Tentoonstelling Openbaeriengen in beeld

Het Bijbelboek Openbaringen, wat in het Zeeuws is vertaald, heeft Jopie Minnaard in 32 schilderijen uitgebeeld. Met haar kenmerkende eigen stijl laat zij het Bijbelverhaal prachtig zien in de schilderijen en opgenomen in haar boek ‘Openbaeriengen in beeld’.

Deze 32 schilderijen van de talentvolle schilderes worden in de meimaand in de RK-kerk van Ovezande tentoongesteld .Iedereen is van harte welkom op de zondagen 7, 14, 21 en 28 mei, steeds van 14.00 tot 16.30 uur. We hopen dat velen mogen genieten van de prachtige expositie.

Op zondag 7 mei a.s. wordt om 14.00 uur in de kerk (Hoofdstraat 60 in Ovezande) de tentoonstelling geopend. Jopie en haar man Jan zullen dan een presentatie verzorgen en eventuele vragen beantwoorden. Met de tekst en uitleg krijgt de tentoonstelling nog meer diepgang.

We hopen op veel bezoekers.

Nog 5 dagen!

Wil je ook dat de gemeente nu eindelijk het pand op de hoek van de Plataanweg/Hoofdstraat eens aanpakt? Dan heb je nog tot 1 mei de mogelijkheid de petitie te ondertekenen. Meer dan 369 mensen gingen je inmiddels via handtekenlijsten en de petitie voor maar het zou mooi zijn als we de 400 zouden halen! En er zijn voldoende juridische mogelijkheden voor de Gemeente om nu eindelijk actie te ondernemen! Dit is de link dus teken te petitie! https://hoekplataanweg.petities.nl/

Parkeerverbod Pastoor Fransestraat

Afgelopen donderdag 20 april zijn leden van de dorpsraad, samen met de verantwoordelijke ambtenaar, een kijkje gaan nemen in de Pastoor Fransestraat. Aanleiding hiertoe was het plaatsen van een parkeerverbod aan de zijde van de begraafplaats. Dit op verzoek van de huisarts, die soms in noodgevallen niet weg kan omdat er auto’s te dichtbij staan geparkeerd. Met betrokken ambtenaar is gekeken naar andere mogelijkheden dan een parkeerverbod. Die blijken er wel degelijk te zijn. De fietsenstalling kan iets verplaatst worden en de parkeerplaatsen zijn nogal ruim. Ook kunnen er aan de begraafplaatskant mogelijkheden gecreëerd worden om goed te parkeren. Deze ideeën zullen besproken worden in de Gemeente zodat het parkeerverbod overbodig wordt. Overigens zijn er tot nu toe alleen waarschuwingen uitgedeeld en geen boetes. Die ochtend was het helaas buitengewoon rustig in de straat, ondanks dat er geprikt werd. Foto’s met veel parkeeroverlast zijn dus welkom.

Pak dat pand nu eindelijk eens aan!

Tijdens de Dorpsraadvergadering van 6 maart bleek weer eens dat men zich ergert aan het pand op de Hoofdstraat 79/hoek Plataanweg. Dit gebouw ontsiert nu al tientallen jaren ons mooie dorp en levert een onveilige situatie op vanwege loshangende dakplaten en overstekende delen. Verder geeft de verwilderde begroeiing van de braamstruiken op de hoek een verkeersonveilige situatie. Op vragen in de Gemeenteraad van Fabian Schenk werd slechts gereageerd dat het een aandachtslocatie is, maar dat is het al vele jaren! De inwoners van Ovezande willen dat er nu eindelijk echt iets mee gebeurt en roept de Gemeente Borsele op er nu mee aan de slag te gaan. Daarom start de Dorpsraad een handtekeningenactie onder de dorpsbewoners.

Mee doen?

Mee doen kan door je handtekening te zetten op de lijsten die vanaf vrijdag bij de bakker, de supermarkt en het café komen te liggen. Daarnaast is er een online handtekeningenactie gestart op petitie.nl. Dit is de link:  https://hoekplataanweg.petities.nl We roepen iedereen op om de handtekeningenactie breed te steunen en te delen. Over drie weken gaan we onze oproep met de handtekeningen aanbieden aan de burgemeester.

De dorpsraad. 

Discobar Boonman

De “Disco-Bar Boonman” was de bron voor de muzikale ontwikkeling van de jeugdige “Klomp”- leden in de 70-er jaren te Ovezande. Hoe dat nu precies in elkaar zat daar schrijft Tom Rentmeester weer over in zijn artikel over Boonman. Maar er gebeurden ook trieste zaken, zoals de enorme brand van het bedrijf in Vlissingen. Natuurlijk weer te lezen in de rubriek geschiedenis/economie

Trap er niet in!

Steeds vaker krijgen we te maken met bankpasfraude of andere vormen van online criminaliteit.Er was dan ook enorm veel belangstelling voor de informatiebijeenkomst die afgelopen maandagmiddag door het KBO werd georganiseerd. Wilma Klaasse van de recherche wist te vertellen dat maar liefst 17% in 2021 slachtoffer was geworden van online criminaliteit, bijna evenveel als “gewone” criminaliteit. Het vermoeden is dat dit percentage veel hoger ligt omdat vaak geen aangifte gedaan wordt uit schaamte. De leeftijd van de slachtoffers ligt meestal tussen de 57 en 72 jaar.

De meest voorkomende pogingen zijn linkjes waarop geklikt moet worden of het verzoek een cent over te maken, maar ook een rekening die niet betaald zou zijn of een bankpas die is verlopen. En altijd wordt er een enorme tijdsdruk op gezet. Brieven van banken zonder een persoonlijke aanhef of appjes van kinderen die opeens een andere telefoonnummer hebben moeten worden gewantrouwd. Bij telefonisch contact weet men door een sociaal praatje bijna altijd belangrijke informatie te ontfutselen. Als je dan al op facebook zit probeer dan in ieder geval niet teveel persoonlijke informatie te geven. Criminelen lezen mee als je niet voldoende hebt afgeschermd wie toegang heeft tot je pagina.

Leo Goormachtig uit Arnemuiden kan erover mee praten. Tot drie keer toe hebben ze geprobeerd zijn bankpas en zelfs geld en sieraden te ontfutselen. Gelukkig trapte hij daar niet in. Alle keren werd hij gebeld, zo genaamd door de bank, dat er geld van zijn rekening zou zijn afgehaald of dat er andere duistere zaken met zijn rekening gebeurden. Of hij even zijn pincode kon afgeven en dat een bankmedewerker zijn pas zou komen ophalen. Leo slaagde er echter in om zelfs tijdens de gesprekken via zijn huistelefoon 112 te bellen.

Dat betekende dat er bij de komst van de zogenaamde bankmedewerker een politieagent zat te wachten en de betrokken criminelen gearresteerd konden worden. Zij werken echter niet alleen en buurtonderzoek door de politie is daarom van groot belang. Enorme hulp daarbij kunnen beelden van de ringtones of camera’s zijn die in de buurt hangen. Helaas is niet altijd bekend waar deze hangen en de politie is erg gebaat bij als mensen die een camera hebben dit melden bij “Camera in beeld” www.politie.nl/cib Ze kunnen dan snel handelen als er in de directe omgeving iets is gebeurt.

Het was een geslaagde middag, die ook nog eens uitgezonden zal worden op Omroep Zeeland. Wanneer dat is zal via het KBO bekend worden gemaakt.

In opvolging van bovenstaand verhaal is het ook handig om te checken of je gehackt bent. Dit kun je doen via deze site van de politie https://www.politie.nl/informatie/checkjehack.html

Samen Sterk organiseert een grote rommelmarkt

De Ovezandse kerk neemt in het dorp een centrale plaats in. Een markeringspunt en een verbindingspunt tussen mensen. Voor de instandhouding van de kerk dragen gelukkig heel veel mensen een steen(tje) bij. Maar als er iets bijzonders moet gebeuren, komt de werkgroep Samen Sterk voor de Kerk in actie. Zo ook nu voor het schilderwerk van de pastorie. Veel gebeurt door vrijwilligers maar nu is ook de dure inzet van een professioneel bedrijf noodzakelijk. Om de financiële pijn wat te verzachten organiseren we een grote rommelmarkt.

Deze vindt zaterdag 15 april vanaf 13.00 uur plaats in de CZAV-loods, Platteweg 19 in Driewegen. De opbrengst is voor het schilderwerk van (Theehuis) de Pastorie in Ovezande. Om 15.30 uur start de verkoop bij opbod. Veilingmeester is pastoraal werker Rens Stobbelaar. Bij de markt zijn er koffie/thee en wafels en broodjes verkrijgbaar. Nakaarten aansluitend aan de rommelmarkt kan onder genot van een hapje en een drankje met muziek van DJ Michel. Iedereen is van harte welkom!

Ad Schenk, voorzitter parochiekern O.L.V.  Hemelvaart Ovezande 06 24 72 28 06