Behoud Zak Zuid Beveland

Op 18 september jl., op de middag van de opening van de Vlinderidylle, bezochten de donateurs van de Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland (BZZB) Ovezande.

Met zijn oudland, kleine en grote polders, kreekresten en weeltjes is de Zak van Zuid-Beveland een natuurwetenschappelijk, landschappelijk en cultuurhistorisch zeer waardevol gebied. Akkers, graslanden, boomgaarden en natuur wisselen elkaar hier af op een steenworp afstand. BZZB maakt zich hard voor het behoud ervan. En Ovezande ligt daar middenin en wordt ook wel de parel van de zak genoemd.

Stichting BZZB is een gemotiveerde groep vrijwilligers (o.a. uit Ovezande) die een vinger aan de pols houdt en bedreigingen benoemt en aanpakt. Gelukkig zien ze ook kansen, daarin zoeken ze vaak de verbinding met anderen om mooie plannen te verwezenlijken. In alle gevallen staat bij hen de bescherming van de natuurlijke en culturele waarden van het gebied voorop. 

Na een bezoek aan de Witte Hoeve met hun streekeigen erf, werd de vlinderidylle bezocht en aansluitend een bezoek aan de Dorpsmoestuin gebracht. Hier gaf Willy Verbeek tekst en uitleg over het telen van groenten voor de voedselbank.

Geïnteresseerd in de activiteiten van BZZB? Kijk dan eens op hun website https://www.bzzb.nl/ en nog beter, wordt donateur!