Goede aftrap afvalproject Ovezande

Na op een geslaagde proef in Nieuwdorp is de gemeente Borsele eind januari ook in (een deel van) Ovezande gestart met een afvalproject. Het doel is het percentage restafval sterk te verminderen. In Nieuwdorp is deze actie succesvol: het restafval is er met 30% teruggebracht.

Duurzaamheid
De gemeente doet dit enerzijds omdat er nog steeds ruim 100 kilo per inwoner per jaar te veel restafval wordt aangeboden, anderzijds uit duurzaamheidsoogpunt: veel van wat in het restafval belandt kan nog gerecycled worden of een tweede leven krijgen via de kringloop of
textielcontainer bijvoorbeeld.

Nee-nee sticker
De betreffende bewoners zijn inmiddels geïnformeerd. Niet alle adressen doen nu mee. Alleen de adressen die in de ophaalroute van het project vallen, hebben een brief ontvangen. Heeft u echter een nee-nee sticker op uw brievenbus, dan kon de informatie niet bezorgd worden. Of heeft u door een fout in de bezorging wellicht ook geen brief ontvangen? U kunt u dit melden via mailadres nietallesisrest@borsele.nl of telefonisch bij onze receptie: 0113-23 83 83.

Ophaalroute
Op het kaartje dat bij dit bericht is gevoegd staat de ophaalroute. Ligt uw woning binnen de zwarte lijnen, dan valt uw adres binnen het project.

Resultaat eerste check
Deze week heeft een eerste check plaatsgevonden van de restafvalcontainers in Ovezande. Het mooie resultaat: meer containers, minder afval. Tel daarbij op dat er geen enkele rode en maar 13 gele kaarten hoefden te worden uitgedeeld: de gemeente kan spreken van een prima start!