Uitnodiging Jaarvergadering 2018 Dorpsraad

Wanneer: dinsdag 27 november 2018
Tijd: Inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur
Plaats: Dorpshuis Trefpunt
Thema: Elektrisch rijden en (elektrische) deelauto in Ovezande

Beste inwoners van Ovezande,
Wij nodigen u van harte uit voor onze jaarvergadering die in het teken staat van het thema “elektrisch rijden en een proef met elektrische deelauto’s in Ovezande”. Wilt u meer weten over het elektrisch rijden of heeft u interesse in deel te nemen aan het deelauto-project in Ovezande? Kom dan naar de jaarvergadering!

Agenda

1. Opening door de voorzitter (Ad Phernambucq)
2. Bestuurlijke zaken
Samenstelling van het bestuur en benoeming nieuwe bestuursleden
3. Jaaroverzicht bestuur
De voorzitter licht het jaaroverzicht toe. Het jaaroverzicht zal circa één week voor de jaarvergadering worden gepubliceerd in de Dorpskrant en tijdens de jaarvergadering op papier beschikbaar worden gesteld.
4. Rondvraag

5. Pauze
Tijdens de pauze kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee van gedachten wisselen met uw medebewoners over het wel en wee in Ovezande.

6. Thema onderwerp:
Elektrisch rijden én een proef met een elektrische deelauto in Ovezande.
De belangstelling voor elektrisch rijden neemt toe. De deelauto wordt steeds populairder. Het lijkt iets voor meer stedelijke gebieden, maar ook op het platteland neemt de belangstelling voor ‘autodelen’ toe. Geen wonder, want het openbaar vervoer stelt niet veel voor en in veel huishoudens heb je tegenwoordig meer dan één auto nodig. Dat kost niet alleen veel geld, het is ook een belasting voor het milieu en de beschikbare ruimte in een dorp.

De dorpsraad Ovezande denkt al een tijdje na over het delen van (privé)auto’s of een dorpsauto die je samen kunt delen. Met het project B2030 is er nu een kans om de plannen te gaan realiseren; een elektrische deelauto voor Ovezande. Gemeente en provincie zijn bereid meer te werken aan een proef, waarbij we gedurende een periode van bv en jaar een elektrische auto in kunnen zetten voor een groep geïnteresseerde gebruikers. Voorwaarde is
natuurlijk wel dat er voldoende deelnemers zijn aan deze proef, die na succes over kan gaan in een blijvende voorziening. Door dit onderwerp in de jaarvergadering te bespreken wil de dorpsraad inventariseren of er voldoende interesse is voor deze proef.
We trekken het onderwerp nog breder; steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in elektrisch rijden en overwegen om zelf om er elektrische auto (op termijn) aan te schaffen. Wat is de stand van zaken en hoe snel gaan de ontwikkelingen?
Het thema wordt ingeleid met presentaties van Sjoerd de Jong (pionier elektrisch rijden en initiatiefnemer van het E-Mobility Park in Vlissingen) en Ad Phernambucq (lid van de werkgroep duurzaamheid B2030 in Ovezande)

7. Napraten onder het genot van een hapje en een drankje

Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Ovezande

Degene die bij voorbaat al interesse heeft voor (deelname aan) dit deelauto-project kan dit al voorafgaand aan de jaarvergadering via info@dorpsraadovezande.nl laten weten, eventueel met suggesties. Dat geldt ook voor belangstellenden die niet in de gelegenheid zijn om de jaarvergadering bij te wonen.

Secretariaat Dorpsraad Ovezande: Hans Vermaire, Hoofdstraat 73, 4441 AB Ovezande
Telefoonnummer: 06-13546340 email: info@dorpsraadovezande.nl

Feest van en met SINT MAARTEN, 10 november 2018

In de viering van zaterdag 10 november 19.00 uur besteedt de RK-kerk van Ovezande aandacht aan het feest van Sint-Maarten. Feitelijk is 11 november de Sint Maarten dag in Nederland, Vlaanderen, Noord-Frankrijk en in delen van Duitsland. Elke streek kent zijn eigen gebruiken als lampionnenoptocht, liedjes zingen, snoepgoed en vreugdevuren. Maarten van Tours werd in 316 geboren als zoon van Romeinse ouders in het Hongaarse Savaria. In het begin van zijn tienerjaren sloot Maarten zich aan bij het Romeinse leger, waarna hij op 15-jarige leeftijd naar Gallië trok. De legende gaat dat toen hij bij de stadspoorten van de Franse stad Amiens aankwam hij daar een bedelaar aantrof. Maarten had medelijden met de bedelaar en schonk hem de helft van zijn mantel. Deze bedelaar zou echter de belichaming van Jezus zijn en hebben gezegd: ‘Ik was naakt en gij hebt mij gekleed’. Na deze openbaring bekeerde Maarten zich tot het christendom.

In de viering gaan de kinderen met het thema aan de slag in de kindernevendienst. De verwachting is dat een bijzondere gast zich zal aandienen. Wat zal hij te vertellen hebben? Na het luisteren, knutselen en werken in de kindernevendienst wordt de speciale gast meegenomen naar de viering. Bij de afsluiting van de viering zullen we samen met de kinderen het mooie verhaal van Sint Maarten aan alle mensen in de kerk vertellen. Laten we deze avond het licht en warmte met elkaar delen zoals Sint Maarten deed. Iedereen is van harte uitgenodigd om de Sint Maartenviering mee te beleven. Toegang is gratis.