Weetjes over de dorpsraad

Wist u dat:

  • Jeroen Verbart sinds eind september zitting heeft in onze Dorpsraad?
  • U nog altijd een inventarisatieformulier kunt invullen met uw wensen en dat deze op de pagina Dorpsraad te vinden is?
  • De Gemeente Borsele bezig is met een onderzoek naar de verkeersveiligheid in Ovezande en de dorpsraad heeft benaderd voor een interview hierover?
  • Dat we druk bezig zijn met het organiseren van een mogelijke verkeersactie op de Hoofdstraat/Plataanweg met een aantal bewoners en u hierover in de Dorpskrant zullen informeren?
  • Een tweetal leden van de dorpsraad zitting hebben in de stuurgroep die het 700-jarig bestaan van Ovezande gaat organiseren?
  • De dorpsraden van de Gemeente Borsele een bezoek gaan brengen aan de kerncentrale om te praten over de veiligheid? (en wat de uitbreiding voor onze dorpen gaat betekenen)
  • Dat meer informatie te vinden is in de dorpskrant onder de rubriek dorpsraad en u altijd contact met ons kunt opnemen?

Opheffing lijn 555 van de buurtbus

Van de Buurtbusvereniging Zuid-Beveland ontving de Dorpsraad het bericht dat er weinig gebruik wordt gemaakt van lijn 555 die ook Ovezande aandoet. Daarom heeft het bestuur besloten deze lijn per 28 augustus op te heffen. Wat betekent dit concreet voor Ovezande?

We gaan weer terug naar de situatie van een paar jaar geleden, lijn 596 wordt weer in ere hersteld en voortaan kun je vanuit Ovezande naar Goes of Heinkenszand. Alleen moet je dan wel overstappen in ’s Heerenhoek. Ook rijdt deze buurtbus maar eens in het uur. Als je een WMO-indicatie hebt kun je een regiotaxi bestellen. Kortom een ingewikkeld verhaal voor mensen die geen auto (meer) kunnen rijden, maar er blijkt te weinig vraag te zijn. Wel lastig als je bijvoorbeeld alleen maar een corona-inenting moet halen of op bezoek wilt in het ADRZ. Je moet dan maar hopen op een goede buur of iemand anders die je brengt.

De buurtbus wordt gerund door vrijwilligers en de Buurtbusvereniging heeft dringend nieuwe chauffeurs nodig. Geïnteresseerd? Kijk dan eens op hun website onder deze link: https://www.buurtbuszuidbeveland.nl/vrijwilligers/ of klik op onderstaand logo.

Travalje weer geplaatst

In de zomer van vorig jaar moest de travalje weg van de plaats waar hij altijd stond. De kavel was verkocht. Bij het verwijderen bleek het apparaat nogal rot te zijn aan de onderkant en is de travalje voor onderhoud en beoordeling naar het bedrijf van Rogier Buise gebracht. Er bleken meer reparaties nodig te zijn en de travalje kreeg een grondige opknapbeurt. Sinds vandaag staat hij echter weer te schitteren op zijn nieuwe plek. Tegenover het bedrijf waar vroeger de smidse van Huijbrechtse was gevestigd en later Bouwbedrijf Rentmeester Buise. Vroeger werden paarden beslagen terwijl ze waren vast gebonden in de travalje, zoals Tom Rentmeester omschreef in zijn stukje voor de rubriek geschiedenis. Met dank aan Rogier die de plaatsingskosten voor zijn rekening nam.

Kort verslag jaarvergadering

Op de onlangs gehouden jaarvergadering van de Dorpsraad Ovezande, werden nieuwe leden voorgesteld en afscheid genomen van een tweetal oude leden. Maar natuurlijk werd er veel meer besproken. Geinteresseerd? Lees dan onder de rubriek Dorpsraad/uitnodigingen en verslagen wat er op 29 maart allemaal is besproken. Ook staat er op de pagina van de Dorpsraad een link naar een permanent inventarisatieformulier zodat er altijd digitaal vragen gesteld kunnen worden.

Dorpsraadvergadering 29 maart

Eindelijk kunnen we weer een jaarvergadering houden en de nieuwe leden van de dorpsraad aan de inwoners van Ovezande voorstellen. We nemen ook afscheid van Ad Phernambucq en Peter Simpelaar. De agenda is te vinden onder de rubriek Dorpsraad/Uitnodigingen en verslagen.

Graag willen we ook weten wat de Ovezandenaren bezig houdt en wat hun wensen zijn. Om dat te inventariseren vragen wij onderstaande vragenlijst in te vullen voor de 27e maart 2022 zodat we de resultaten mee kunnen nemen in de jaarvergadering. Dit is de link naar de vragenlijst https://forms.gle/qPhdtewY1RaVn1Jz9.