Jaarlijkse actie voor Voedselbank

Nu de dorpsmoestuin bijna leeg is en er geen verse groenten naar de voedselbank gebracht kunnen worden, zijn de handen ineengeslagen en is er weer contact gezocht met onze drie dorpswinkeliers die altijd bereid zijn aan een actie mee te werken. De voedselbanken hebben wat producten betreft een mindere tijd o.a. ten gevolge van de corona crisis. Daarom willen wij als team, samen met de winkeliers, proberen om de mensen die gebruik moeten maken van de voedselbank toch een beetje helpen. Zeker nu Sinterklaas en Kerst er aankomen en een goed gevulde mand met eten welkom is. Dan is het fijn dat we daar met zijn allen een beetje aan mee kunnen werken. De dorpen Ovezande,  Borssele en Kwadendamme zullen laten zien waar kleine dorpen toe in staat zijn. Wij rekenen op u! Namens de betrokken winkeliers en de vrijwilligers van de Dorpsmoestuin Ovezande, Willy Verbeek

Deelauto-project in Parkeerstand

Het dorpsdeelauto-project Ovezande, dat vorig jaar enthousiast is opgestart, staat al sinds het begin van de coronacrisis in de parkeerstand.

In feite stond de beschikbare auto al sinds begin dit jaar in de startblokken (bestickerd en wel) toen er plotseling twee slagbomen werden neergelaten.
De coronacrisis en de verzekering gooiden samen roet in het eten. Het is nu wachten op een goede gelegenheid voor een doorstart.

We stonden eind januari op het punt om de auto op te halen bij Automotions Peugeot in Goes toen er geheel onverwacht een kink in de kabel kwam. De vaste verzekering van Automotions ging op het laatste moment niet meer akkoord met het gebruik van de auto als deel-auto. Achtergrond hiervan is dat er in de wereld van autoverzekeringen een document rondging dat wees op de risico’s van deelauto’s voor verzekeraars. Met name in stedelijke gebieden zou relatief veel schade gereden worden met deelauto’s. Als reactie hierop kwamen veel verzekeringen met een lange lijst eisen en regels en een forse premieverhoging. Voor onze deelauto bleek het zo goed als onmogelijk om nog een verzekering af te sluiten, tenzij we bereid waren een premie te betalen die drie tot vier keer hoger lag dan normaal. Dat vonden wij dan weer niet normaal.

Op dat moment barste de coronacrisis uit. Voor deelauto’s werd geadviseerd om deze na elk gebruik van binnen helemaal schoon te maken en te ontsmetten. Dat leek ons op zich al een lastige opgave, die in praktijk nauwelijks is uit te voeren. Maar nog meer werd duidelijk dat veel mensen thuis gingen werken en dat de gezinsauto op de oprit of in de straat bleef staan. De behoefte aan deelauto’s viel in het hele land bijna helemaal weg.

De optelsom van deze leeuwen en beren op de weg heeft ons dit voorjaar doen besluiten het deelauto-project Ovezande voorlopig te parkeren. Daarvoor is er natuurlijk overleg geweest met de gemeente, die het project vanuit het Borsele 2030-project financieel ondersteunt en de Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland. Beide partijen zijn akkoord gegaan met voorlopig parkeren van het project. Wel blijft de verleende subsidie beschikbaar voor een doorstart van het project.

Inmiddels heeft de Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland een project opgepakt om de komende twee jaar zo veel mogelijk elektrische deelauto’s in Zeeland te ‘stationeren’. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende partners, zoals garages en zorginstellingen. De komende maanden gaan we verder verkennen of we hierop aan kunnen sluiten. De deelauto is nog niet achter de horizon verdwenen.

Wie mee wil denken of vragen heeft, kan zich via de mail melden (info@dorpsraadovezande.nl)

Namens de Werkgroep duurzaam B2030 en de Dorpsraad Ovezande

Ad Phernambucq

Jaarvergadering Dorpsraad afgelast

Het zal niemand verbazen dat de jaarvergadering van de Dorpsraad dit jaar niet door kan gaan. Buurthuizen zijn weer gesloten en contacten moeten worden vermeden. Digitaal vergaderen leek ons echter geen optie.

.Veel activiteiten in Ovezande zijn dit jaar niet doorgegaan.

Maar graag hadden we u verteld over de zaken die dit jaar wel zijn doorgegaan, ondanks de pandemie.

Het ontplooien van nieuwe activiteiten is op dit moment erg lastig. Maar de zaden van de vlinderidylle ontkiemen, de dorpsmoestuin zorgt als vanouds voor gezonde groenten voor de Voedselbank, de mozaïekbank staat te glinsteren in de zon en de rommelroute is voor herhaling vatbaar.

Vanzelfsprekend blijven we graag met u allen in contact en het is altijd mogelijk ons te mailen (info@dorpsraadovezande.nl) of te bellen. De gegevens staan in deze krant onder het kopje samenstelling en contactgegevens Dorpsraad.

Mocht er behoefte zijn aan een vast spreekuur dan horen we dat ook graag. Er zijn daarnaast plannen om te kijken hoe we mensen kunnen ondersteunen die thuisgebonden en alleen zijn in deze onzekere tijden. We komen hier binnenkort op terug.

We wensen u allen veel gezondheid toe en hopen elkaar in 2021 weer te treffen en wat meer zichtbaar te zijn als afgelopen jaar helaas het geval was.

Ad Phernambucq

Hans Vermaire

Theo van Vliet

Peter Simpelaar

Cathelijn Goedegebuure

Yvonne Claassen-Thiers

Afscheid van een boom

Onze mooie Ovezandse bruine beuk van 1867 uit de kerktuin wordt beetje bij beetje ‘uitgekleed’. Vakkundig werk door Markusse. Er is één troost …….. we proberen de beuk een tweede leven te geven via een levensgroot Mariabeeld (help mee, de actie loopt nog, zie www.rkovezande.nl), bankjes en tafel voor de vlinderidylle en Ovezands Ommetje en andere ideeën.

Start nieuw Spectra-seizoen uitgesteld

Aankomende vrijdag 16 oktober zou het nieuwe Spectra-seizoen van start gaan, maar door de nieuw verscherpte Coronamaatregelen die door het kabinet zijn afgekondigd, gaat een streep door de eerste voorronde. Op deze manier hoopt de organisatie een bijdrage te kunnen leveren aan ‘flatten the curve’. Wanneer er versoepelingen van kracht worden zal een nieuwe datum worden gekozen.

Tweede leven voor oude beuk

Laten we beginnen met het slechte nieuws. Eén van de twee oude en historische bruine beuken in de tuin van de katholieke kerk is er zo slecht aan toe dat deze op zeer korte termijn geveld moet worden.
Dat is natuurlijk zeer te betreuren, want bomen van dit kaliber én historische betekenis, zijn schaars op ons dorp (en in heel Borsele). De beuk is al een paar jaar aangetast door een agressieve schimmel, waardoor de wortels al voor een belangrijk deel zijn afgestorven. Maar ook de rest van de boom is aangetast en verzwakt en kan zo een gevaar opleveren voor bezoekers van de tuin; een openbaar ‘parkje’ met verschillende looppaden.  De lange droogteperiodes van deze (en voorgaande) zomers hebben ook niet bijgedragen aan de vitaliteit van de boom.

De slechte conditie van de boom (hij kwam dit jaar bijna in niet meer in blad) was deze zomer voor de dorpsraad aanleiding om contact op te nemen met de gemeente en de parochie. De kerk is eigenaar van de grond, de gemeente beheert deze.  Er is dus sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat heeft tot goed overleg geleid waarbij ook de werkgroep biodiversiteit betrokken is. Er is in opdracht van de gemeente extra onderzoek uitgevoerd door een deskundig bedrijf. Dat heeft tot de conclusie geleid dat er geen andere oplossing is dan de boom op korte termijn te vellen. Dat gaat dus snel gebeuren en zal op het dorp duidelijk te horen zijn, zodra de kettingzagen hun werk doen.

Natuurlijk gaat deze ingreep menigeen aan het hart en zullen er vragen opkomen of dit echt noodzakelijk is. De gemeente is bereid op deze vragen in te gaan en een toelichting te geven.
Naast de oude beuk zijn nog drie hoog opgaande essen, grenzend aan het plein bij soos de Klomp, in zo’n slechte conditie (die kwamen ook nauwelijks in blad) dat ze een gevaar opleveren. Ook die bomen moeten geveld worden. Ook voor deze bomen is deskundig advies ingewonnen bij onder meer de Bomenstichting

Mariabeeld

Betrokken partijen zien het vellen van de oude beuk en de essen ook als een kans. Er is door de gemeente een plannetje gemaakt voor de aanplant van vervangende bomen. Er zullen twee flinke platanen worden geplant, die beter tegen de droogte bestand zijn en ook passen in een tuin waar verschillende bomen een symbolische betekenis hebben. Daarnaast zijn er ideeën ontstaan voor het hergebruik van het hout. Eén idee is om uit het hout een levensgroot beeld van Maria te laten maken met ‘carving’ technieken (boomzaagkunst). Ook in Kwadendamme is eerder een beeld gemaakt van de heilige Bonifacius, al is die van kastanjehout. Een ander idee is om er een of meer bijenhotels van te maken voor het Ommetje en de Vlinderidylle. Ook zou het hout gebruikt kunnen worden in een natuurspeeltuin. Helaas is het beukenhout niet geschikt om er bankjes en tafeltjes van de maken die buiten moeten staan. Daarvoor is het niet duurzaam genoeg.
Voor het te maken beeld van Maria zal een prieeltje gemaakt moeten worden om het tegen weer en wind te beschermen.

Goed idee?

Maar er is natuurlijk veel meer mogelijk met het vrijkomende hout. Aan inwoners van Ovezande wordt gevraagd om met goede en realiseerbare ideeën te komen. Het hout wordt beschikbaar gesteld aan het dorp en de parochie om er iets moois mee te doen. Goed idee? Stuur dan voor zondag 18 oktober 12.00 uur een mailtje aan aph@zeelandnet.nl.

Fondswerving

Het zou natuurlijk mooi zijn verschillende ideeën te realiseren, maar er hangt wel een prijskaartje aan. Betrokken partijen overleggen met elkaar wat haalbaar is en willen de kerk en het dorp hier graag bij betrekken.  Als we als dorp de prachtige beuk een tweede leven willen geven, met als kern een groot Mariabeeld in het groene hart van Ovezande, dan zal er zeker fondswerving nodig zijn. Dat kan alleen als we er samen als dorp voor gaan.

VOSSENJACHT IN OVEZANDE

Gisteren was er een heuse vossenjacht in Ovezande. Een grotere groep kinderen werd verdeeld in meerdere kleine groepjes. Door te zoeken in Ovezande, mensen aan te spreken of ze een vos zijn of dat ze misschien een bepaalde vos hebben gezien, moesten de groepjes alle vossen zien te vinden. Het weer zat soms niet mee, maar de kinderen hadden er zin in en vonden de soms spectaculair uitgedoste “vossen”

Een bijzondere dierendag

Het was druk bij de katholieke kerk in Ovezande op zaterdag 3 oktober jl., twee dagen voordat er weer een beperking werd opgelegd aan het kerkbezoek in verband met de corona-maatregelen.

Inwoners en kinderen van Ovezande konden hun huisdieren en knuffels laten zegenen door Pastoraal medewerkster Alida van Veldhoven. Er werd volop gebruik van gemaakt al ontbraken dit keer de wat grotere dieren als schapen en geiten. Door alle beperkende maatregelen werd de zegening buiten gehouden, mede omdat de “tiny chapel”, die sinds kort behoort tot de inboedel van de kerk,  ook ingezegend moest worden.

Alida wist met humor en begrip voor de Ovezandse kerkgangers de inzegening een vrolijk tintje te geven, waarop Ad Schenk nog eens toelichtte wat de bedoeling is van de verrijdbare kapel. Al met al een bijzondere gebeurtenis waarbij Ovezande weer eens laat zien wat voor bijzonder dorp het is!

Spectra: The Finals!

Aankomende vrijdag 2 oktober vindt de seizoen finale van Spectra plaats in Podium De Klomp in Ovezande. Tijdens deze avond strijden de bands Rosann, Winson Blue, Mindfuel en Dispelled om de Spectra seizoen winst en studiotijd bij FuzzTone Studio in Middelburg. De finale is tijdens een livestream via de facebookpagina van Spectra te volgen.

Aanvang: 19:00 uur
Locatie: Podium De Klomp Ovezande

Spectra
Deze muzikale talentenjacht biedt jonge bandjes een heus podium. De Jongerenraad Borsele organiseert hiervoor vijf gratis voorrondes per jaar in samenwerking met de Klomp Ovezande. Een vakkundige jury helpt de bandjes verder met hun jurycommentaar en verdeelt de tickets voor finale op Klomppop. Daarbij heeft elke avond een special act. Doorgebroken bands trakteren publiek zo op fijne muziek. Deze combinatie maakt Spectra al jaren een tot een succesvol event voor muzikanten en muziekliefhebbers. Door het coronavirus kwam eerder dit seizoen een streep door het seizoen te staan. Door de versoepelingen op het gebied van evenementen kan het Spectra-seizoen weer worden hervat. De finale is voor publiek te volgen via een livestream die via de social mediakanalen van Spectra wordt uitgezonden.