Zelfs de zon hielp mee

Ondanks sombere voorspellingen scheen de zon uitbundig toen eindelijk het Theehuis Ovezande en de jeu de boulesbaan werden geopend. Het was onverwachts druk onder en naast de neergezette tenten. Vanzelfsprekend waren er sprekers die de ontstaansgeschiedenis van het Theehuis nog een keertje in herinnering brachten. Oud-pastoraal werker Wiel Hacking mocht samen met de directrice van het Kansenfonds Jan van Blarikom (bestuurder Zeeuwse Gronden) een mooi bedrag aanbieden. Wethouder Marga van der Plasse herinnerde de toehoorders aan de uitspraak van Martin Luther King: “I have a dream”. Haar wens is dat alle dorpen in Borsele dezelfde gemeenschapszin zouden gaan tonen als de inwoners van Ovezande. Kortom genoeg om over te schrijven als dat al niet uitgebreid was gedaan in de Dorpskrant, de diverse facebookpagina’s en de lokale kranten. Zelfs Omroep Zeeland deed op de radio rechtstreeks verslag van de opening. Daarom volstaan we hier met een foto-impressie en natuurlijk de oproep om eens een bezoek te brengen aan het theehuis en de jeu de boulesbaan.

Uitnodiging opening Vlinderidylle

Toegankelijk voor iedereen

Op zaterdag 18 september 11.00 uur

In augustus 2020 heeft de Werkgroep Ovezande Biodivers het plan opgevat een vlinderidylle te realiseren op het perceel tussen de Hoofdstraat en de Bloemenstraat wat in eigendom is van De heer Hopmans. Na zijn toestemming hebben een viertal agrariers het perceel, geheel belangeloos, “vlinderrijp “gemaakt.

Nu zijn we bijna een jaar verder. De vlinderbloemen groeien en bloeien volop. En inmiddels hebben al zo’n 15 soorten vlinders hun idylle gevonden.
De Werkgroep Ovezande Biodivers heeft ondertussen, naast het nodige maaibeheer,  gewerkt aan de realisatie van een mooie picknickbank en -tafel, en een prachtig toegangshek wat tijdens de opening wordt onthuld.

De opening, met medewerking van Burgemeester Dijksterhuis, vindt plaats op zaterdag 18 september 2021 om 11.00 uur en is toegankelijk voor iedereen

Mits er geen sprake is van koude, wind of regen wordt , s’avonds  om 21.30 uur ,in de Vlinderidylle , de  “ Vlindervangnacht ” gehouden. Met medewerking van de Vlinder – en libelle werkgroep Zeeland worden dan de nachtvlinders  gevangen, geteld en gedetermineerd.

Wilt u zich aub. vooraf aanmelden ?  Dan kunnen wij er voor zorgen dat er genoeg  attenties zijn voor iedereen. Aanmelden bij: loek57@zeelandnet.nl En vermeldt met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn,  zowel bij de openingsceremonie als de Vlindervangnacht.

Namens de Werkgroep Ovezande Biodivers Ovezande,
Loek Menheere
voor info: loek57@zeelandnet.nl

Aan het treinstation

De nieuwste bijdrage van Tom Rentmeester over het verleden van Ovezande beschrijft een praktijkvoorbeeld van de grote economische vooruitgang. Gerealiseerd door een keihard werkende generatie tijdens de wederopbouw van vlak na de tweede wereldoorlog. Zoals altijd te vinden onder het kopje “Geschiedenis”

In gesprek met….

Dit keer in de rubriek “Voor het voetlicht” een gesprek met Lilian Schoone uit Nisse omdat haar verhaal ook van belang is voor de inwoners van Ovezande. Zij zet zich nl. in voor vluchtelingen, ook degene die een huis toegewezen krijgen in Ovezande. Zij helpt hen te integreren in de Nederlandse samenleving en wijst hen de weg. Door de corona-crisis hebben een aantal mensen moeten afhaken en is VluchtelingenWerk Nederland driftig op zoek naar vrijwilligers die mee willen werken. Geinteresseerd? Lees haar verhaal met de titel “In gesprek met….”