Ovezande schrijft deel 3

Het zijn vaak die kleine geschreven teksten bij afbeeldingen of foto’s in artikelen, die veel zeggen  over de levenswijze en cultuur uit een bepaalde streek en periode. En wat te denken van al die bijnamen?  Er is hier momenteel veel aandacht voor, dat bewijzen de vele reacties op de rubriek geschiedenis in de dorpskrant van Ovezande. Hierover kun je alles weer lezen in de nieuwste bijdrage van Tom Rentmeester in de rubriek geschiedenis onder het kopje cultuur

Tentoonstelling iconen en de Byzantijnse viering

De RK-kerk in Ovezande (Hoofdstraat 60) zal in de meimaand gevuld zijn met iconen, zoals 2 jaar geleden al de bedoeling was. Maar nu gaat het echt gebeuren. 

Op zondagmiddag 1 mei 14.00 uur opent Liesbeth Smulders de tentoonstelling. Zij schildert in het klooster Sint Agatha (gemeente Cuijk), waar haar iconenatelier is gevestigd. Zij schildert er niet alleen iconen maar geeft ook cursussen en workshops. Daarbij besteedt ze aandacht aan zowel de schildertechniek als de achtergronden en symboliek van iconen. Liesbeth werkt voornamelijk op houten panelen met eitempera, een verfsoort die al zeer lang bestaat. Icoon -van het Griekse ‘eikoon’- betekent  ‘beeltenis, portret of gelijkenis’.

Er is bij de opening naast de lezing tevens een demonstratie icoonschilderen. Een mooie gelegenheid om iemand aan het werk te zien met het icoon schilderen en vragen te stellen. Liesbeth brengt ook enkele iconen van haar hand mee. En kaarten van iconen door haar geschilderd. Er zijn ook geschilderde kaarten te koop van de Moeder Gods van Oekraïne, waarvan de opbrengst helemaal voor het goede doel (vluchtelingen Oekraïne) is bestemd.

.

De koffie en thee staan om 13.30 uur klaar. Wij hopen u te ontmoeten op 1 mei of op een ander moment in mei. De tentoonstelling is geopend op de zondagmiddagen 1, 8, 15, 22 en 29 mei van 13.00 tot 17.00 uur. De opening en tentoonstelling zijn gratis, aanmelden is niet nodig.

In de maand van de tentoonstelling hebben we op zaterdagavond 21 mei om 19.00 uur een Byzantijnse viering in de kerk in Ovezande. Voorgangers zijn pastoor Ton Sips uit Budel met medewerking van diaken Wim Tobė, voorheen uit Hulst. Beiden zijn bedreven voorgangers in Byzantijnse vieringen. Het koor Angelskij Sobor (engelenkoor) uit Gent en omstreken zorgt voor de bijzondere zang. Een unieke gelegenheid om dit eens van dichtbij mee te maken. Op zondag 22 mei is er dan geen viering in de kerk.

Even voorstellen…

Dat de Dorpskrant Ovezande niet alleen in Ovezande gelezen wordt, maar zelfs in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en natuurlijk Belgie weten we sinds kort. Al langer hadden we contact met Herman van Woerkens uit Alkmaar. Zijn grootvader was de alom bekende Meester De Waal. Herman heeft veel onderzoek gedaan naar het onderwijs destijds in Ovezande en wil dat graag met ons delen. In de rubriek “Voor het voetlicht” stelt hij zich aan ons voor.

Wat gaat er gebeuren met de RK kerk?

De RK-kerk in Ovezande is belangrijk voor veel mensen in ons dorp, zowel maatschappelijk als geschiedkundig. Toch wordt er door de Pater Damiaanparochie over nagedacht om vijf van de acht kerken op Zuid-Beveland te sluiten. Over drie jaar wordt besloten of ook de kerk in Ovezande daarbij hoort. Genoeg reden om eens te luisteren naar de argumenten van het parochiebestuur om tot zulke drastische maatregelen over te gaan. Op donderdag 7 april was er een goed bezochte bijeenkomst in Ovezande, waar het voorgenomen besluit werd toegelicht.

Met een overdosis aan statistieken en cijfers werd duidelijk gemaakt dat zowel de financiën van de acht kerken als het aantal kerkgangers en sacramenten (dopen, eerste communie etc) sinds 2013 hard achteruit holt. De kosten zijn niet meer op te brengen en het vermogen van de parochie verdwijnt snel. Daarom het voorgenomen besluit om nu al een drietal kerken aan te wijzen die gesloten moeten worden en over drie jaar een besluit te nemen over o.a. Ovezande.

Wat betekent dit nu voor de kerk in Ovezande? Eigenlijk gaat het prima in Ovezande, zowel financieel als met het aantal vrijwilligers en kerkgangers als je dat vergelijkt met andere kerken. Waarom er dan over drie jaar toch een keuze gemaakt moet worden tussen de kerken in Heinkenszand, Kwadendamme en Ovezande werd niet echt duidelijk. Wat wel nadrukkelijk gemeld werd is dat het een wake-up call was om de kerken aan te zetten tot samenwerking en vooral kerkbezoek en sacramenten te stimuleren. Dat dit ook kan betekenen dat men elkaar gaat beconcurreren werd met tegenzin bevestigd.  Dat de kerk in Ovezande veel meer voor de lokale maatschappij betekent en veel actiever is dan alleen het bieden van onderdak aan gelovigen voor de liturgie is in het onderzoek helaas niet meegenomen. Voor geïnteresseerden zijn de cijfers die gepresenteerd zijn te vinden op de website van de parochie /www.paterdamiaanparochie.nl onder het kopje parochienieuws.

“Hroeten uut Amerika……”

Dit verwacht je niet…., je krijgt plotseling een mail met een reactie vanuit Amerika op het artikel “Zeeuws meisje”, geplaatst 27-11-2021 onder de categorie geschiedenis / cultuur in de “Dorpskrant Ovezande”! Wordt die daar dan ook al gelezen?  Jazeker,  emigranten vanuit Zuid-Beveland, naar andere landen en werelddelen, kijken terug op hun voorgeschiedenis met al die  mooie specifieke herinneringen, zoals de toen gangbare streekdracht, omgeving en cultuur uit hun jeugd. Tom schrijft over dit contact in de rubriek geschiedenis/overig

Kort verslag jaarvergadering

Op de onlangs gehouden jaarvergadering van de Dorpsraad Ovezande, werden nieuwe leden voorgesteld en afscheid genomen van een tweetal oude leden. Maar natuurlijk werd er veel meer besproken. Geinteresseerd? Lees dan onder de rubriek Dorpsraad/uitnodigingen en verslagen wat er op 29 maart allemaal is besproken. Ook staat er op de pagina van de Dorpsraad een link naar een permanent inventarisatieformulier zodat er altijd digitaal vragen gesteld kunnen worden.