Een goede gast geeft geen overlast

We houden ons in Nederland over het algemeen goed aan regels. Waar veel verkeersdeelnemers wel moeite mee hebben zijn snelheidslimieten. Dat geldt zeker voor delen van de bebouwde kom, waar een snelheidslimiet geldt van 30 km. Voor Ovezande is dat de hele bebouwde kom. Uit metingen blijkt elke keer weer opnieuw dat op alle invalswegen van ons dorp deze limiet door een grote groep weggebruikers (ruim) wordt overschreden.

Gelukkig leidt dit niet vaak tot ernstige ongelukken, maar er is nog een aspect dat aandacht verdient: overlast voor de omwonenden. En die is er wel. Met regelmaat krijgen we hier als dorpsraad klachten over. Veel dorpsbewoners storen zich aan hoge snelheden en melden overlast van geluid en trillingen. Die klachten kun je niet zo maar naast je neer leggen.

Meestal wenden deze dorpsgenoten zich ook tot de gemeente met het verzoek om snelheid-beperkende maatregelen te nemen. De gemeente reageert hierop verschillend. In het geval van de Plataanweg hebben we als dorpsraad weten te voorkomen dat de betonnen legoblokken als permanente oplossing in beeld kwamen.

Daarbij hebben we er op aangedrongen dat de Gemeente eerst contact zou zoeken met de omwonenden om de overlast te peilen. Het liep zoals het liep.

Lastige afweging
Bij snelheidsremmende maatregelen gaat altijd om een lastige afweging. Wat voor de een voordeel is, is voor een ander een nadeel. Omwonenden (Hoofdstraat, Nieuwstraat, Oud Ovezandseweg, noem maar op) zijn gebaat met een lage verkeersintensiteit en verkeersdeelnemers die zich aan de snelheidslimiet houden. Het plaatsen van verkeersremmers (van welk type dan ook) is voor de weggebruikers zelf weer een sta-in-de-weg. Zulke obstakels verplaatsen het verkeer soms ook van de ene straat naar de andere. Zo verplaats je een probleem zonder het op te lossen.

Wees een goede gast
De echte oplossing zit in ons eigen gedrag. Hoe hard rij jij eigenlijk in en door ons dorp? Daar kun je de gemeente, de dorpsraad of wie dan ook niet op aanspreken; daar ben je zelf voor verantwoordelijk. Als iedereen zich een beetje meer aan de regels houdt zijn al die lelijke legoblokken, drempels, heuvels, versmallingen en wat je nog meer kunt bedenken niet eens nodig. Daarom deze oproep. Gedraag je als weggebruiker een beetje als een goede gast. Relax en ontspan een beetje als je Ovezande in- of uitrijdt. Daar doe je veel mensen in ons dorp een groot plezier mee.

Dorpsraad Ovezande

Aanpakkers zwerfafval

Er zullen altijd mensen zijn die de troep van een ander opruimen. Riet en Bram Goedheer zijn twee van die mensen die na een wandelingetje op de Ambachtsherendijk met een zak vol zwerfafval (vooral blikjes en flessen) thuis komen. Maar er zijn meer mensen in Ovezande die zich ergeren aan de vervuiling van ons mooie dorp en wekelijks, zo niet dagelijks, het afval van een ander opruimen. En wie van ons heeft zich niet geërgerd aan de rondzwervende mondkapjes. Deze met je hand oppakken lijkt ook al niet een best idee.  Een reden voor de Dorpsraad om eens te onderzoeken of er geen gratis afvalgrijpers ter beschikking konden worden gesteld. De Gemeente Borsele bleek deze al aan de dorpshuizen te hebben gegeven. Het lastige is echter dat de dorpshuizen door de corona-maatregelen al tijden gesloten zijn.

In overleg met het Trefpunt is daarom besloten om het uitdelen van de grijpers (en eventueel een groen hesje) te laten plaats vinden via de Dorpsraad. Ben je begaan met het milieu en was je altijd al een opruimer dan kun je een mailtje sturen aan info@dorpsraadovezande.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Er zijn ook nog wat grijpers voor kinderen. En hoe zit het ook alweer?

Hoe lang duurt het voor zwerfafval verdwijnt?

Als we zwerfafval niet opruimen, duurt het lang voordat het verdwenen is. De afbreektijden voor afval variëren van enkele weken tot een eeuwigheid. Niet-natuurlijke materialen als plastic en kauwgom vergaan niet, maar vallen uiteen in piepkleine deeltjes die in de bodem of in het water blijven rondzwerven (microplastics).

Soort afvalAfbreektijd 
Krantpaar dagen tot paar weken
Kartonnen drinkbekerkarton 2 tot 5 maanden; plastic breekt niet af
Sigarettenpeuk1 tot 12 jaar (papier en tabak): filter nooit 
Bananenschilpaar weken tot paar jaar
Plastic frisdrankflesjeverbrokkelt maar breekt niet af
Plastic zakverbrokkelt maar breekt niet af
Kauwgom20 tot 25 jaar
Glazen flesvergaat niet
Aluminium blikje50 jaar tot nooit 
Stalen blikje1,5 tot 500 jaar
Patatbakje (polystyreen)verbrokkelt maar breekt niet af
Composteerbaar kunststofcomposteert in een professionele composteerinstallatie maar blijft in de natuur jarenlang in tact
Postbode elastiekNooit

Jaarvergadering Dorpsraad afgelast

Het zal niemand verbazen dat de jaarvergadering van de Dorpsraad dit jaar niet door kan gaan. Buurthuizen zijn weer gesloten en contacten moeten worden vermeden. Digitaal vergaderen leek ons echter geen optie.

.Veel activiteiten in Ovezande zijn dit jaar niet doorgegaan.

Maar graag hadden we u verteld over de zaken die dit jaar wel zijn doorgegaan, ondanks de pandemie.

Het ontplooien van nieuwe activiteiten is op dit moment erg lastig. Maar de zaden van de vlinderidylle ontkiemen, de dorpsmoestuin zorgt als vanouds voor gezonde groenten voor de Voedselbank, de mozaïekbank staat te glinsteren in de zon en de rommelroute is voor herhaling vatbaar.

Vanzelfsprekend blijven we graag met u allen in contact en het is altijd mogelijk ons te mailen (info@dorpsraadovezande.nl) of te bellen. De gegevens staan in deze krant onder het kopje samenstelling en contactgegevens Dorpsraad.

Mocht er behoefte zijn aan een vast spreekuur dan horen we dat ook graag. Er zijn daarnaast plannen om te kijken hoe we mensen kunnen ondersteunen die thuisgebonden en alleen zijn in deze onzekere tijden. We komen hier binnenkort op terug.

We wensen u allen veel gezondheid toe en hopen elkaar in 2021 weer te treffen en wat meer zichtbaar te zijn als afgelopen jaar helaas het geval was.

Ad Phernambucq

Hans Vermaire

Theo van Vliet

Peter Simpelaar

Cathelijn Goedegebuure

Yvonne Claassen-Thiers

AED Ovezande

Ovezande, april 2019

Beste vrijwilliger,

Er is de laatste tijd aardig wat te doen geweest over de AED van de dorpsraad Ovezande. Vandaar deze update met betrekking tot de AED.

De kast waar de AED in hangt is een tijd geleden vervangen voor een nieuwe kast welke vergrendeld is met een code. Tot op heden wisselden we de code iedere jaar naar het huidig jaartal, bij nader inzien lijkt ons dit niet de meest praktische en handige oplossing. Vandaar dat we als dorpsraad besloten hebben de kast met een nieuwe code te beveiligen. Namelijk 0000. Deze zullen we dus ook blijven hanteren, het is helaas niet mogelijk de beveiligingscode er af te halen, daar ging in eerste instantie onze voorkeur naar uit.  

De code is overigens altijd op te vragen bij de alarmcentrale, bereikbaar via 112. Dit staat inmiddels ook vermeld op de kast zelf. Vrijwilligers die aangemeld zijn bij “HartslagNu” (voorheen hartveiligwonen) krijgen de code automatisch toegestuurd wanneer ze opgeroepen worden en gevraagd worden de AED op te halen.  

De AED van de dorpsraad hangt in het voorportaal van “NieuwSande” aan de Meester Doctor Messtraat 4, tegenover de basisschool.

Een aantal mensen hebben aangegeven dat de AED op warme zonnige dagen te warm hangt in het voorportaal. Hiervoor is een vraag uitgezet richting de onderhoudsmonteur. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan zullen we als dorpsraad kijken wat we hieraan kunnen doen. Dit heeft dus onze aandacht.

Bent u nog niet aangemeld bij www.HartslagNu.nl dan kunnen we dat van harte aanbevelen. Hiermee zijn echt levens te redden! Alle informatie kunt u ook vinden op de betreffende website.

Mocht uw reanimatiecertificaat verlopen zijn dan kunt u een training volgen bij Irene Igounet en Angelica Hillebrand. Ze verzorgen een aantal keer per jaar een reanimatiecursus in Ovezande en zijn bereikbaar via https://www.facebook.com/reanimatiezeeland of igohaan@hotmail.com.

Mocht u nog vragen hebben m.b.t. de AED dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Peter Simpelaar

namens De Dorpsraad Ovezande

peter@simpelaar.nl

(06)123 14 986