Alle leven op aarde

Als je op internet de definitie van Biodivers opzoekt vind je maar liefst 18 verklaringen. Maar eigenlijk gaat het gewoon om alle leven op aarde, inclusief de mens. De Werkgroep Biodivers heeft dus heel wat op zijn bordje en zet zich al een aantal jaren in voor het behoud van de verscheidenheid in de natuur. Tijd om de verantwoordelijk wethouder eens uit te nodigen voor een rondje in Ovezande. Het verslag is natuurlijk te vinden onder het kopje Ovezande Biodivers

Wil jij voor ons koken?

Voor Cultuurdag 2023 op 17 september: “Koken zonder Grenzen” zijn wij op zoek naar koks, keukenprinsen en -prinsessen uit alle windstreken. Indonesië, Marokko, Oekraïne, Latijns-Amerika, Zeeland… Tijdens dit culinaire festival staat de culturele keuken in de gemeente Borsele centraal. Zo maken we kennis met de diversiteit aan gewoontes, tradities en smaken in de keukens van de inwoners van Borsele.

Welke rol spelen koken, eten en drinken in de verschillende culturen die in Borsele vertegenwoordigd zijn? Ben je meer een bakker en bak jij de mooiste taarten? Meld je dan aan voor de taartenbakwedstrijd! Voor Cultuurdag 2023: “Koken zonder Grenzen” zijn wij op zoek naar koks, keukenprinsen en -prinsessen uit alle windstreken. Indonesië, Marokko, Oekraïne, Latijns-Amerika, Zeeland… Tijdens dit culinaire festival staat de culturele keuken in de gemeente Borsele centraal. Zo maken we kennis met de diversiteit aan gewoontes, tradities en smaken in de keukens van de inwoners van Borsele. Welke rol spelen koken, eten en drinken in de verschillende culturen die in Borsele vertegenwoordigd zijn? Ben je meer een bakker en bak jij de mooiste taarten? Meld je dan aan voor de taartenbakwedstrijd! Of wil je een muzikale bijdrage leveren? Evenals eten en drinken, zorgen muziek en dans voor verbinding. Dit mag wat ons betreft dus niet ontbreken op Cultuurdag 2023! Denk je er ook zo over en wil jij – eventueel met een band, koor of dansgroep – een kleurrijke bijdrage leveren aan Cultuurdag 2023? Dan horen wij dat graag van jou!

Inschrijven
Deelname aan Cultuurdag 2023 is gratis: je betaalt geen deelnemerskosten en hoeft niets af te dragen. Maar let op: het aantal plaatsen is beperkt. Wil je je al inschrijven of wil je eerst meer weten? Neem contact met ons op en wij vertellen jou over het hoe, wat en waar.
Meer informatie op
www.cultureleraadborsele.nl.
Contact:
cultureleraad@borsele.nl
of 06-12224009

Tentoonstelling Openbaeriengen

Het is al weer even geleden dat de tentoonstelling Openbaeringen in beeld werd geopend maar op 21 en 28 mei zijn de schilderijen nog altijd in de Rooms Katholieke kerk te bewonderen. Tijdens de opening werd stil gestaan bij het ontstaan van het boekje openbaeringen van de bijbel in het Zeeuws.Het kerkje van Ellewoutsdijk heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. ’t Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk) wil een centrum zijn voor levensbeschouwing, cultuur en vriendschap. Zeeland, Zeeuwen en Zeeuws hebben er een streepje voor. Niet om het vreemde te weren, maar om het dichtbije te eren zoals op hun website staat geschreven. Het kerkje drijft op vrijwilligers.

Het is al weer even geleden dat de tentoonstelling Openbaeringen in beeld werd geopend maar op 21 en 28 mei zijn de schilderijen nog altijd in de Rooms Katholieke kerk te bewonderen. Tijdens de opening werd stil gestaan bij het ontstaan van het boekje openbaeringen van de bijbel in het Zeeuws.Het kerkje van Ellewoutsdijk heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. ’t Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk) wil een centrum zijn voor levensbeschouwing, cultuur en vriendschap. Zeeland, Zeeuwen en Zeeuws hebben er een streepje voor. Niet om het vreemde te weren, maar om het dichtbije te eren zoals op hun website staat geschreven. Het kerkje drijft op vrijwilligers

Wie vrijwilligerswerk doet voor ’t Kerkje doet dat omdat hij/zij dat belangrijk vindt, gezellig, leuk,  vanwege de sociale contacten of om van alles mee te maken op levensbeschouwelijk en cultureel gebied en in een sfeer van vriendschap. In het kerkje worden uitsluitend oecumenische diensten gehouden naast de vele exposities en culturele evenementen. Zo kwam het idee om de bijbel te vertalen in het Zeeuws vertelde Jan Minnaard tijdens de opening van de tentoonstelling. Een groep van Zeeuwen uit alle delen van Zuid Beveland en Zeeuws Vlaanderen hebben zich bezig gehouden met de vertaling van de bijbel in het Zeeuws. Er is zelfs een Walcherse en Noord Zeeuwse groep. Jopie Minnaard verzorgde de schilderijen die in het boek te vinden zijn en nu zijn te zien in de RK-kerk van Ovezande. Het boekje is al in 2004 uitgekomen en de bijbehorende schilderijen zijn al in 10 kerken te zien geweest. Ovezande is de eerste katholieke kerk waar men de werken van Jopie ook kan bewonderen. Tijdens de opening van de tentoonstelling gaf ze dan ook uitgebreid uitleg over de bedoeling achter de schilderijen en de technieken die ze had gebruikt.

Haar schilderijen zijn nog te bewonderen op 21 en 28 mei van 14.00 tot 16.30 uur en zijn zeker de moeite waard.

Verkeersactie geannuleerd

Helaas bleek er nauwelijks belangstelling te zijn voor de aangekondigde verkeersactie in juli aanstaande. Ondanks het verzoek aan de dorpsraad en meerdere oproepen in deze krant en op facebook kregen we, buiten de dorpsraad om, geen aanmeldingen. We zien ons daarom genoodzaakt de actie te annuleren. In september/oktober zullen we opnieuw bekijken of een actie zinvol is, eventueel in samenwerking met andere dorpen.

Plantjesdag Dorpsmoestuin wederom een succes

Ze troffen het met het mooie weer en al vanaf 10.00 uur was het druk op de Plantjesmarkt van de Dorpsmoestuin! Dit keer op de tuin zelf, zodat iedereen in de gelegenheid was om een keertje een kijkje te nemen om te zien wat die vrijwilligers allemaal doen voor de Voedselbank. Natuurlijk was het ook mooi meegenomen dat er veel te koop was voor slechts een klein bedrag.

Koffie en thee met weer heerlijk (plantaardig) gebak van Rianne was er ook en zelfs je hond kon je dit keer meenemen. De opbrengst is natuurlijk bestemd voor het onderhouden van de tuin en aanschaf van materialen. Weer eens liet Ovezande zien waarin het groot is. Want waar vind je zo’n moestuin waar vrijwilligers ervoor zorgen dat er iedere week weer verse groenten te krijgen voor mensen met een smalle beurs!

Handtekeningen aangeboden

Gisterenavond 11 mei zijn aan de Gemeenteraadsleden van Borsele de 439 handtekeningen aangeboden waarmee wordt geëist dat er nu daadwerkelijk stappen ondernomen worden om iets te doen aan het pand aan de Hoogstraat/hoek Plataanweg. Een vijftiental inwoners waren aanwezig op de publieke tribune om die eis kracht bij te zetten. Zelfs een spandoek werd aan de raadsleden getoond.

Ter ondersteuning van het verzoek waren ook een aantal juridische mogelijkheden gevoegd bij de handtekeningen. De Gemeente Borsele staat nl. op het standpunt dat zij die mogelijkheden niet hebben. Alleen bij een gevaarlijke situatie of als de gezondheid in het geding is zouden ze actie kunnen ondernemen. Hun eigen Welstandsnota biedt echter wel degelijk mogelijkheden als ze gebruik maken van de excessenregeling in die nota. Verder is er gewoon ook een portie lef nodig! Er werden weinig vragen gesteld door de raadsleden. Eentje daarvan was de vraag of we de handtekeningen ook aangeboden hadden aan de eigenaar van het pand. Dat vinden we als dorpsraad niet onze taak. Dorpsraden hebben nl. de taak om de leefbaarheid in de dorpen en het welzijn van de dorpsbewoners te bevorderen. De dorpsraad fungeert als spreekbuis voor de dorpsbewoners naar de gemeente en informeert de gemeente actief over haar bevindingen. De gemeenteraad is echter het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeester en wethouders. Daarom werden de handtekeningen aan hen aangeboden. Fabian Schenk had in maart jl, al eens aandacht gevraagd voor het verwaarloosde pand. De wethouder gaf aan dat men in gesprek zou gaan met de eigenaren maar dat is tot op heden niet gebeurd.

We zullen de activiteiten goed in de gaten houden de komende tijd en er bij de gemeenteraadsfracties op aandringen om een motie in te dienen. Daar moet dan wel een meerderheid voor zijn om aangenomen te kunnen worden. De wethouder kan er dan toe gedwongen worden om echt aan de slag te gaan. Kortom, wordt vervolgd.

Toehoorders moesten op de 1e etage plaats nemen en konden daardoor de sprekers alleen op een scherm zien.

Oproep aan jongeren en vrouwen!

Niet zo lang geleden hebben we allemaal een brief gehad met een oproep om je aan te melden voor de groep van 100 inwoners, die met elkaar gaan bepalen wat de voorwaarden worden waaronder er in Borsele kerncentrales bij kunnen komen. Op dit moment hebben 300 mensen gereageerd, maar vooral mannen van boven de 50 jaar! De Gemeente is dus dringend op zoek naar mensen onder de 50 jaar en vrouwen die mee willen denken. Jullie laten jullie toekomst toch niet door anderen beslissen? Meld je dus aan en klik op onderstaand plaatje voor de link!

Handtekenactie groot succes

Op de oproep aan de Gemeente Borsele om het pand aan de Hoofdstraat 79/hoek Plataanweg nu eindelijk eens aan te pakken is massaal gereageerd. Maar liefst 437 handtekeningen werden gezet onder de petitie en op de handtekeningenlijsten. Aanstaande donderdag 11 mei, voorafgaande aan de gemeenteraadsvergadering, zullen ze aangeboden worden aan de burgemeester.

Het zou mooi zijn als we ons dan ook laten horen en er meerdere ondertekenaars aanwezig zijn op de publieke tribune. Hierbij daarom een oproep om op 11 mei om 20.00 uur aanwezig te zijn in de Raadsboerderij aan de Stenevate. Ook de pers zal aanwezig zijn.