakt u een rondje langs de Blazekop polder, met op de Molenweg de pas gerestaureerde molen De Blazekop(dit is de korte weg terug naar de kern, u kunt ook de Baandijk volgen en via de Kolaardsweg terugkeren).

Ten zuiden van de Groenedijk (W) heeft u dan weer het zicht op de Zakpolder, die doorsneden wordt door de Platteweg, die omlijst wordt door grote Platanen en naar Driewegen voert.

Behalve genoemde voorbeelden staat voor het Dorpshuis een informatiebord, waar ook een aantal wandelroutes op staat aangegeven. Het knooppunt daarop is 44.

Een speciale route die begint op het Kerkplein is het “Ommetje van Ovezande” van 8,5 km . Zie hiervoor een beschrijving in de rubriek “Ommetje van Ovezande”.

Maar voor fietsers is Ovezande ook een prima dorp om een tocht te starten. Voor deze is het knooppunt in Ovezande nr. 94.

Verder zijn er routekaarten die bij het VVV te krijgen zijn, zoals de kaart “Wenkende Wieken”, die, behalve molen De Blazekop in Ovezande, langs aangrenzende dorpen met molens voert. En de kaart : “Op kleine Bedevaart”, een tocht “Op bezinning door de Zak van Zuid Beveland”, die u behalve de R.K. Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk te Ovezande, langs bezienswaardige kerken rondom voert. Van uit Ovezande is het ook dichtbij om via Driewegen of Ellewoutsdijk de Zeedijk langs de Westerschelde te wandelen of fietsen.