Afscheid van een boom

Onze mooie Ovezandse bruine beuk van 1867 uit de kerktuin wordt beetje bij beetje ‘uitgekleed’. Vakkundig werk door Markusse. Er is één troost …….. we proberen de beuk een tweede leven te geven via een levensgroot Mariabeeld (help mee, de actie loopt nog, zie www.rkovezande.nl), bankjes en tafel voor de vlinderidylle en Ovezands Ommetje en andere ideeën.

Start nieuw Spectra-seizoen uitgesteld

Aankomende vrijdag 16 oktober zou het nieuwe Spectra-seizoen van start gaan, maar door de nieuw verscherpte Coronamaatregelen die door het kabinet zijn afgekondigd, gaat een streep door de eerste voorronde. Op deze manier hoopt de organisatie een bijdrage te kunnen leveren aan ‘flatten the curve’. Wanneer er versoepelingen van kracht worden zal een nieuwe datum worden gekozen.

Tweede leven voor oude beuk

Laten we beginnen met het slechte nieuws. Eén van de twee oude en historische bruine beuken in de tuin van de katholieke kerk is er zo slecht aan toe dat deze op zeer korte termijn geveld moet worden.
Dat is natuurlijk zeer te betreuren, want bomen van dit kaliber én historische betekenis, zijn schaars op ons dorp (en in heel Borsele). De beuk is al een paar jaar aangetast door een agressieve schimmel, waardoor de wortels al voor een belangrijk deel zijn afgestorven. Maar ook de rest van de boom is aangetast en verzwakt en kan zo een gevaar opleveren voor bezoekers van de tuin; een openbaar ‘parkje’ met verschillende looppaden.  De lange droogteperiodes van deze (en voorgaande) zomers hebben ook niet bijgedragen aan de vitaliteit van de boom.

De slechte conditie van de boom (hij kwam dit jaar bijna in niet meer in blad) was deze zomer voor de dorpsraad aanleiding om contact op te nemen met de gemeente en de parochie. De kerk is eigenaar van de grond, de gemeente beheert deze.  Er is dus sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat heeft tot goed overleg geleid waarbij ook de werkgroep biodiversiteit betrokken is. Er is in opdracht van de gemeente extra onderzoek uitgevoerd door een deskundig bedrijf. Dat heeft tot de conclusie geleid dat er geen andere oplossing is dan de boom op korte termijn te vellen. Dat gaat dus snel gebeuren en zal op het dorp duidelijk te horen zijn, zodra de kettingzagen hun werk doen.

Natuurlijk gaat deze ingreep menigeen aan het hart en zullen er vragen opkomen of dit echt noodzakelijk is. De gemeente is bereid op deze vragen in te gaan en een toelichting te geven.
Naast de oude beuk zijn nog drie hoog opgaande essen, grenzend aan het plein bij soos de Klomp, in zo’n slechte conditie (die kwamen ook nauwelijks in blad) dat ze een gevaar opleveren. Ook die bomen moeten geveld worden. Ook voor deze bomen is deskundig advies ingewonnen bij onder meer de Bomenstichting

Mariabeeld

Betrokken partijen zien het vellen van de oude beuk en de essen ook als een kans. Er is door de gemeente een plannetje gemaakt voor de aanplant van vervangende bomen. Er zullen twee flinke platanen worden geplant, die beter tegen de droogte bestand zijn en ook passen in een tuin waar verschillende bomen een symbolische betekenis hebben. Daarnaast zijn er ideeën ontstaan voor het hergebruik van het hout. Eén idee is om uit het hout een levensgroot beeld van Maria te laten maken met ‘carving’ technieken (boomzaagkunst). Ook in Kwadendamme is eerder een beeld gemaakt van de heilige Bonifacius, al is die van kastanjehout. Een ander idee is om er een of meer bijenhotels van te maken voor het Ommetje en de Vlinderidylle. Ook zou het hout gebruikt kunnen worden in een natuurspeeltuin. Helaas is het beukenhout niet geschikt om er bankjes en tafeltjes van de maken die buiten moeten staan. Daarvoor is het niet duurzaam genoeg.
Voor het te maken beeld van Maria zal een prieeltje gemaakt moeten worden om het tegen weer en wind te beschermen.

Goed idee?

Maar er is natuurlijk veel meer mogelijk met het vrijkomende hout. Aan inwoners van Ovezande wordt gevraagd om met goede en realiseerbare ideeën te komen. Het hout wordt beschikbaar gesteld aan het dorp en de parochie om er iets moois mee te doen. Goed idee? Stuur dan voor zondag 18 oktober 12.00 uur een mailtje aan aph@zeelandnet.nl.

Fondswerving

Het zou natuurlijk mooi zijn verschillende ideeën te realiseren, maar er hangt wel een prijskaartje aan. Betrokken partijen overleggen met elkaar wat haalbaar is en willen de kerk en het dorp hier graag bij betrekken.  Als we als dorp de prachtige beuk een tweede leven willen geven, met als kern een groot Mariabeeld in het groene hart van Ovezande, dan zal er zeker fondswerving nodig zijn. Dat kan alleen als we er samen als dorp voor gaan.

VOSSENJACHT IN OVEZANDE

Gisteren was er een heuse vossenjacht in Ovezande. Een grotere groep kinderen werd verdeeld in meerdere kleine groepjes. Door te zoeken in Ovezande, mensen aan te spreken of ze een vos zijn of dat ze misschien een bepaalde vos hebben gezien, moesten de groepjes alle vossen zien te vinden. Het weer zat soms niet mee, maar de kinderen hadden er zin in en vonden de soms spectaculair uitgedoste “vossen”

Een bijzondere dierendag

Het was druk bij de katholieke kerk in Ovezande op zaterdag 3 oktober jl., twee dagen voordat er weer een beperking werd opgelegd aan het kerkbezoek in verband met de corona-maatregelen.

Inwoners en kinderen van Ovezande konden hun huisdieren en knuffels laten zegenen door Pastoraal medewerkster Alida van Veldhoven. Er werd volop gebruik van gemaakt al ontbraken dit keer de wat grotere dieren als schapen en geiten. Door alle beperkende maatregelen werd de zegening buiten gehouden, mede omdat de “tiny chapel”, die sinds kort behoort tot de inboedel van de kerk,  ook ingezegend moest worden.

Alida wist met humor en begrip voor de Ovezandse kerkgangers de inzegening een vrolijk tintje te geven, waarop Ad Schenk nog eens toelichtte wat de bedoeling is van de verrijdbare kapel. Al met al een bijzondere gebeurtenis waarbij Ovezande weer eens laat zien wat voor bijzonder dorp het is!