Eerste kunstnesten huiszwaluw opgehangen

Op een eerdere oproep om de huiszwaluwen in Ovezande te helpen is goed gereageerd. De werkgroep Biodivers kon de afgelopen dagen een aantal kunstnesten aan geinteresseerden uitdelen. Niet alle plekken zijn geschikt. Zo moet het nest bij voorkeur aan de noord-oostkant van een huis worden opgehangen met een ongehinderde aanvliegroute. Ook moet er een poel of watertje in de buurt zijn om muggen te kunnen vangen en modder om het nestje verder te kunnen aankleden. Of het lukt om de zwaluwen nog dit jaar nog naar Ovezande lokken is nog de vraag, maar hun huisjes staan klaar om volgend jaar de huiszwaluw een warm welkom te heten in Ovezande!

Ommetje het Groentje

De Werkgroep Biodivers van Ovezande heeft vanavond aan de Plataanweg een houtsnipperpad geëgaliseerd. De houtsnippers zijn gratis ter beschikking gesteld door een kantonnier van het Waterschap. Fijn dat het Waterschap zo snel en accuraat wilde meewerken. De werkgroep heeft het plan opgevat om in en rond de kern van Ovezande zogenaamde “ommetjes” te realiseren waarbij wandelaars kennis kunnen maken met de specifieke Flora en fauna van Ovezande.

De werkgroep heeft tot doel de biodiversiteit in en om Ovezande te vergroten en de inwoners hierbij te betrekken om zo de waardering en de bewustwording van de natuur te vergroten. Van groot belang hierbij is de inwoners in de gelegenheid te stellen om daadwerkelijk mee te helpen. (bijvoorbeeld bij de Vlinderidylle).

De locatie van het houtsnipperpad werd vroeger “het Groentje”genoemd en is mogelijk het begin van een “ommetje” Plataanweg-het Groentje-Vlinderidylle.

Loek Meneere

De winter voorbij..

Nu de dagen warmer worden komt ook de natuur tot leven. Op het perceel waar straks de vlinderidylle moet verrijzen doen de ingezaaide zaadjes hun best om zich om te vormen tot mooie planten en bloemen.

Ook de heren van de werkgroep biodiversiteit zijn weer flink aan de slag gegaan. Zaterdag 27 maart werden er palen aangevoerd en gezaagd om met die paaltjes aan te geven waar de onderhoudsstrook moet komen.

Dinsdagavond 30 maart wordt er klaver ingezaaid op de onderhoudsstrook en er worden vlinderstruikstekken ( in de kleuren paars tot lila) en kleine meidoornstruikjes geplaatst. Daarna moet de werkgroep nog verder aan de slag met het maken en schilderen van een toegangspoort en het maken en plaatsen van een zitgelegenheid.

De omwonenden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten via een whatsapp groep. Nu maar hopen dat er in april, bij warm weer, spoedig bloemen en vlinders te ontdekken zijn.

Mochten er mensen zijn met een witte vlinderstruik dan houdt de werkgroep zich warm aanbevolen om er stekken van in ontvangst te nemen. Die blijken nogal in trek te zijn bij vlinders!