Cultuur uit de Zak

Deze zaterdag staat de gemeente Borsele bol van cultuur uit eigen regio. Ovezande doet mee met concerten in Podium De Klomp en exposities in ’t Wit Arjaentje. Het is een gratis festival. Voor toegang tot Podium De Klomp is de corona-checkapp verplicht. De capaciteit is beperkt tot 200 personen en vol=vol dus kom op tijd.13:00 – 18:00 uur
Exposities van Fotolumo en Johannes de Hollander in ’t Wit ArjaentjePodium De Klomp
18:30-19:15uur – Dax Hovius
20:00-21:10uur – Potential Wonder
22:00-23:30uur – Surrender

Dierendagviering

Op zaterdagavond 2 oktober wordt wegens de feestdag van St. Franciscus in onze kerk weer een dierendagviering gehouden. Iedereen -katholiek of niet- is daarvoor van harte uitgenodigd. Er mogen kleine dieren in kooitjes, manden of in je armen meegebracht worden, en honden aangelijnd! De al eerder gezegende dieren krijgen weer een zegening zodat ze er opnieuw een jaar tegen kunnen. Ook mogen kinderen knuffeltjes meebrengen. 

In deze viering maken we via verhalen en liederen kennis maken met Franciscus van Assisi, de beschermheilige van de dieren. Werelddierendag wordt gevierd op 4 oktober, de dag na de sterfdag van de grote dierenvriend Franciscus van Assisi. Omdat hij zo vol van Gods liefde was, brandde hij van liefde voor mens en dier en heel de natuur. Franciscus leert ons dat de schepselen in de natuur er niet allereerst zijn om geëxploiteerd te worden, maar dat ze naar God verwijzen.

Het is een mooie traditie in de RK-kerk van Ovezande om de dag van Franciscus te vieren. Wij hopen op een goede opkomst van mens en dier. Paarden en andere grote dieren mogen in de tuin op het gras staan. De viering begint om 19.00 uur. Voorganger is pastoraal werkster Alida van Veldhoven, en Oal In zorgt voor de muziek. Tevens is er kindernevendienst. 

Iedereen is van harte welkom voor de dierendagviering van 2 oktober om 19.00 uur in de katholieke kerk, Hoofdstraat 60 in Ovezande.

Uitnodiging opening Vlinderidylle

Toegankelijk voor iedereen

Op zaterdag 18 september 11.00 uur

In augustus 2020 heeft de Werkgroep Ovezande Biodivers het plan opgevat een vlinderidylle te realiseren op het perceel tussen de Hoofdstraat en de Bloemenstraat wat in eigendom is van De heer Hopmans. Na zijn toestemming hebben een viertal agrariers het perceel, geheel belangeloos, “vlinderrijp “gemaakt.

Nu zijn we bijna een jaar verder. De vlinderbloemen groeien en bloeien volop. En inmiddels hebben al zo’n 15 soorten vlinders hun idylle gevonden.
De Werkgroep Ovezande Biodivers heeft ondertussen, naast het nodige maaibeheer,  gewerkt aan de realisatie van een mooie picknickbank en -tafel, en een prachtig toegangshek wat tijdens de opening wordt onthuld.

De opening, met medewerking van Burgemeester Dijksterhuis, vindt plaats op zaterdag 18 september 2021 om 11.00 uur en is toegankelijk voor iedereen

Mits er geen sprake is van koude, wind of regen wordt , s’avonds  om 21.30 uur ,in de Vlinderidylle , de  “ Vlindervangnacht ” gehouden. Met medewerking van de Vlinder – en libelle werkgroep Zeeland worden dan de nachtvlinders  gevangen, geteld en gedetermineerd.

Wilt u zich aub. vooraf aanmelden ?  Dan kunnen wij er voor zorgen dat er genoeg  attenties zijn voor iedereen. Aanmelden bij: loek57@zeelandnet.nl En vermeldt met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn,  zowel bij de openingsceremonie als de Vlindervangnacht.

Namens de Werkgroep Ovezande Biodivers Ovezande,
Loek Menheere
voor info: loek57@zeelandnet.nl