Opening Vlinderidylle

Zaterdagmorgen 18 september jl. was het dan zover. De Vlinderidylle Ovezande aan de Bloemenstraat werd geopend. De dag ervoor hing er tot lunchtijd nog een dichte mist, maar deze ochtend scheen de zon en was het al snel warm. Belangrijk om voldoende vlinders te kunnen zien, zeker in deze late septemberdagen. Nadat Tjeu van Mierlo het belang van biodiversiteit en het beschermen van de vlinders nog eens had benadrukt nam Burgemeester Gerben Dijksterhuis het woord en roemde de betrokkenheid en samenwerking van de inwoners van Ovezande. Samen met Harrie Claassen, de ontwerper en maker van de toegangspoort onthulde hij de ingang en opende de poort voor de vele belangstellenden. De poort wordt alleen geopend voor de noodzakelijk maaimachines. Bezoekers kunnen naar binnen via de zijkant van het hek, waar binnenkort nog een klaphekje wordt gemaakt. Voor geïnteresseerden staat onder het kopje “Duurzaam Ovezande” in deze dorpskrant een mooi artikel over nut en noodzaak van de vlinderidylle en over de belangeloze bijdrage van een groot aantal vrijwilligers en agrariërs om deze idylle te verwezenlijken.

Openbaar laadpunt elektrische auto’s in Ovezande

Er komen steeds meer elektrische auto’s. Daarmee neemt de behoefte aan openbare laadpunten snel toe. In en rond Ovezande zijn er nog geen . Daarom heeft de dorpsraad het initiatief genomen er een aan te vragen. Sinds halverwege mei staat er nu een in de Schuttersstraat, naast de glas- en textielcontainers. Volgens de planning zal deze vanaf 26 mei aangesloten zijn op het net en kunnen inwoners en bezoekers van Ovezande hun accu weer nieuw leven inblazen.

De laadpaal is neergezet en wordt beheerd door Agri-Snellaad, een tak van de landbouwcoöperatie CZAV. CZAV heeft een netwerk van tankstations in Zeeland en is sinds enkele jaren bezig met de ontwikkeling van een dicht netwerk aan laadpalen. De stroom die de palen leveren is groen, zodat er geen CO2-uitstoot veroorzaakt wordt. Het vermogen is 22kWh, wat lekker snel laden mogelijk maakt.

Aan de laadpaal kunnen twee auto’s tegelijk laden. Voorwaarde is wel dat de beschikbare parkeerplaatsen niet ingenomen worden door andere auto’s. Als dorpsraad roepen wij autobezitters en gebruikers op om brandstofauto’s daar niet meer te parkeren. Voor elektrische auto’s zijn er verschillende apps die aangeven waar laadpalen beschikbaar zijn. Het is heel frustrerend daar met een bijna lege accu aan te komen en vast te moeten stellen dat er een benzine- of dieselauto geparkeerd staat.

De laadpaal is weer een extra voorziening die het voor bezoekers, toeristen en dagjesmensen aantrekkelijk maakt om naar ons dorp te komen.