Jaarvergadering Dorpsraad afgelast

Het zal niemand verbazen dat de jaarvergadering van de Dorpsraad dit jaar niet door kan gaan. Buurthuizen zijn weer gesloten en contacten moeten worden vermeden. Digitaal vergaderen leek ons echter geen optie.

.Veel activiteiten in Ovezande zijn dit jaar niet doorgegaan.

Maar graag hadden we u verteld over de zaken die dit jaar wel zijn doorgegaan, ondanks de pandemie.

Het ontplooien van nieuwe activiteiten is op dit moment erg lastig. Maar de zaden van de vlinderidylle ontkiemen, de dorpsmoestuin zorgt als vanouds voor gezonde groenten voor de Voedselbank, de mozaïekbank staat te glinsteren in de zon en de rommelroute is voor herhaling vatbaar.

Vanzelfsprekend blijven we graag met u allen in contact en het is altijd mogelijk ons te mailen (info@dorpsraadovezande.nl) of te bellen. De gegevens staan in deze krant onder het kopje samenstelling en contactgegevens Dorpsraad.

Mocht er behoefte zijn aan een vast spreekuur dan horen we dat ook graag. Er zijn daarnaast plannen om te kijken hoe we mensen kunnen ondersteunen die thuisgebonden en alleen zijn in deze onzekere tijden. We komen hier binnenkort op terug.

We wensen u allen veel gezondheid toe en hopen elkaar in 2021 weer te treffen en wat meer zichtbaar te zijn als afgelopen jaar helaas het geval was.

Ad Phernambucq

Hans Vermaire

Theo van Vliet

Peter Simpelaar

Cathelijn Goedegebuure

Yvonne Claassen-Thiers

AED Ovezande

Ovezande, april 2019

Beste vrijwilliger,

Er is de laatste tijd aardig wat te doen geweest over de AED van de dorpsraad Ovezande. Vandaar deze update met betrekking tot de AED.

De kast waar de AED in hangt is een tijd geleden vervangen voor een nieuwe kast welke vergrendeld is met een code. Tot op heden wisselden we de code iedere jaar naar het huidig jaartal, bij nader inzien lijkt ons dit niet de meest praktische en handige oplossing. Vandaar dat we als dorpsraad besloten hebben de kast met een nieuwe code te beveiligen. Namelijk 0000. Deze zullen we dus ook blijven hanteren, het is helaas niet mogelijk de beveiligingscode er af te halen, daar ging in eerste instantie onze voorkeur naar uit.  

De code is overigens altijd op te vragen bij de alarmcentrale, bereikbaar via 112. Dit staat inmiddels ook vermeld op de kast zelf. Vrijwilligers die aangemeld zijn bij “HartslagNu” (voorheen hartveiligwonen) krijgen de code automatisch toegestuurd wanneer ze opgeroepen worden en gevraagd worden de AED op te halen.  

De AED van de dorpsraad hangt in het voorportaal van “NieuwSande” aan de Meester Doctor Messtraat 4, tegenover de basisschool.

Een aantal mensen hebben aangegeven dat de AED op warme zonnige dagen te warm hangt in het voorportaal. Hiervoor is een vraag uitgezet richting de onderhoudsmonteur. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan zullen we als dorpsraad kijken wat we hieraan kunnen doen. Dit heeft dus onze aandacht.

Bent u nog niet aangemeld bij www.HartslagNu.nl dan kunnen we dat van harte aanbevelen. Hiermee zijn echt levens te redden! Alle informatie kunt u ook vinden op de betreffende website.

Mocht uw reanimatiecertificaat verlopen zijn dan kunt u een training volgen bij Irene Igounet en Angelica Hillebrand. Ze verzorgen een aantal keer per jaar een reanimatiecursus in Ovezande en zijn bereikbaar via https://www.facebook.com/reanimatiezeeland of igohaan@hotmail.com.

Mocht u nog vragen hebben m.b.t. de AED dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Peter Simpelaar

namens De Dorpsraad Ovezande

peter@simpelaar.nl

(06)123 14 986