In de ban van het verleden

Altijd al willen weten wie je voorouders waren of hoe men vroeger leefde? Er is een medebewoonster die er alles van af weet. Lees het interview met Els Rentmeester onder het kopje “voor het voetlicht”

Groen Structuurplan Ovezande

Benieuwd naar het aangepaste GroenStructuurPlan Ovezande ? Kom dan naar de 4e B2030 Bijeenkomst op 18 september in het Trefpunt vanaf 19.30 uur!

De werkgroepen geven tijdens deze avond een terugkoppeling over de laatste stand van zaken B2030. Vanuit de gemeente geven we een terugkoppeling over het Groenstructuurplan Ovezande.

Op 23 oktober 2018 is er een informatiebijeenkomst geweest over het GroenStructuurPlan Ovezande. Tijdens deze goed bezochte avond is samen met inwoners nagedacht over hoe Ovezande er in de toekomst uit kan gaan zien. In drie workshops is er nagedacht over de thema’s klimaatadaptie, biodiversiteit en groenstructuur.

De opmerkingen en input van inwoners verwerkten wij in het  GroenStructuurPlan voor Ovezande. Het plan is te downloaden van de website van de gemeente.

Op woensdag 18 september 2018 is er gelegenheid het plan in te zien. Het plan ligt na 18 september nog zes weken ter inzage, tot 30 oktober in het gemeentehuis.

Vaststelling door de raad vindt plaats na afronding van alle dorpsplannen.

Smullen in de kerk

Het weer zat een beetje tegen, maar dat weerhield veel mensen niet om te komen smullen van de maaltijd die de vrijwilligers van de Dorpsmoestuin en de Parochie hun medebewoners hadden voorgezet. Ruim 52 volwassenen en 10 kinderen genoten afgelopen zaterdag 7 september van een uitgebreide en heerlijk diner. De opbrengst was bestemd voor de Voedselbank.

Hoe creatief je kunt zijn met groenten uit de Dorpsmoestuin bewezen de mensen die zich thuis hadden uitgesloofd om de meest bijzondere en exotische gerechten te bereiden. Daarnaast hadden ze een beetje “van zichzelf” toegevoegd, want feta-bomen groeien er niet echt in de moestuin. Inmiddels is bekend dat de dag ruim € 800 heeft opgebracht.

Het was een geslaagde bijeenkomst en bewees weer eens hoe creatief onze dorpsgenoten zijn, zowel in het bereiden van de maaltijd als het bedenken van het initiatief. Tradities verdwijnen maar laat dit het begin zijn van een nieuwe traditie!

DORPSMOESTUIN DINER

Op zaterdag 7 september houdt parochiekern Ovezande weer een ludieke actie voor de voedselbank. Dit keer samen met de vrijwilligers van de Dorpsmoestuin. In deze tuin kweken vrijwilligers samen met een groep leerlingen van basisschool De Zandplaat het hele jaar door groenten voor Voedselbank De Bevelanden. Deze worden wekelijks op donderdagmiddag naar de voedselbank gebracht. Andere tuinliefhebbers in de regio sluiten daar bij aan wanneer zij groenten of fruit over hebben. De actie op 7 september is bedoeld om de Voedselbank te steunen

Vanaf 14.30 uur kunt u voor een kleine bijdrage deelnemen aan rondleidingen in de dorpsmoestuin onder leiding van Willy Verbeek, zijn moestuincollega’s en de schoolkinderen. In de moestuin en in de kerktuin staan vanaf 14.30 uur koffie en thee met iets lekkers voor u klaar. Een prachtige kans om eens een kijkje in de dorpsmoestuin te nemen, een indruk op te doen van dit prachtige initiatief en als ouder ook om te weten waar de kinderen uit groep 7 en 8 een belangrijke bijdrage leveren, door na schooltijd te helpen in de moestuin. De rondleidingen starten vanaf de kerktuin.

Om 17.00 uur wordt het diner opgediend in de kerktuin bij Hoofdstraat 58 en 60 (bij slecht weer binnen). Dit diner wordt bereid met allerlei ingrediënten, groenten en fruit uit de dorpsmoestuin. Voor slechts €10,00 geniet u van heerlijke seizoensgerechten en steunt u het goede doel, want de opbrengst komt in het geheel ten goede aan de voedselbank. Voor kinderen tot en met 12 jaar is het €5,00. Graag tijdig reserveren voor dit diner via rk.ovezande@zeelandnet.nl.

Er zijn ook dinerbonnen te koop. Verras met deze dinerbon eens iemand die nooit uit eten gaat, of iemand die een leuk uitje verdient, en vraag ze mee naar het DORPSMOESTUIN DINER! Na het diner willen we deze middag samen afsluiten in een jongerenviering om 19.00 uur in samenwerking met koor Oal In en voorganger Wiel Hacking. Er is kindernevendienst.

Meld je aan,  dan maken we er samen met u weer een geslaagde actie van!

Voor het dorpsmoestuin diner is iedereen van harte uitgenodigd, wel of niet uit de parochie Ovezande en jong en oud.

Alles is vrijwilligerswerk

Op de redactie van de Dorpskrant kregen we een berichtje van Fabian Schenk dat Soos de Klomp er wel heel karig afkwam op onze pagina’s. En hij had volkomen gelijk. Reden genoeg om met hem in gesprek gegaan met als resultaat een stevig aangepakte pagina over de Soos onder het thema sociale activiteiten. Maar Fabian ontkwam er natuurlijk niet aan dat wij ook hem interviewden. Het resultaat hiervan is te vinden onder het kopje “Voor het voetlicht”. Mocht iemand nog een tip hebben voor een interview met een interessante Ovezandenaar dan horen we dat graag

Ik pak alles aan

Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwamen bijna een half miljoen vluchtelingen Zeeland binnen. Ook nu zijn er nog altijd mensen op de vlucht. Net als toen zijn er ook nu Zeeuwen die deze vluchtelingen ondersteunen. Eentje van hen is Chris Schipper uit Ovezande. Hij helpt hen aan een betaalde baan. Meer weten? Lees dan zijn verhaal onder het menu “Voor het voetlicht”

Zelfs zijn naam is beschermd

Ad Phernambucq, voorzitter Dorpsraad en strijder voor een duurzame samenleving. Wil je eens meer over hem weten en hoe dat nu precies met zijn naam zit, lees dan het interview met hem onder de rubriek “Voor het voetlicht”

18 augustus clusterviering Ovezande-Kwadendamme-OZB (Hansweert)

15 augustus is het feest van Maria Hemelvaart, patrones van onze kerk. Was dat vroeger een feestdag die als zondag werk gevierd, tegenwoordig vieren we dit op de zondag het dichtst bij 15 augustus. Dit jaar dus op 18 augustus en er is aanleiding om er een bijzonder feestelijke viering van te maken. Die dag is namelijk als clusterviering aangewezen, wat inhoudt dat er dan in de kernen Kwadendamme en Hansweert waarmee wij cluster Zuid van de Pater Damiaanparochie vormen, geen eigen viering is. De gezamenlijke viering is dan de

Mariaviering in Ovezande. Alle aanleiding om er samen met onze medeclusterkernen een mooie viering van te maken.

Na de viering bezoeken we te voet de kapel (500m wandelen). Voor wie dit te ver vindt, is vervoer beschikbaar. Bij de kapel wordt ook nog gebeden en gezongen. Bij de kapel zijn een aantal zitplaatsen voorzien.

Iedereen wordt gevraagd een bloem van huis uit mee te nemen. Daarmee zetten we Maria in de kapel in de bloemen.

Een warme Zeeuwse bolus

Altijd al willen weten wie die wafelbakker/molenaar en imker is in ons dorp en wat hij zoal nog meer doet? Lees dan het interview met Peter Simpelaar onder het kopje “Voor het voetlicht”

Gerben Dijksterhuis, burgemeester van Borsele

Als je allebei bijna twee jaar woonachtig bent in de gemeente Borsele dan ontkom je er niet aan om je ervaringen te delen. Burgemeester Dijksterhuis is geboren in Rotterdam en heeft daarna lange tijd in Zeewolde gewoond. De interviewster komt uit een dorp aan de Vecht maar heeft bijna 47 jaar in Rotterdam gewoond. We zijn het erover eens dat Zuid-Beveland een prachtig landschap heeft en dat de rust en de ruimte hier ongekend zijn. Ook de inwoners zijn bijzonder. Als butendieker duurt het even voordat men je in vertrouwen neemt en accepteert.  Met gepaste trots en een knipoog vertelt de burgemeester dat hij zelfs een T-shirt heeft gekregen met de tekst butendieker erop. Je moet vooral niet arrogant zijn en doen wat je zegt te willen doen.

Wat vooral opvalt, is de enorme inzet van inwoners en deelname als vrijwilliger bij allerlei sociale activiteiten. Dat is in een plattelandsgemeente als Borsele onmisbaar om de leefbaarheid in de kleine dorpen op peil te houden.  Dat brengt ons op B2030 waarbij op de eerste bijeenkomst in Ovezande de meeste bezoekers tot nu toe aanwezig waren. Ook de resultaten tot nu toe blijken verheugend.

Natuurlijk is niet alles naar volle tevredenheid van de inwoners. Men was gewend om met plannen te komen die vervolgens door de gemeente uitgevoerd dienden te worden. Nu wordt men geacht in het kader van de participatiewet zelf de ideeën tot uitvoer te brengen met ondersteuning van de ambtenaren. Ook die ambtenaren moeten wennen aan de nieuwe manier van werken. Ook voor hen is het zoeken naar de mogelijkheden die er zijn of zouden moeten zijn.

Samenwerking zoekt Borsele ook met andere Bevelandse gemeentes. Dit heeft na een moeizame start geleid tot de zogenaamde Gemeenschappelijk Regeling waarbij men samenwerkt op het gebied van ICT, Personeel en Organisatie en Werk, Inkomen en Zorg. De gemeentes blijven echter zelfstandig en nemen zelf beslissingen, vooral op het gebied van de financiën en uitvoerbaarheid van allerlei regelingen. De samenwerking wordt echter steeds hechter en gaat zeker de goede kant uit.

Dat brengt ons op het samengaan van de dorpen in de gemeente Borsele. De ambtsketen van Hoedekenskerke ligt nog altijd tentoongesteld in de kamer van de burgemeester. Een aantal andere ambtsketens in Museum De Bevelanden in Goes. Dat samengaan ging destijds ook moeizaam, maar in 2020 vieren we alweer het 50-jarig bestaan van de gemeente Borsele. Er wordt op dit moment druk nagedacht over de festiviteiten.

Tot slot praten we nog over de vele activiteiten die de gemeente Borsele kent. Al die zaken worden georganiseerd door vrijwilligers en gesponsord door meestal lokale ondernemers. Op 15 juni zal Gerben Dijksterhuis in Ovezande weer de fair en het Ringsteken openen, daar geeft hij graag zijn vrije zaterdag voor op.