Handtekeningen aangeboden

Gisterenavond 11 mei zijn aan de Gemeenteraadsleden van Borsele de 439 handtekeningen aangeboden waarmee wordt geëist dat er nu daadwerkelijk stappen ondernomen worden om iets te doen aan het pand aan de Hoogstraat/hoek Plataanweg. Een vijftiental inwoners waren aanwezig op de publieke tribune om die eis kracht bij te zetten. Zelfs een spandoek werd aan de raadsleden getoond.

Ter ondersteuning van het verzoek waren ook een aantal juridische mogelijkheden gevoegd bij de handtekeningen. De Gemeente Borsele staat nl. op het standpunt dat zij die mogelijkheden niet hebben. Alleen bij een gevaarlijke situatie of als de gezondheid in het geding is zouden ze actie kunnen ondernemen. Hun eigen Welstandsnota biedt echter wel degelijk mogelijkheden als ze gebruik maken van de excessenregeling in die nota. Verder is er gewoon ook een portie lef nodig! Er werden weinig vragen gesteld door de raadsleden. Eentje daarvan was de vraag of we de handtekeningen ook aangeboden hadden aan de eigenaar van het pand. Dat vinden we als dorpsraad niet onze taak. Dorpsraden hebben nl. de taak om de leefbaarheid in de dorpen en het welzijn van de dorpsbewoners te bevorderen. De dorpsraad fungeert als spreekbuis voor de dorpsbewoners naar de gemeente en informeert de gemeente actief over haar bevindingen. De gemeenteraad is echter het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeester en wethouders. Daarom werden de handtekeningen aan hen aangeboden. Fabian Schenk had in maart jl, al eens aandacht gevraagd voor het verwaarloosde pand. De wethouder gaf aan dat men in gesprek zou gaan met de eigenaren maar dat is tot op heden niet gebeurd.

We zullen de activiteiten goed in de gaten houden de komende tijd en er bij de gemeenteraadsfracties op aandringen om een motie in te dienen. Daar moet dan wel een meerderheid voor zijn om aangenomen te kunnen worden. De wethouder kan er dan toe gedwongen worden om echt aan de slag te gaan. Kortom, wordt vervolgd.

Toehoorders moesten op de 1e etage plaats nemen en konden daardoor de sprekers alleen op een scherm zien.