Op zaterdag, 13 augustus a.s. zal er om 19.00 uur een feestelijke eucharistieviering te Ovezande gehouden worden ter ere van de patrones – O.L.V. Maria Hemelvaart – met als voorganger pastoor Paul Verbeek. De viering zal worden opgeluisterd door het gezamenlijk clusterkoor. Het thema van de viering is “lichttocht voor de vrede”. Ook aan de kinderen wordt tijdens deze clusterviering gedacht.

10 jarig bestaan Maria in de Veldkapel

Aansluitend aan de viering vormen wij met elkaar in gebed, met bloemen, vredesduiven en brandende kaarsen een lichttocht voor de vrede naar de veldkapel en vragen om haar steun in ons gebed om wereldvrede. Als wij allen één bloem meenemen, kunnen wij Maria in de Veldkapel in de bloemen zetten ter ere van haar 10 jarig jubileum.

Voelt u zich welkom in deze viering en wij zien uit naar uw komst.

Klomppopviering

In het weekend van 28 en 29 mei gaat Ovezande weer uit z’n dak met Klomppop en straatfestival. Dit jaar zelfs voor de veertigste keer, een felicitatie waard! Ook dit jaar doen wij als kerk weer mee. Om 10.30 uur op zondagochtend is er een bijzondere Klomppopviering in een van de tenten op het festivalterrein (Nieuwstraat 31 Ovezande). Voorganger is pastor Alida van Veldhoven. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het duo Sense. .

Zij vertolken tijdens de viering een aantal eigen nummers als Little Love, Brighter Day en Forget. Ook speelt Sense onder andere Hallelujah (Leonard Cohen) en Sacrifice (Anouk). Tijdens deze viering zal Lot, dochter van Leenke Rentmeester en Patrick Remijnse, worden gedoopt. Na afloop van de viering kunt u nog wat nagenieten bij een bakje koffie of thee of iets fris. U bent van harte welkom! ‘s Middags kunt u tijdens het straatfestival onze mobiele kapel bezoeken

Tentoonstelling iconen en de Byzantijnse viering

De RK-kerk in Ovezande (Hoofdstraat 60) zal in de meimaand gevuld zijn met iconen, zoals 2 jaar geleden al de bedoeling was. Maar nu gaat het echt gebeuren. 

Op zondagmiddag 1 mei 14.00 uur opent Liesbeth Smulders de tentoonstelling. Zij schildert in het klooster Sint Agatha (gemeente Cuijk), waar haar iconenatelier is gevestigd. Zij schildert er niet alleen iconen maar geeft ook cursussen en workshops. Daarbij besteedt ze aandacht aan zowel de schildertechniek als de achtergronden en symboliek van iconen. Liesbeth werkt voornamelijk op houten panelen met eitempera, een verfsoort die al zeer lang bestaat. Icoon -van het Griekse ‘eikoon’- betekent  ‘beeltenis, portret of gelijkenis’.

Er is bij de opening naast de lezing tevens een demonstratie icoonschilderen. Een mooie gelegenheid om iemand aan het werk te zien met het icoon schilderen en vragen te stellen. Liesbeth brengt ook enkele iconen van haar hand mee. En kaarten van iconen door haar geschilderd. Er zijn ook geschilderde kaarten te koop van de Moeder Gods van Oekraïne, waarvan de opbrengst helemaal voor het goede doel (vluchtelingen Oekraïne) is bestemd.

.

De koffie en thee staan om 13.30 uur klaar. Wij hopen u te ontmoeten op 1 mei of op een ander moment in mei. De tentoonstelling is geopend op de zondagmiddagen 1, 8, 15, 22 en 29 mei van 13.00 tot 17.00 uur. De opening en tentoonstelling zijn gratis, aanmelden is niet nodig.

In de maand van de tentoonstelling hebben we op zaterdagavond 21 mei om 19.00 uur een Byzantijnse viering in de kerk in Ovezande. Voorgangers zijn pastoor Ton Sips uit Budel met medewerking van diaken Wim Tobė, voorheen uit Hulst. Beiden zijn bedreven voorgangers in Byzantijnse vieringen. Het koor Angelskij Sobor (engelenkoor) uit Gent en omstreken zorgt voor de bijzondere zang. Een unieke gelegenheid om dit eens van dichtbij mee te maken. Op zondag 22 mei is er dan geen viering in de kerk.

Wat gaat er gebeuren met de RK kerk?

De RK-kerk in Ovezande is belangrijk voor veel mensen in ons dorp, zowel maatschappelijk als geschiedkundig. Toch wordt er door de Pater Damiaanparochie over nagedacht om vijf van de acht kerken op Zuid-Beveland te sluiten. Over drie jaar wordt besloten of ook de kerk in Ovezande daarbij hoort. Genoeg reden om eens te luisteren naar de argumenten van het parochiebestuur om tot zulke drastische maatregelen over te gaan. Op donderdag 7 april was er een goed bezochte bijeenkomst in Ovezande, waar het voorgenomen besluit werd toegelicht.

Met een overdosis aan statistieken en cijfers werd duidelijk gemaakt dat zowel de financiën van de acht kerken als het aantal kerkgangers en sacramenten (dopen, eerste communie etc) sinds 2013 hard achteruit holt. De kosten zijn niet meer op te brengen en het vermogen van de parochie verdwijnt snel. Daarom het voorgenomen besluit om nu al een drietal kerken aan te wijzen die gesloten moeten worden en over drie jaar een besluit te nemen over o.a. Ovezande.

Wat betekent dit nu voor de kerk in Ovezande? Eigenlijk gaat het prima in Ovezande, zowel financieel als met het aantal vrijwilligers en kerkgangers als je dat vergelijkt met andere kerken. Waarom er dan over drie jaar toch een keuze gemaakt moet worden tussen de kerken in Heinkenszand, Kwadendamme en Ovezande werd niet echt duidelijk. Wat wel nadrukkelijk gemeld werd is dat het een wake-up call was om de kerken aan te zetten tot samenwerking en vooral kerkbezoek en sacramenten te stimuleren. Dat dit ook kan betekenen dat men elkaar gaat beconcurreren werd met tegenzin bevestigd.  Dat de kerk in Ovezande veel meer voor de lokale maatschappij betekent en veel actiever is dan alleen het bieden van onderdak aan gelovigen voor de liturgie is in het onderzoek helaas niet meegenomen. Voor geïnteresseerden zijn de cijfers die gepresenteerd zijn te vinden op de website van de parochie /www.paterdamiaanparochie.nl onder het kopje parochienieuws.

Tentoonstelling Iconen en Byzantijnse viering

In de meimaand houdt de RK-kerk Ovezande weer haar jaarlijkse tentoonstelling (elke zondag open). Twee jaar is het door corona verhinderd maar nu gaat het zeker door. Het wordt een tentoonstelling over ICONEN, een dankbaar onderwerp, met prachtige mogelijkheden om er een unieke tentoonstelling van de maken.

Op zondag 1 mei 14.00 uur vindt de opening van de tentoonstelling plaats door Liesbeth Smulders, een befaamde iconenschilder.  Zie ook Liesbeth’s Iconen (liesbethsiconen.nl). De week voorafgaande aan 1 mei wordt de kerk ingericht door de werkgroep Tentoonstellingen.

Zaterdag 21 mei is er om 19.00 uur een heuse Byzantijnse viering met voorgangers Ton Sips en Wim Tobe, beiden zijn bedreven voorgangers in Byzantijnse vieringen. Het koor Angelskij Sobor (engelenkoor) uit Gent en omstreken zorgt voor de bijzondere zang.

Kerksluitingen

Dinsdag 22 maart is er een bericht binnen gekomen over de sluiting van een aantal kerken in de Pater Damiaanparochie. De brief is bijgevoegd. Op basis van een aantal argumenten is een keuze gemaakt voor de sluiting van 3 kerken rond de komende jaarwisseling. De kerk van Ovezande zit daar gelukkig niet bij. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de vitaliteit van onze parochiekern.

Op donderdag 7 april is er om 20.00 uur een informatiebijeenkomst in onze kerk. Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur. 

Als parochiecommissie doen we een dringende oproep aan u om zeker 7 april ook te komen luisteren en vragen te stellen. Want, al blijft de kerk van Ovezande de komende 4 jaar open, ook hier zal een en ander veranderen. Feitelijk zijn we straks niet meer de kerk van Ovezande alleen. Ook de vrijwilligers en de parochianen van de kerken die sluiten verdienen een plekje in hun nieuwe kerk. 

Een andere heikel punt is dat over 3 jaar een besluit wordt genomen welke 2 van de kerken van Kwadendamme, Heinkenszand en Ovezande ook nog zullen worden gesloten. Dat is een weinig hoopvol perspectief en nodigt niet erg uit om nu samen aan de slag te gaan om van 5 kerken naar 3 te gaan en zoveel mogelijk vrijwilligers en parochianen aangesloten te houden. Kortom, genoeg te bespreken. Zeker op een dergelijke avond moeten we als Ovezande onze betrokkenheid bij de kerk laten zien door met velen aanwezig te zijn. Wat ons betreft, is iedereen -parochiaan of niet- van harte uitgenodigd.

Wees welkom op 7 april!

Uniek saxofoonconcert in RK-kerk Ovezande

Het wordt een klassiek concert van hoog niveau. Centraal in het optreden staat saxofonist Wim de Veth. Hij wordt bijgestaan door een aantal top muzikanten met saxofoon, cello, blokfluit en accordeon. Opeenvolgende klassieke stukken worden vertolkt door saxofoon met cello, saxofoon duet, saxofoon met blokfluit en cello, saxofoon met accordeon en saxofoon onbegeleid. Daarnaast ziet het er naar uit dat ook een jonge muzikant meespeelt met de marimba. Altsax en marimba geven samen een schitterende klankcombinatie. 

Tevens wordt tijdens het concert een educatief filmpje vertoont over Sax4Pax, een project in België dat inspeelt op de Wereldoorlogen en een ode is aan de grondlegger van de saxofoon Adolphe Sax. In dit project zijn artilleriegranaten uit de wereldoorlogen gerecycled en omgebouwd tot saxofoons. Laat u verrassen door het concert en het project Sax4Pax. 

Het concert op 6 februari 2022 begint om 15.00 uur

Inloop is vanaf 14.30 uur met koffie/thee. Om 15.35 uur is er een korte pauze van 20 minuten. Dan gaat het concert verder van 15.55 uur tot 16.30 uur.

Het optreden wordt een ware belevenis, dat u niet wilt missen. De entree voor dit unieke, klassieke concert is gratis. Na het concert zal een vrijblijvende bijdrage worden gevraagd voor de onkosten. Reserveren is noodzakelijk. Dat kan via klassiekwdv@kpnmail.nl onder opgave van uw naam en het aantal plaatsen dat u wilt reserveren. Mocht dit voor u lastig zijn, dan graag even contact opnemen met Ad Schenk 06 24 72 28 06.

In geval de coronamaatregelen het concert op 6 februari onmogelijk maken, dan is 27 maart de alternatieve datum. Uiteraard worden de geldende coronaregels in acht genomen.

Wees welkom op 6 februari, Hoofdstraat 60 in Ovezande! Meld u aan.