Uitnodiging Gemeente Borsele

Met de mogelijke komst van twee nieuwe kerncentrales wordt Borsele de groene meterkast van Nederland. Maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe werkt zo’n kerncentrale eigenlijk? Zijn er dan nog meer hoogspanningsmasten nodig? Wat betekenen alle ontwikkelingen in het Sloegebied voor de leefkwaliteit in Borsele? Inwoners hebben behoefte aan meer informatie over de impact van de grootschalige energietransitie in de gemeente. Daarom wil de gemeente kennissessies gaan organiseren. Maar hoe gaan we dat doen, over welke onderwerpen moet het gaan en wie moeten we uitnodigen als spreker(s)? Denkt u met ons mee daarover op maandag 27 februari om 19.30 uur in het dorpshuis in Borssele

De uitnodiging is te vinden onder deze link: Uitnodiging brainstorm ‘hoe organiseren we kennissessies over de grootschalige energietransitie in de gemeente Borsele’ | Gemeente Borsele

Discussie kernenergie

Omdat ook Ovezande niet ontkomt aan de discussie over het langer openhouden en de mogelijke uitbreiding van Borssele met twee nieuwe kerncentrales heeft de dorpsraad besloten zich neutraal op te stellen. We zullen wel mee blijven doen aan de discussiebijeenkomsten over dit onderwerp. Verslag van die bijeenkomsten zullen op de nieuwe pagina “Discussie kernenergie” worden geplaatst (voor de geïnteresseerden). Vanzelfsprekend zullen we ons wel hard maken om verdere horizonvervuiling tegen te gaan. Want daar zijn oplossingen voor!