Een eindeloos verhaal of actie?!

Al in 1992 was er een actiegroep tegen verkeersoverlast op de Nieuwstraat en de Hoofdstraat in Ovezande. Men ergerde zich vooral aan het vracht- en landbouwverkeer. Er werd toen al geroepen om een rondweg.

Tien jaar later zijn de inwoners opnieuw (of nog steeds niet) tevreden over de verkeersveiligheid in hun dorp. Vooral de toenemende hoeveelheid vrachtverkeer en de grootte van de voertuigen baarden de bewoners van de Nieuwstraat en het Kerkplein grote zorgen. Margriet Zagwijn vond het tijd voor actie en verzamelde handtekeningen en schreef een brief aan de Gemeente Borsele over de groeiende verkeersoverlast.

Op 19 november 2014 neemt Fred Quatfass afscheid als voorzitter van de dorpsraad en op de agenda staat als belangrijkste punt ”Landbouwverkeer door en rond Ovezande” Op 25 oktober 2018 wordt een brief aan B&W van Mevrouw Huyps in de raad behandeld en waar gaat deze over? De verkeersoverlast in Ovezande! En als laatste wordt er in 2020 en 2021 geklaagd over het te hard rijden op bijna alle toevoerwegen en met name op de Plataanweg.

Dit is zomaar een greep uit de acties tegen verkeersoverlast in Ovezande die het afgelopen decennium zijn gevoerd.

Deed de Gemeente dan helemaal niets? Jawel, maar met wisselend succes. Naar aanleiding van die acties werd er in het dorp een 30 km. zone ingesteld er werden plantenbakken in de Hoofdstraat geplaatst en er werden borden en paaltjes als wegversmalling aangebracht aan het begin van het dorp. Ook werd de gelijkwaardigheid van kruispunten aangegeven met cirkels en er kwam een verbod op doorgaand vrachtverkeer. Onlangs zijn er nog snelheidsmetingen verricht en op de Plataanweg werden blokken geplaatst als test.

En nog altijd komen er veel klachten binnen bij de Dorpsraad over verkeersoverlast. Een reden om toch maar weer eens in gesprek te gaan met de verantwoordelijk wethouder. In dit gesprek bleek het vrachtverkeer wel degelijk te worden gemonitord en de wethouder heeft jaarlijks, rond de oogsttijd, gesprekken met de eigenaren van grote landbouwbedrijven om hen erop de wijzen dat hun werknemers of onderaannemers zich aan de geldende snelheidslimiet moeten houden. Hij heeft beloofd hen hier opnieuw aan te herinneren en ook de aannemers te benaderen.

Het inzetten van handhavers blijft lastig maar de Wethouder heeft toegezegd dit nogmaals onder de aandacht te brengen. Heel Borsele met haar 15 kernen beschikt maar over 1 fulltimer (BOA) die ingezet kan worden. De aandacht van de politie gaat steeds meer naar de snelwegen, omdat daar de meeste ongelukken gebeuren.

Volgens de Gemeente staat de Plataanweg op het programma om t.z.t. heringericht te worden. Geprobeerd gaat worden dit naar voren te halen en vooraf met de omwonenden te bespreken wat precies de wensen en knelpunten zijn. Misschien kan de dorpsraad daar een rol in spelen.

Maar het grootste knelpunt, het te hard rijdende lokale verkeer en het woon-werkverkeer uit de omliggende dorpen en de vele bezorgdiensten, kan door technische maatregelen niet verholpen worden. Dat probleem kan alleen verholpen worden als de inwoners van Ovezande er niet langer genoegen mee nemen en actie gaan voeren tegen de snelheidsovertreders en overlastgevers. Samen met Veilig Verkeer Nederland en in overleg met de Gemeente gaat de Dorpsraad kijken naar de mogelijkheden en de uitvoerbaarheid van zo’n actie.

Kortom wordt vervolgd!

Excursie in de vlinderidylle

Zondag 25 juli jl. werd het tijd om een beperkte groep van omwonenden en belangstellenden eens te vertellen wat al dat geploeg, gezaai en gemaai nu voor nut had in de vlindertuin achter de Bloemenstraat.

Na een korte uitleg over de ontstaansgeschiedenis van de werkgroep en de vlindertuin nam boswachter André Hannewijk ons mee in de wereld van de kleine vuurvlinder, het bruine zandoogje en het icarusblauwtje. Voor vlinders is het belangrijk een gevarieerd aanbod aan bloemen en kruiden te krijgen. Niet alleen planten voor de nectar maar ook zogenaamde waardplanten waarop ze hun eitjes kunnen afzetten. Om die variatie te krijgen zijn er inheemse planten en kruiden gezaaid waarvan de meesten zijn opgekomen. Ook moet er af en toe gemaaid worden zodat bijvoorbeeld gras de kruiden niet overwoekerd.

In Nederland zijn ongeveer 50 soorten dagvlinders, waarvan zo’n 20 verschillende te verwachten zijn in onze vlindertuin. Inmiddels zijn er al 14 soorten ontdekt. Veel ervan zijn klein van formaat en lijken niet op de bekende koninginnepage. Typische graslandsoorten als zwartsprietdikkopje, bruin zandoogje, hooibeestje, oranje zandoogje, icarusblauwtje, kleine vuurvlinder, koevinkje en bruin blauwtje kom je nauwelijks in de tuinen tegen, maar juist wel in de vlinderidylle. Winst dus voor de biodiversiteit van Ovezande!

Een vlinder kent twee generaties in een jaar en gedijen het best bij temperaturen vanaf 15-17 graden. Bij windstil en wat broeierig weer zie je heen en weer vliegen. De meeste vlinders zijn dan ook te zien in de maanden juli en augustus. Kortom we werden niet teleurgesteld en troffen de eerder genoemde vlinders volop aan. Naast de dagvlinders zijn er ook nachtvlinders. Begin september wordt op 100 plaatsen in Nederland “de nacht van de nachtvlinder” georganiseerd. Ovezande doet hier aan mee. Wordt dus vervolgd. Geïnteresseerd geraakt? Kijk dan ook eens op de website van de Vlinderstichting

Travalje

Omdat het perceel waar de travalje al sinds 2013 staat is verkocht, zal deze binnenkort worden verplaatst. Uit onderzoek blijkt echter dat het gevaarte nodig gerepareerd moet worden. We hebben Rogier Buise bereid gevonden dit te onderzoeken en eventueel te repareren. De travalje wordt dus binnenkort naar zijn bedrijf gebracht. Leuk detail is dat de travalje destijds gemaakt is door zijn broer Guido.

Inmiddels is wel al bekend waar de travalje zijn nieuwe plaats gaat krijgen. Dit wordt op de hoek tegenover het pand aan de Hoofdstraat 45, waar vroeger de smidse van de familie Huijbregtse was gevestigd.

Omdat ook het informatiebord en het “Ommetje” moeten worden veranderd, zijn we op zoek naar verhalen en oude foto’s. Natuurlijk zullen in de nieuwe versie ook “Maria uit de beuk”, het theehuis, de jeux de boulesbaan en de mozaiekbank in de nieuwe beschrijving van het Ommetje worden opgenomen. Foto’s en verhalen kunnen gestuurd worden naar info@dorpskrantovezande.nl. We zullen er iets moois van maken!