Maria uit de Beuk is uit het goede hout gesneden

Eind vorig jaar is in de voormalige kerktuin bij de RK-kerk in Ovezande een oude bruine beuk uit 1867 gekapt. Dat was pure noodzaak omdat de beuk al in vergevorderd stadium was aangetast door een schimmel. Daarmee kwam de veiligheid in het geding. De voormalige kerktuin wordt sinds een aantal jaren gepacht door de gemeente Borsele en is sindsdien ingericht als openbare ruimte. Door het dorp is het plan opgevat om het hout van de 150 jaar oude beuk een tweede leven te geven.Een idee dat al snel opborrelde was om een levensgroot beeld uit het hout te laten maken.

Omdat het een boom was uit de tuin van de Mariakerk was de keuze voor Maria snel gemaakt. In het dorp en omgeving is een actie opgestart om de gelden bijeen kunnen brengen voor het kunstwerk en voor een onderkomen voor Maria. Zo’n 70 mensen en de gemeente Borsele hebben bijgedragen om Maria uit de Beuk en haar prieeltje financieel mogelijk te maken.

Bij het ontmantelen van de Beuk bleek het onderste deel van de hoofdstam al helemaal hol te zijn. Gelukkig was er een geschikt gedeelte hogerop in de hoofdstam dat niet hol was. Wel een ingewikkeld stuk met veel knoesten. Kettingzaagkunstenaar Peter Verlaan ging desalniettemin de uitdaging aan om er een prachtig kunstwerk van te maken. Met enthousiasme, tientallen uren werk met de kettingzaag en precisiegereedschap is Maria uit de Beuk ontstaan. Een knoestig stuk van een 160 jaar oude beuk is getransformeerd naar een prachtig kunstwerk.

Het beeld is zo’n 2,60 meter hoog, heeft een diameter van ongeveer 1 meter en weegt bijna 1000 kg. Parallel aan het creëren van het Mariabeeld is vrijwilliger Nathan Schenk aan de slag gegaan met het ontwerp en bouwen van een prieeltje voor Maria uit de Beuk. Samen met een paar maten heeft hij het prieeltje in de vorm van een regelmatige zeshoek opgebouwd. In de fundering voor het beeld is een blik gestort waarin op perkament de namen van de mensen staan vermeld die hebben bijgedragen aan de realisatie van Maria uit Beuk, inclusief een USB-stick met hun namen en het nog geheime logo dat is ontwikkeld voor Maria uit de Beuk.

Onlangs is Maria uit de Beuk staand vervoerd van de werkplaats in Lewedorp naar haar thuis in de pastorietuin waar de oude beuk ruim 160 jaar heeft gestaan. Kort erna is het prieeltje opgebouwd om haar te beschermen tegen allerlei weersinvloeden.

Parmantig staat ze voor de pastorie. Op zondag 30 mei 10.30 uur wordt Maria uit de Beuk en haar prieeltje ingezegend, aansluitend aan de viering van 9.30 uur. Pastor Alida van Veldhoven neemt de inzegening voor haar rekening. Tevens wordt door wethouder Arno Witkam een informatiebord onthuld. Dat alles gebeurt buiten conform de coronavoorschriften. Erbij aanwezig zijn kan door aan te melden  via rk.ovezande@zeelandnet.nl.

Openbaar laadpunt elektrische auto’s in Ovezande

Er komen steeds meer elektrische auto’s. Daarmee neemt de behoefte aan openbare laadpunten snel toe. In en rond Ovezande zijn er nog geen . Daarom heeft de dorpsraad het initiatief genomen er een aan te vragen. Sinds halverwege mei staat er nu een in de Schuttersstraat, naast de glas- en textielcontainers. Volgens de planning zal deze vanaf 26 mei aangesloten zijn op het net en kunnen inwoners en bezoekers van Ovezande hun accu weer nieuw leven inblazen.

De laadpaal is neergezet en wordt beheerd door Agri-Snellaad, een tak van de landbouwcoöperatie CZAV. CZAV heeft een netwerk van tankstations in Zeeland en is sinds enkele jaren bezig met de ontwikkeling van een dicht netwerk aan laadpalen. De stroom die de palen leveren is groen, zodat er geen CO2-uitstoot veroorzaakt wordt. Het vermogen is 22kWh, wat lekker snel laden mogelijk maakt.

Aan de laadpaal kunnen twee auto’s tegelijk laden. Voorwaarde is wel dat de beschikbare parkeerplaatsen niet ingenomen worden door andere auto’s. Als dorpsraad roepen wij autobezitters en gebruikers op om brandstofauto’s daar niet meer te parkeren. Voor elektrische auto’s zijn er verschillende apps die aangeven waar laadpalen beschikbaar zijn. Het is heel frustrerend daar met een bijna lege accu aan te komen en vast te moeten stellen dat er een benzine- of dieselauto geparkeerd staat.

De laadpaal is weer een extra voorziening die het voor bezoekers, toeristen en dagjesmensen aantrekkelijk maakt om naar ons dorp te komen.

Spring is in the air!

Na twee geslaagde Foute Bingo’s is SooSTouR op zaterdag 22 mei terug met ‘Spring is in the air!’. Een livestream voor Borselse jongeren met diverse DJ’s. In de Line-up hebben we ruimte gereserveerd voor Borsels talent! Dus kan jij zingen, een instrument bespelen, goochelen, een kunstje met je huisdier, of iets anders? Stuur dan een DM naar @soostour en wie weet sta jij als special act op ons podium. Voor de gamers wordt gelijktijdig een online FIFA toernooi op de Playstation georganiseerd. Aanmelden voor het FIFA toernooi doe je via: www.soostour.nl De avond wordt live gehost vanuit de SFAER-studio door Niels De Reiger. Tijdens de uitzending zijn er mooie prijzen te winnen, beschikbaar gesteld door de Gemeente Borsele en Releximtraining. De hele avond is live te volgen vanaf 20.00u via www.sfaer.tv

Eerste kunstnesten huiszwaluw opgehangen

Op een eerdere oproep om de huiszwaluwen in Ovezande te helpen is goed gereageerd. De werkgroep Biodivers kon de afgelopen dagen een aantal kunstnesten aan geinteresseerden uitdelen. Niet alle plekken zijn geschikt. Zo moet het nest bij voorkeur aan de noord-oostkant van een huis worden opgehangen met een ongehinderde aanvliegroute. Ook moet er een poel of watertje in de buurt zijn om muggen te kunnen vangen en modder om het nestje verder te kunnen aankleden. Of het lukt om de zwaluwen nog dit jaar nog naar Ovezande lokken is nog de vraag, maar hun huisjes staan klaar om volgend jaar de huiszwaluw een warm welkom te heten in Ovezande!

Een goede gast geeft geen overlast

We houden ons in Nederland over het algemeen goed aan regels. Waar veel verkeersdeelnemers wel moeite mee hebben zijn snelheidslimieten. Dat geldt zeker voor delen van de bebouwde kom, waar een snelheidslimiet geldt van 30 km. Voor Ovezande is dat de hele bebouwde kom. Uit metingen blijkt elke keer weer opnieuw dat op alle invalswegen van ons dorp deze limiet door een grote groep weggebruikers (ruim) wordt overschreden.

Gelukkig leidt dit niet vaak tot ernstige ongelukken, maar er is nog een aspect dat aandacht verdient: overlast voor de omwonenden. En die is er wel. Met regelmaat krijgen we hier als dorpsraad klachten over. Veel dorpsbewoners storen zich aan hoge snelheden en melden overlast van geluid en trillingen. Die klachten kun je niet zo maar naast je neer leggen.

Meestal wenden deze dorpsgenoten zich ook tot de gemeente met het verzoek om snelheid-beperkende maatregelen te nemen. De gemeente reageert hierop verschillend. In het geval van de Plataanweg hebben we als dorpsraad weten te voorkomen dat de betonnen legoblokken als permanente oplossing in beeld kwamen.

Daarbij hebben we er op aangedrongen dat de Gemeente eerst contact zou zoeken met de omwonenden om de overlast te peilen. Het liep zoals het liep.

Lastige afweging
Bij snelheidsremmende maatregelen gaat altijd om een lastige afweging. Wat voor de een voordeel is, is voor een ander een nadeel. Omwonenden (Hoofdstraat, Nieuwstraat, Oud Ovezandseweg, noem maar op) zijn gebaat met een lage verkeersintensiteit en verkeersdeelnemers die zich aan de snelheidslimiet houden. Het plaatsen van verkeersremmers (van welk type dan ook) is voor de weggebruikers zelf weer een sta-in-de-weg. Zulke obstakels verplaatsen het verkeer soms ook van de ene straat naar de andere. Zo verplaats je een probleem zonder het op te lossen.

Wees een goede gast
De echte oplossing zit in ons eigen gedrag. Hoe hard rij jij eigenlijk in en door ons dorp? Daar kun je de gemeente, de dorpsraad of wie dan ook niet op aanspreken; daar ben je zelf voor verantwoordelijk. Als iedereen zich een beetje meer aan de regels houdt zijn al die lelijke legoblokken, drempels, heuvels, versmallingen en wat je nog meer kunt bedenken niet eens nodig. Daarom deze oproep. Gedraag je als weggebruiker een beetje als een goede gast. Relax en ontspan een beetje als je Ovezande in- of uitrijdt. Daar doe je veel mensen in ons dorp een groot plezier mee.

Dorpsraad Ovezande

Plantjesmarkt

Wegens enthousiaste reacties en een goede opbrengst vorig jaar, organiseert de Dorpsmoestuin Ovezande dit jaar wederom een plantjesmarkt in Buurtgemak Toby van Liere. De verkoop vindt plaats van vrijdag 30 april t/m zaterdag 8 mei aanstaande.

De opbrengst komt, evenals vorig jaar, weer ten goede aan de Voedselbank de Bevelanden. De vrijwilligers van de Dorpsmoestuin hebben de volgende plantjes met zorg opgekweekt. Er zijn tomaten, pepers, bieslook, zonnebloemen, marokkaanse munt, stokrozen, lavendel, maagdenpalm, akelei e.a.

Legoblokken op de Plataanweg

Niemand zal ontkennen dat op de Plataanweg richting Hoofdstraat veel te hard gereden wordt. Alhoewel duidelijk aangegeven is dat 30 kilometer per uur de norm is, wordt er pas afgeremd bij de hoek Plataanweg/Hoofdstraat. In overleg met de Dorpsraad zijn er daarom de afgelopen maanden metingen verricht en het blijkt inderdaad dat 85% van het verkeer de 30 kilometer ruim overschrijdt.

Voor de Gemeente Borsele een reden om te onderzoeken of verkeersremmende maatregelen effect zullen hebben. Daarom zijn er als proef een aantal betonnen legoblokken neergelegd en wordt  opnieuw de snelheid gemeten. De testperiode duurt van 19 april tot 3 mei. Daarna zullen de blokken worden verwijderd omdat deze ongeschikt zijn voor een definitieve weginrichting en bovendien niet bepaald fraai om te zien.

Naar aanleiding van de testresultaten zal de gemeente besluiten of en wat voor verkeersremmende maatregelen nodig zijn. De omwonenden zijn vooraf geïnformeerd en aan hen is gevraagd hun ervaringen en wensen met de Gemeente en de Dorpsraad te delen.

Kortom, wordt vervolgd