Samenwerkende Ondernemers Ovezande

Ovezande telt heel veel kleine ondernemers met zeer uiteenlopende diensten en producten. De meeste daarvan zijn eenmanszaken; dat betekent veel regelwerk in je eentje.
Daarom heeft de Werkgroep Imago het plan opgevat om deze ondernemers bijeen te brengen. Het doel is om contacten te leggen in ons dorp en de regio en om gezamenlijk op te trekken naar de (lokale) overheid.

Wat zou het SOO kunnen aanpakken?
Voor (nieuwe) inwoners van Ovezande en omgeving, is het goed om te weten waar en hoe ze hun inkopen kunnen doen of gebruik kunnen maken van bepaalde diensten. Hoe kunnen we voor elkaar krijgen dat je bedrijf gemakkelijk te vinden is?
Waarom een duur bedrijfspand huren of dure apparatuur aanschaffen als je misschien met elkaar een Centrale Werkplek kunt organiseren?
Hoe wordt je wijs uit al die wetgeving en de formulieren die bij het uitoefenen van je beroep nodig hebt? Anderen weten hier misschien wel veel meer van en vinden het geen punt om je te adviseren .
Samen optrekken richting overheid.
Kennis en advies delen, een duurzaam (zakelijk) netwerk opbouwen om zo de regio van dienst te zijn.

Op 5 november 2018 vond de eerste bijeenkomst plaats met ruim 26 ondernemers.
De avond begon met een uiteenzetting van de initiatiefnemers.  Eén van de aandachtspunten van de werkgroep is het samenbrengen van de ruim 90 ondernemers die Ovezande kent. Daarna volgde een kort voorstelrondje en het inventariseren van een aantal zaken waar de ondernemers in Ovezande tegenaan lopen en elkaar mogelijk kunnen ondersteunen.

Waar loopt men zoal tegenaan?

Een deel van de ondernemers loopt aan tegen de hoge kosten van o.a. pinbetalingen en het onderhoud van brandblusapparatuur. Daarnaast is het moeizaam om verzekeringen af te sluiten als kleine zelfstandige. Hier konden meteen al collega-ondernemers in adviseren.
Men wil graag een vast contactpersoon bij de Gemeente Borsele o.a. vanwege de onduidelijkheid van bestemmingsplannen en vergunningen.
Ook het vergroten van kennis op het gebied van Social Media is een veel gekoesterde wens.

Vervolgens werd er gevraagd wat men verwacht van de samenwerking en mogelijke toekomstige bijeenkomsten. De volgende opmerkingen werden hierover gemaakt.
Samenwerking, elkaar helpen, leren van elkaar en kennis delen
Jezelf zichtbaar maken
Vergunningen
Het opzetten van een goede administratie en inzichtelijke financiën
Concrete zaken behandelen in workshops zoals verzekeringen (Broodfonds), Social media en ICT
Workshop hoe om te gaan met ambtenaren

Afgesproken werd dat de Werkgroep Imago en recreatie met een voorstel zal komen om de volgende bijeenkomsten in de vullen. Een avond zou kunnen bestaan uit een informatieve bijeenkomst tot de pauze en een training na de pauze. Tot slot werden visitekaartjes uitgedeeld en nagepraat na een zeer geslaagde avond.
Contactpersoon: Yvonne Claassen-Thiers (y.claassen@telfort.nl)