Groen Structuurplan Ovezande

Benieuwd naar het aangepaste GroenStructuurPlan Ovezande ? Kom dan naar de 4e B2030 Bijeenkomst op 18 september in het Trefpunt vanaf 19.30 uur!

De werkgroepen geven tijdens deze avond een terugkoppeling over de laatste stand van zaken B2030. Vanuit de gemeente geven we een terugkoppeling over het Groenstructuurplan Ovezande.

Op 23 oktober 2018 is er een informatiebijeenkomst geweest over het GroenStructuurPlan Ovezande. Tijdens deze goed bezochte avond is samen met inwoners nagedacht over hoe Ovezande er in de toekomst uit kan gaan zien. In drie workshops is er nagedacht over de thema’s klimaatadaptie, biodiversiteit en groenstructuur.

De opmerkingen en input van inwoners verwerkten wij in het  GroenStructuurPlan voor Ovezande. Het plan is te downloaden van de website van de gemeente.

Op woensdag 18 september 2018 is er gelegenheid het plan in te zien. Het plan ligt na 18 september nog zes weken ter inzage, tot 30 oktober in het gemeentehuis.

Vaststelling door de raad vindt plaats na afronding van alle dorpsplannen.