Parkeerverbod Pastoor Fransestraat wordt opgeheven

Met de huisarts heeft de Gemeente Borsele het volgende af kunnen spreken. Ze verplaatsen de parkeerplaats van de huisarts naar de linker gehandicaptenparkeerplaats. Hierdoor heeft de huisarts een grotere parkeerplaats waarin gemakkelijk in-en uitgedraaid kan worden als men weg moet voor een spoedgeval. Verder wordt het parkeerverbod langs de groenstrook opgeheven. Zo hoopt men dat de problemen opgelost zijn. Als er vragen of opmerkingen zijn dan horen ze dat graag.