Home  | Informatie | Contact | Facebook

Resultaat van een stukje dorpsvernieuwing

Door inspanning van de familie Snaterse die sinds 1982 in Ovezande woont, is de uitstraling van het dorp behoorlijk opgekrikt.

Daar waar eerst aannemer D. Priem en fietsenwinkel Ko Boonman gevestigd waren, heeft familie Snaterse nu een prachtig woonhuis met schuur gerealiseerd aan Hoofdstraat 39/41

 

Het beeld van stoep met (bromfiets)benzinepomp zoals op de foto van 1965 te zien is, is al vele jaren verleden tijd.
Zo ook, de pannetjes en blikjes waar Ko Boonman het water, wat door het dak kwam, in opving.

 

Nadat het pand van Ko Boonman 12 jaar heeft leeg gestaan met op het laatst dicht getimmerde ramen heeft fam. Snaterse het aangrenzende pand Hoofdstraat 41 in 2015 gekocht.

In samenwerking en met subsidie die de gemeente/provincie beschikbaar hadden voor dorpsvernieuwing is het perceel gesloopt (februari 2016) en gesaneerd (juni 2016)

Door heel veel zelfwerkzaamheid en in samenwerking met het plaatselijk Bouwbedrijf Rentmeester-Buise BV is anno 2018 het resultaat voor een ieder zichtbaar.

De aangrenzende buren hebben dankzij deze aankoop een gedeelte van perceel 41 van fam. Snaterse aan kunnen kopen om een vrijstaand huis te realiseren.

Een aanwinst voor het dorp.

Gefeliciteerd fam. Snaterse met dit mooie bezit.

Sorry, comments are closed for this post.