Een warme Zeeuwse bolus

Altijd al willen weten wie die wafelbakker/molenaar en imker is in ons dorp en wat hij zoal nog meer doet? Lees dan het interview met Peter Simpelaar onder het kopje “Voor het voetlicht”

Gerben Dijksterhuis, burgemeester van Borsele

Als je allebei bijna twee jaar woonachtig bent in de gemeente Borsele dan ontkom je er niet aan om je ervaringen te delen. Burgemeester Dijksterhuis is geboren in Rotterdam en heeft daarna lange tijd in Zeewolde gewoond. De interviewster komt uit een dorp aan de Vecht maar heeft bijna 47 jaar in Rotterdam gewoond. We zijn het erover eens dat Zuid-Beveland een prachtig landschap heeft en dat de rust en de ruimte hier ongekend zijn. Ook de inwoners zijn bijzonder. Als butendieker duurt het even voordat men je in vertrouwen neemt en accepteert.  Met gepaste trots en een knipoog vertelt de burgemeester dat hij zelfs een T-shirt heeft gekregen met de tekst butendieker erop. Je moet vooral niet arrogant zijn en doen wat je zegt te willen doen.

Wat vooral opvalt, is de enorme inzet van inwoners en deelname als vrijwilliger bij allerlei sociale activiteiten. Dat is in een plattelandsgemeente als Borsele onmisbaar om de leefbaarheid in de kleine dorpen op peil te houden.  Dat brengt ons op B2030 waarbij op de eerste bijeenkomst in Ovezande de meeste bezoekers tot nu toe aanwezig waren. Ook de resultaten tot nu toe blijken verheugend.

Natuurlijk is niet alles naar volle tevredenheid van de inwoners. Men was gewend om met plannen te komen die vervolgens door de gemeente uitgevoerd dienden te worden. Nu wordt men geacht in het kader van de participatiewet zelf de ideeën tot uitvoer te brengen met ondersteuning van de ambtenaren. Ook die ambtenaren moeten wennen aan de nieuwe manier van werken. Ook voor hen is het zoeken naar de mogelijkheden die er zijn of zouden moeten zijn.

Samenwerking zoekt Borsele ook met andere Bevelandse gemeentes. Dit heeft na een moeizame start geleid tot de zogenaamde Gemeenschappelijk Regeling waarbij men samenwerkt op het gebied van ICT, Personeel en Organisatie en Werk, Inkomen en Zorg. De gemeentes blijven echter zelfstandig en nemen zelf beslissingen, vooral op het gebied van de financiën en uitvoerbaarheid van allerlei regelingen. De samenwerking wordt echter steeds hechter en gaat zeker de goede kant uit.

Dat brengt ons op het samengaan van de dorpen in de gemeente Borsele. De ambtsketen van Hoedekenskerke ligt nog altijd tentoongesteld in de kamer van de burgemeester. Een aantal andere ambtsketens in Museum De Bevelanden in Goes. Dat samengaan ging destijds ook moeizaam, maar in 2020 vieren we alweer het 50-jarig bestaan van de gemeente Borsele. Er wordt op dit moment druk nagedacht over de festiviteiten.

Tot slot praten we nog over de vele activiteiten die de gemeente Borsele kent. Al die zaken worden georganiseerd door vrijwilligers en gesponsord door meestal lokale ondernemers. Op 15 juni zal Gerben Dijksterhuis in Ovezande weer de fair en het Ringsteken openen, daar geeft hij graag zijn vrije zaterdag voor op.

Postcoderoosproject voor inwoners Ovezande

Heb je zelf geen geschikt dak voor zonnepanelen? Of woon je in een huurwoning en wil je eigenlijk (meer) energie opwekken met zonnepanelen? Dat kan met een postcoderoosproject. Jouw zonnepalen op het dak van een ander. Daar komt het kortweg op neer. Het is binnenkort ook mogelijk voor inwoners van Ovezande en omliggende dorpen.

Op 17 juni wordt in dorpshuis ‘Vijverzicht’ in Borssele (Plein 3) vanaf 19.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. De initiatiefnemers (Solar2Enjoy en Maak Onze Regio Duurzamer) hebben een geschikt dak gevonden op bedrijfsgebouwen aan de Zeedijk in Borsele.
Hierop kunnen zo’n 250 zonnepanelen geplaats worden. Inwoners van Ovezande kunnen hierin participeren door enkele certificaten te kopen. Wie meedoet hoeft de komende 15 jaar geen energiebelasting te betalen over de stroom die de zonnepanelen leveren. In praktijk betekent dit dat je je investering in certificaten van een postcoderoosproject in acht jaar hebt terugverdiend. Daarna leveren ze geld op tot het moment dat het project – na 15 jaar- wordt afgerond. De panelen worden op dat moment eigendom van de dakeigenaar.

De postcoderoos is aantrekkelijk omdat je er eigenlijk zelf geen omkijken naar hebt. Deelnemers organiseren zich in een coöperatie. In de realisatiefase nemen ervaren partijen (zoals Maak Onze Regio Duurzamer) het voortouw en dragen het project bij de installatie van de panelen over aan de coöperatie.

Dit project komt ook in aanmerking voor steun van het Zeeuws Klimaatfonds. De gemeente Borsele ondersteunt het voorlichtingstraject. Wie belangstelling heeft kan zich voor de voorlichtingsbijeenkomst aanmelden via de site van www.Solar2sare.nl . Op de site www.maakonzeregioduurzamer.nl zie je voorbeelden van vergelijkbare projecten in Zeeland.

Ad Phernambucq – Zeeuws Klimaatfonds

Een leuke dag voor de bewoners van Nieuwsande

Leo Schoor laat niet na om dit te benadrukken als ik met hem praat over het Ringsteken dat hij en zijn partner Joan, op 15 juni voor de zevende keer gaan organiseren. De bewoners kunnen dan weer een dagje mens onder de mensen zijn. Hij legt de eer ook vooral neer bij de initiatiefneemster van destijds, Lies Sturm. Zij vond dat de bewoners van woonzorgcentrum NieuwSande af en toe iets meer nodig hadden dan alleen maar verzorging. Omdat Lies bekend was met het ringrijden en er door het wegvallen van het Schaapscheerdersfeest ruimte was in de kalender, werd er al snel besloten dat Ringrijden het belangrijkste onderdeel van het evenement zou worden. Het evenement werd aangevuld met een tweetal kramen voor Koek en Zopie en tweede hands boeken.

Leo en Joan waren destijds al vrijwilliger bij  NieuwSande, omdat de moeder van Joan daar inmiddels haar plekje had gevonden. Zij ontwikkelden zich echter al snel als organisatoren van het evenement met hun ideeën en contacten binnen het dorp.

Op de dag zelf en bij het opbouwen, hebben ze hulp van vrijwilligers uit Ovezande en natuurlijk de ringrijders. De medewerksters van NieuwSande en de familie van de bewoners worden ingeschakeld om de bewoners te laten genieten van het festijn, dat inmiddels is uitgegroeid tot een heuse Fair met Ringsteekwedstrijd. Dezelfde bewoners hebben ook een taak. Zij moeten de  mooist versierde paarden aanwijzen en natuurlijk reiken zij, waar mogelijk, de prijzen uit aan de winnaars van deze wedstrijd. Geld om de vergunningen en andere kosten te betalen krijgen ze niet via subsidie (“Dat is lastig”) maar door middel van een grote verloting en de verkoop van etenswaren en drank.  De kramen worden tegen de kostprijs verhuurd. Daarnaast worden ze gesponsord in natura door ondernemers uit Ovezande, maar ook uit de omringende dorpen als ‘s Gravenpolder’s Heerenhoek, Heinkenszand en zelfs uit Goes en Kruiningen.

Het geld dat overblijft is bestemd voor de bewoners van NieuwSande. Zo is er in het verleden een duo-fiets voor gekocht, kunststof landbouwdieren en kaartensets,waarmee de communicatie met de bewoners kan worden verbeterd, en ook nog een speciale klok. Voor dit jaar is er een grote wens: een snoezelruimte.

Inmiddels zijn er al anekdotes over de Fair en het Ringsteken. Zo is er twee keer een optreden van de Troubaboer geweest. Ook was er een fanfare. Die laatste maakte de  ringrijders  echter zo enthousiast dat de paarden ervan schrokken en er eentje losbrak, waardoor een meisje licht gewond raakte. En vorige jaar is het feest gevierd met de Brandweer die toen 75 jaar bestond.

Graag zouden ze met andere activiteiten in het dorp samenwerken maar helaas kan het ringrijden alleen maar plaats vinden op de 3e zaterdag in juni omdat de rijders alleen dan beschikbaar zijn.

De komende jaren gaat er ook gespaard worden voor het 10-jarig jubileum. Want als het aan Leo en Joan ligt wordt dat een groots feest waar de bewoners van NieuwSande en de inwoners van Ovezande nog lang van zullen genieten.