Dierendagviering

Op zaterdagavond 2 oktober wordt wegens de feestdag van St. Franciscus in onze kerk weer een dierendagviering gehouden. Iedereen -katholiek of niet- is daarvoor van harte uitgenodigd. Er mogen kleine dieren in kooitjes, manden of in je armen meegebracht worden, en honden aangelijnd! De al eerder gezegende dieren krijgen weer een zegening zodat ze er opnieuw een jaar tegen kunnen. Ook mogen kinderen knuffeltjes meebrengen. 

In deze viering maken we via verhalen en liederen kennis maken met Franciscus van Assisi, de beschermheilige van de dieren. Werelddierendag wordt gevierd op 4 oktober, de dag na de sterfdag van de grote dierenvriend Franciscus van Assisi. Omdat hij zo vol van Gods liefde was, brandde hij van liefde voor mens en dier en heel de natuur. Franciscus leert ons dat de schepselen in de natuur er niet allereerst zijn om geëxploiteerd te worden, maar dat ze naar God verwijzen.

Het is een mooie traditie in de RK-kerk van Ovezande om de dag van Franciscus te vieren. Wij hopen op een goede opkomst van mens en dier. Paarden en andere grote dieren mogen in de tuin op het gras staan. De viering begint om 19.00 uur. Voorganger is pastoraal werkster Alida van Veldhoven, en Oal In zorgt voor de muziek. Tevens is er kindernevendienst. 

Iedereen is van harte welkom voor de dierendagviering van 2 oktober om 19.00 uur in de katholieke kerk, Hoofdstraat 60 in Ovezande.

Opening Vlinderidylle

Zaterdagmorgen 18 september jl. was het dan zover. De Vlinderidylle Ovezande aan de Bloemenstraat werd geopend. De dag ervoor hing er tot lunchtijd nog een dichte mist, maar deze ochtend scheen de zon en was het al snel warm. Belangrijk om voldoende vlinders te kunnen zien, zeker in deze late septemberdagen. Nadat Tjeu van Mierlo het belang van biodiversiteit en het beschermen van de vlinders nog eens had benadrukt nam Burgemeester Gerben Dijksterhuis het woord en roemde de betrokkenheid en samenwerking van de inwoners van Ovezande. Samen met Harrie Claassen, de ontwerper en maker van de toegangspoort onthulde hij de ingang en opende de poort voor de vele belangstellenden. De poort wordt alleen geopend voor de noodzakelijk maaimachines. Bezoekers kunnen naar binnen via de zijkant van het hek, waar binnenkort nog een klaphekje wordt gemaakt. Voor geïnteresseerden staat onder het kopje “Duurzaam Ovezande” in deze dorpskrant een mooi artikel over nut en noodzaak van de vlinderidylle en over de belangeloze bijdrage van een groot aantal vrijwilligers en agrariërs om deze idylle te verwezenlijken.

Zelfs de zon hielp mee

Ondanks sombere voorspellingen scheen de zon uitbundig toen eindelijk het Theehuis Ovezande en de jeu de boulesbaan werden geopend. Het was onverwachts druk onder en naast de neergezette tenten. Vanzelfsprekend waren er sprekers die de ontstaansgeschiedenis van het Theehuis nog een keertje in herinnering brachten. Oud-pastoraal werker Wiel Hacking mocht samen met de directrice van het Kansenfonds Jan van Blarikom (bestuurder Zeeuwse Gronden) een mooi bedrag aanbieden. Wethouder Marga van der Plasse herinnerde de toehoorders aan de uitspraak van Martin Luther King: “I have a dream”. Haar wens is dat alle dorpen in Borsele dezelfde gemeenschapszin zouden gaan tonen als de inwoners van Ovezande. Kortom genoeg om over te schrijven als dat al niet uitgebreid was gedaan in de Dorpskrant, de diverse facebookpagina’s en de lokale kranten. Zelfs Omroep Zeeland deed op de radio rechtstreeks verslag van de opening. Daarom volstaan we hier met een foto-impressie en natuurlijk de oproep om eens een bezoek te brengen aan het theehuis en de jeu de boulesbaan.

Uitnodiging opening Vlinderidylle

Toegankelijk voor iedereen

Op zaterdag 18 september 11.00 uur

In augustus 2020 heeft de Werkgroep Ovezande Biodivers het plan opgevat een vlinderidylle te realiseren op het perceel tussen de Hoofdstraat en de Bloemenstraat wat in eigendom is van De heer Hopmans. Na zijn toestemming hebben een viertal agrariers het perceel, geheel belangeloos, “vlinderrijp “gemaakt.

Nu zijn we bijna een jaar verder. De vlinderbloemen groeien en bloeien volop. En inmiddels hebben al zo’n 15 soorten vlinders hun idylle gevonden.
De Werkgroep Ovezande Biodivers heeft ondertussen, naast het nodige maaibeheer,  gewerkt aan de realisatie van een mooie picknickbank en -tafel, en een prachtig toegangshek wat tijdens de opening wordt onthuld.

De opening, met medewerking van Burgemeester Dijksterhuis, vindt plaats op zaterdag 18 september 2021 om 11.00 uur en is toegankelijk voor iedereen

Mits er geen sprake is van koude, wind of regen wordt , s’avonds  om 21.30 uur ,in de Vlinderidylle , de  “ Vlindervangnacht ” gehouden. Met medewerking van de Vlinder – en libelle werkgroep Zeeland worden dan de nachtvlinders  gevangen, geteld en gedetermineerd.

Wilt u zich aub. vooraf aanmelden ?  Dan kunnen wij er voor zorgen dat er genoeg  attenties zijn voor iedereen. Aanmelden bij: loek57@zeelandnet.nl En vermeldt met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn,  zowel bij de openingsceremonie als de Vlindervangnacht.

Namens de Werkgroep Ovezande Biodivers Ovezande,
Loek Menheere
voor info: loek57@zeelandnet.nl