Jaarvergadering Dorpsraad

Door de nieuwe maatregelen van de regering kan de aangekondigde jaarvergadering van de Dorpsraad helaas niet doorgaan. We zullen een andere mogelijk zoeken om afscheid te nemen van Ad Phernambucq en de nieuwe dorpsraadsleden voor te stellen. Contact met de dorpsraad kan natuurlijk altijd per telefoon of mail. Zie de contactgegevens in deze krant.

Jaarvergadering Dorpsraad

Natuurlijk hopen we dat de vergadering door kan gaan i.v.m. alle beperkende maatregelen die er misschien nog komen. Toch een belangrijke vergadering omdat Ad Phernambucq na vele jaren vertrekt en we twee jonge mensen als nieuwe dorpsraadsleden hebben kunnen aantrekken, nl. Petra de Winter en Olaf Vroonland. En dan natuurlijk de presentatie van de plannen om een jaar lang te feesten in 2024 want dan bestaat Ovezande 700 jaar! Dus zeker de moeite waard om te komen op 30 november aanstaande! De uitnodiging en het verslag over de afgelopen twee jaar is te vinden onder de pagina Dorpsraad en dan de subpagina “Uitnodigingen en verslagen”

Werkzaamheden bouwlocatie

Maandag 1 november aanstaande wordt gestart met het bouwrijp maken van de tweede fase van het bestemmingsplan Plataanweg Noord-West. De grond van de weg en het toekomstige plantsoen bij de waterpartij wordt afgegraven, vervoerd en geëgaliseerd. Vervolgens leggen de nutsbedrijven de nutsvoorzieningen aan. Tot slot wordt de bestrating van de bouwstraat aangebracht. De toegang aan de Plataanweg wordt tijdens de bouwrijpfase afgesloten. Het bouwverkeer moet het plan via de zijde van de Hoofdstraat in- en uit rijden. Omwonenden zijn geïnformeerd.