Het “geheime” overleg met de minister

Inwoners van Ovezande die kranten lezen en Omroep Zeeland volgen, zullen ongetwijfeld gelezen en gezien hebben dat er afgelopen vrijdag een “geheim” overleg was met minister Jetten over de komst van twee nieuwe kerncentrales in de Gemeente Borsele. Op de foto zijn twee Ovezandse inwoners te zien. Wat deden die daar en waar was het overleg goed voor? De Ovezandenaren waren simpelweg uitgenodigd door de Gemeente Borsele die de bijeenkomst organiseerde. De één als vertegenwoordiger van de Jongerenraad en de ander namens de Dorpsraad. Waarom het overleg geheim was is niet bekend. Waarschijnlijk uit veiligheidsoverwegingen of om eens een keertje te praten zonder dat de al te nieuwsgierige pers aanwezig was.

De gesprekken werden gevoerd aan een drietal tafels met een beperkte groep jongeren, ondernemers en leden van dorpsraden. De toehoorders wisselden per tafel, dit waren vertegenwoordigers van het Ministerie (inclusief Minister Jetten), vertegenwoordigers van de Provincie en van de Gemeente. Allemaal mensen die uiteindelijk de beslissingen moeten nemen. Er kon voluit besproken worden welke wensen of zorgen de inwoners van de Gemeente Borsele hebben met betrekking tot de komst van de twee nieuwe kerncentrales. Zo pleitten Borsele en ’s Heerenhoek voor de bouw van woningen voor de te verwachten arbeiders, waarna de jongeren in de gemeente gebruik kunnen maken als die weer beschikbaar komen. Ook pleitten zij voor gratis energie tijdens de bouwperiode voor de inwoners en aandacht voor het leefbaar houden van de dorpen, zodat ook de supermarkt en bakker kunnen blijven. Maar er was ook veel aandacht voor de horizonvervuiling door elektriciteitsmasten, generatoren, windmolens en de werkzaamheden die gaan plaats vinden.

Maar er werden ook oplossingen aangedragen. Waarom de leidingen niet ondergronds leggen of via het water was een vraag waar instemmend op werd geknikt of aanvoer van bouwmaterialen via de Westerschelde? En versnel de ontwikkeling van een thoriumcentrale! Kortom voldoende informatie voor de aanwezige bestuurders om mee aan de slag te gaan. Wel was duidelijk dat men vond dat het rijk nogal op afstand zat en dat de regionale en gemeentelijke overheden uiteindelijk de beschikking moesten krijgen over fondsen om de wensen van de inwoners te verwezenlijken. Kortom een lang wensenlijstje werd aan Minister Jetten meegegeven. Nu mag hij zijn collega’s nog overtuigen. Dat er naast dorpsraadsleden ook met name jongeren werden betrokken was een prima zet. Tenslotte zullen zij de gevolgen van de besluitvorming van nu gaan ervaren! Want een in gebruik name van de centrales in 2035 lijkt aardig optimistisch.

Kerncentrale Borssele

Het zal niemand ontgaan zijn dat er plannen zijn om de kerncentrale langer open te houden en Borssele lijkt ook de ideale plek voor de gewenste uitbreiding van het aantal kerncentrales in Nederland. Maar niet zonder de inwoners van de Gemeente Borsele gehoord te hebben. Hoe de Gemeente dat voor elkaar wil krijgen en welke rol we als dorpsraad maar ook als inwoner van Ovezande hierin kunnen spelen is te vinden in de rubriek Dorpsraad onder het kopje “Wat speelt er in Ovezande?”

Als vervolg op dit artikel is misschien het verslag van de Gemeente Borsele ook interessant onder deze link: Inwoners aan het woord over mogelijk nieuwe kerncentrales; hoe bewaken we de leefbaarheid? | Gemeente Borsele

Weetjes over de dorpsraad

Wist u dat:

  • Jeroen Verbart sinds eind september zitting heeft in onze Dorpsraad?
  • U nog altijd een inventarisatieformulier kunt invullen met uw wensen en dat deze op de pagina Dorpsraad te vinden is?
  • De Gemeente Borsele bezig is met een onderzoek naar de verkeersveiligheid in Ovezande en de dorpsraad heeft benaderd voor een interview hierover?
  • Dat we druk bezig zijn met het organiseren van een mogelijke verkeersactie op de Hoofdstraat/Plataanweg met een aantal bewoners en u hierover in de Dorpskrant zullen informeren?
  • Een tweetal leden van de dorpsraad zitting hebben in de stuurgroep die het 700-jarig bestaan van Ovezande gaat organiseren?
  • De dorpsraden van de Gemeente Borsele een bezoek gaan brengen aan de kerncentrale om te praten over de veiligheid? (en wat de uitbreiding voor onze dorpen gaat betekenen)
  • Dat meer informatie te vinden is in de dorpskrant onder de rubriek dorpsraad en u altijd contact met ons kunt opnemen?

Opheffing lijn 555 van de buurtbus

Van de Buurtbusvereniging Zuid-Beveland ontving de Dorpsraad het bericht dat er weinig gebruik wordt gemaakt van lijn 555 die ook Ovezande aandoet. Daarom heeft het bestuur besloten deze lijn per 28 augustus op te heffen. Wat betekent dit concreet voor Ovezande?

We gaan weer terug naar de situatie van een paar jaar geleden, lijn 596 wordt weer in ere hersteld en voortaan kun je vanuit Ovezande naar Goes of Heinkenszand. Alleen moet je dan wel overstappen in ’s Heerenhoek. Ook rijdt deze buurtbus maar eens in het uur. Als je een WMO-indicatie hebt kun je een regiotaxi bestellen. Kortom een ingewikkeld verhaal voor mensen die geen auto (meer) kunnen rijden, maar er blijkt te weinig vraag te zijn. Wel lastig als je bijvoorbeeld alleen maar een corona-inenting moet halen of op bezoek wilt in het ADRZ. Je moet dan maar hopen op een goede buur of iemand anders die je brengt.

De buurtbus wordt gerund door vrijwilligers en de Buurtbusvereniging heeft dringend nieuwe chauffeurs nodig. Geïnteresseerd? Kijk dan eens op hun website onder deze link: https://www.buurtbuszuidbeveland.nl/vrijwilligers/ of klik op onderstaand logo.

Travalje weer geplaatst

In de zomer van vorig jaar moest de travalje weg van de plaats waar hij altijd stond. De kavel was verkocht. Bij het verwijderen bleek het apparaat nogal rot te zijn aan de onderkant en is de travalje voor onderhoud en beoordeling naar het bedrijf van Rogier Buise gebracht. Er bleken meer reparaties nodig te zijn en de travalje kreeg een grondige opknapbeurt. Sinds vandaag staat hij echter weer te schitteren op zijn nieuwe plek. Tegenover het bedrijf waar vroeger de smidse van Huijbrechtse was gevestigd en later Bouwbedrijf Rentmeester Buise. Vroeger werden paarden beslagen terwijl ze waren vast gebonden in de travalje, zoals Tom Rentmeester omschreef in zijn stukje voor de rubriek geschiedenis. Met dank aan Rogier die de plaatsingskosten voor zijn rekening nam.

Kort verslag jaarvergadering

Op de onlangs gehouden jaarvergadering van de Dorpsraad Ovezande, werden nieuwe leden voorgesteld en afscheid genomen van een tweetal oude leden. Maar natuurlijk werd er veel meer besproken. Geinteresseerd? Lees dan onder de rubriek Dorpsraad/uitnodigingen en verslagen wat er op 29 maart allemaal is besproken. Ook staat er op de pagina van de Dorpsraad een link naar een permanent inventarisatieformulier zodat er altijd digitaal vragen gesteld kunnen worden.

Dorpsraadvergadering 29 maart

Eindelijk kunnen we weer een jaarvergadering houden en de nieuwe leden van de dorpsraad aan de inwoners van Ovezande voorstellen. We nemen ook afscheid van Ad Phernambucq en Peter Simpelaar. De agenda is te vinden onder de rubriek Dorpsraad/Uitnodigingen en verslagen.

Graag willen we ook weten wat de Ovezandenaren bezig houdt en wat hun wensen zijn. Om dat te inventariseren vragen wij onderstaande vragenlijst in te vullen voor de 27e maart 2022 zodat we de resultaten mee kunnen nemen in de jaarvergadering. Dit is de link naar de vragenlijst https://forms.gle/qPhdtewY1RaVn1Jz9.