Mini Passion in Ovezande

Op 24 maart 2023 om 20.00 uur spelen verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek hun voorstelling ‘Pasen in fragmenten’ in de RK-kerk Ovezande (Hoofdstraat 60).Het belooft een inspirerend en humoristische optreden te worden. Centraal staan de verhalen van ooggetuigen die het paasverhaal meemaakten, met muzikale intermezzo’s op Oosterse instrumenten. Van de wonderbare spijziging tot en met het verhaal van de Emmaüsgangers komen mensen (en een dier: de ezel) aan het woord om het verhaal van lijden en opstanding in toegankelijke, doorleefde taal te vertellen. Een ooggetuige vertelt hoe duizenden mensen aten van vijf broden en twee vissen, nadat alle friet en shoarma was uitverkocht. Zo vertelt een eigenwijs ezeltje hoe het was om bij Palmpasen te worden toegejuicht. Maria vertelt over de droevigste dag van haar leven, de dag waarop haar zoon stierf. De Emmaüsgangers vertellen over hoe ondanks al het verdriet en pijn het verhaal van Jezus toch doorgaat. Zo ontstaat een afwisselende voorstelling, waarin humor en ernst elkaar afwisselen. Het paasverhaal komt dichterbij, omdat ooggetuigen het opnieuw en eigentijds vertellen.

Kees Posthumus vertelt oude verhalen vroom en vrolijk opnieuw, in kroegen en kerken, zodat ze verrassen, aan het denken zetten en inspireren. Henk van Glabbeek speelt verschillende Perzische instrumenten en geeft met zijn meditatieve muziek diepte en kleur aan het gesproken woord.Aanmelden voor het optreden is verplicht: zie https://zingenindekerk.nl/evenementen/kees-posthumus-tour/

Op 24 maart doen we ook mee met de The Passion 40Daagse die door de landelijke PKN is bedacht. Dat houdt in dat er die dag een groot verlicht passiekruis staat opgesteld bij de kerk. Het is een mini variant van het kruis dat het Friese Harlingen aandoet bij de landelijke Passion. Zodoende hoef je niet af te reizen naar Harlingen, ook in Ovezande kun je een (mini) Passion beleven. Het thema is Uit liefde voor jou.

In de middag ontvangen we u graag om stil te staan bij het kruis. Alle kinderen en iedereen die naar het kruis willen komen, vragen we om een glazen potje met een intentie erop mee te nemen. En deze met een kaarsje erin bij het kruis te plaatsen. Groepjes leerlingen van basisschool De Zandplaat en bewoners van NieuwSande zullen ook aansluiten. Tussen 15.00 en 16.00 uur worden door leden van koor PIUS X enkele Taizé liederen gezongen. Er is koffie/thee en soep aanwezig. En volop ruimte voor ontmoeting. Van 18.45 tot 19.30 uur zingt koor Oal-In samen met andere koren uit de regio liederen uit onder andere Jesus Christ Superstar en Slepend door Jeruzalem. Zeer de moeite waar!

Vanaf 19.30 uur is de zaal open voor de inloop van de prachtige voorstelling.

U bent van harte welkom!

Het winkelpand van Schuerman

In de jaren ‘60 -’70 was dit luxe winkelbedrijf  “Schuerman”  aan de Hoofdstraat 79, uitgegroeid tot een grote gerenommeerde elektro-huishoudelijke detailhandel met een elektro-installatie-bureau. In de winkel was het assortiment uitgebreid met luxe cadeauartikelen  en speelgoed. Nu staat het er vervallen bij en lijkt de Gemeente Borsele er weinig aan te kunnen doen. Tom Rentmeester schrijft over het roemrijke verleden en de eigenaren van destijds in de rubriek geschiedenis/economie

Voetjesactie Ovezande

Al in januari 2021 zou de eerste “voetjesactie” in Ovezande plaats vinden. Door de destijds geldende coronamaatregelen ging de actie echter niet door. Maar donderdagavond 26 januari jl. verzamelden zich dan eindelijk politie, boa’s en dorpsraadsleden op het Soosplein om een rondje door het dorp te maken. De donkere maanden van het jaar zijn weer aangebroken, wat voor inbrekers een reden is om op zoek te gaan naar nieuwe locaties waar misschien een raam, deur of hek open staat of andere zwakke plekken waar ze gemakkelijk hun slag kunnen slaan.

Afgelopen donderdag was het dan zover voor Ovezande. Om klokslag 18.30 uur kregen de aanwezige dorpsraadsleden tekst en uitleg en werd er op aangeven van de dorpsraadsleden een rondje gemaakt door een deel van Ovezande met het grootste risico. Vooral brandgangen en donkere plekken kregen aandacht. Een enkele keer werd er bij een bewoner aangebeld om hen te waarschuwen voor een potentiële inbraakgevoelige situatie.

Met name bij de brandgangen bleek de verlichting nogal eens onvoldoende en de eventuele vluchtweg eenvoudig. Maar over het algemeen houden de Ovezandenaren hun deuren, hekken en ramen goed gesloten. Op een openstaande garage na (waar overigens niets in zat) en de open entree bij de fysiotherapeut, bleken er weinig op-of aanmerkingen te maken zijn over het gedrag van onze inwoners. De politie was ook blij met de vele deurbellen met camera in onze straten. Dat we desondanks alert moeten blijven bleek uit het korte gesprek met een inwoonster die toevallig langsliep en vertelde dat zij de zaterdag ervoor melding had gemaakt van een poging tot inbraak in de Hoofdstraat. Toen zij een alarm nabij de snackbar af hoorde gaan en een tweetal mannen, zonder om te kijken, weg zag lopen besefte ze dat er iets aan de hand was en belde de politie. Als je dan toch in gesprek bent met de politie, dan kun je meteen klagen over het vuurwerk dat ook nu nog wordt afgestoken of die auto’s die ergens geparkeerd staan zonder dat er ooit iemand naar kijkt. Geadviseerd werd om altijd een melding te doen, ook al kan de politie op dat moment geen actie ondernemen. En die auto’s mogen helaas op de openbare weg blijven staan zolang er wegenbelasting wordt betaald en er een groene kaart in het bezit is van de eigenaar.

Er is afgesproken om het rondje nog een keer te doen als het lichter is en een stuk warmer. Want waar Ovezandenaren goed in zijn is het open laten staan van auto’s en autoramen en zelfs de voordeur van hun huis tijdens de nacht om het huis wat af te koelen in de warme zomermaanden.

Kermis in Ovezande

In de vijftiger jaren werd er in Ovezande weer volop kermis gevierd.  De attributen hiervoor werden opgezet door kermisexploitanten op het Kerkplein (voor het café van Verbeek). Daar stonden onder meer een carrousel, schommelbootjes, touwtjestrekkraam, oliebollenkraam e.d.

Soms werd er een draaiorgel met de weergavekant voor de geopende ramen van café Verbeek geplaatst, zodat het geluid daar naar binnen ging om daar te kunnen dansen. Tom Rentmeester schrijft er over in de rubriek geschiedenis/ontspanning.

Uitnodiging Gemeente Borsele

Met de mogelijke komst van twee nieuwe kerncentrales wordt Borsele de groene meterkast van Nederland. Maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe werkt zo’n kerncentrale eigenlijk? Zijn er dan nog meer hoogspanningsmasten nodig? Wat betekenen alle ontwikkelingen in het Sloegebied voor de leefkwaliteit in Borsele? Inwoners hebben behoefte aan meer informatie over de impact van de grootschalige energietransitie in de gemeente. Daarom wil de gemeente kennissessies gaan organiseren. Maar hoe gaan we dat doen, over welke onderwerpen moet het gaan en wie moeten we uitnodigen als spreker(s)? Denkt u met ons mee daarover op maandag 27 februari om 19.30 uur in het dorpshuis in Borssele

De uitnodiging is te vinden onder deze link: Uitnodiging brainstorm ‘hoe organiseren we kennissessies over de grootschalige energietransitie in de gemeente Borsele’ | Gemeente Borsele

Discussie kernenergie

Omdat ook Ovezande niet ontkomt aan de discussie over het langer openhouden en de mogelijke uitbreiding van Borssele met twee nieuwe kerncentrales heeft de dorpsraad besloten zich neutraal op te stellen. We zullen wel mee blijven doen aan de discussiebijeenkomsten over dit onderwerp. Verslag van die bijeenkomsten zullen op de nieuwe pagina “Discussie kernenergie” worden geplaatst (voor de geïnteresseerden). Vanzelfsprekend zullen we ons wel hard maken om verdere horizonvervuiling tegen te gaan. Want daar zijn oplossingen voor!

Wonen in woonzorgcentrum NieuwSande

Ovezande heeft veel voorzieningen. Bekend is NieuwSande, een instelling met groepswoningen voor dementerende bejaarden. Maar hoe ziet het er precies van binnen uit en wat gebeurt er allemaal? Tijd om eens een bezoekje te brengen en wat vragen te stellen. Een verslag van dit gesprek is te vinden in de rubriek “Voor het voetlicht” onder “Wonen in woonzorgcentrum NieuwSande”.

Goede aftrap afvalproject Ovezande

Na op een geslaagde proef in Nieuwdorp is de gemeente Borsele eind januari ook in (een deel van) Ovezande gestart met een afvalproject. Het doel is het percentage restafval sterk te verminderen. In Nieuwdorp is deze actie succesvol: het restafval is er met 30% teruggebracht.

Duurzaamheid
De gemeente doet dit enerzijds omdat er nog steeds ruim 100 kilo per inwoner per jaar te veel restafval wordt aangeboden, anderzijds uit duurzaamheidsoogpunt: veel van wat in het restafval belandt kan nog gerecycled worden of een tweede leven krijgen via de kringloop of
textielcontainer bijvoorbeeld.

Nee-nee sticker
De betreffende bewoners zijn inmiddels geïnformeerd. Niet alle adressen doen nu mee. Alleen de adressen die in de ophaalroute van het project vallen, hebben een brief ontvangen. Heeft u echter een nee-nee sticker op uw brievenbus, dan kon de informatie niet bezorgd worden. Of heeft u door een fout in de bezorging wellicht ook geen brief ontvangen? U kunt u dit melden via mailadres nietallesisrest@borsele.nl of telefonisch bij onze receptie: 0113-23 83 83.

Ophaalroute
Op het kaartje dat bij dit bericht is gevoegd staat de ophaalroute. Ligt uw woning binnen de zwarte lijnen, dan valt uw adres binnen het project.

Resultaat eerste check
Deze week heeft een eerste check plaatsgevonden van de restafvalcontainers in Ovezande. Het mooie resultaat: meer containers, minder afval. Tel daarbij op dat er geen enkele rode en maar 13 gele kaarten hoefden te worden uitgedeeld: de gemeente kan spreken van een prima start!