Dorpsmoestuin

Als je de eerste Supersenior bent van Borsele en inmiddels ook Heer van Borsele, mag je natuurlijk niet ontbreken in het rijtje bijzondere inwoners van ons dorp. Willy Verbeek is vooral bekend en geëerd door zijn werkzaamheden in de Dorpsmoestuin, waarbij hij aangeeft dat we vooral de andere vrijwilligers niet mogen vergeten. Zonder hen zou hij niet de hoeveelheden kunnen afleveren aan de Voedselbank dan nu het geval is.

Geboren in de dorpsherberg, waarin zijn ouders destijds de scepter zwaaiden, groeide Willy op als een jongen van het dorp, trots op zijn Zeeuwse afkomst. Toch heeft hij altijd verder gekeken dan het dorp en de oorspronkelijke bewoners en is er niet te beroerd voor om in te springen als er conflicten dreigen of mensen te ondersteunen die het minder goed getroffen hebben in de samenleving, ongeacht afkomst of huidskleur.

En dan kom je toch weer terecht bij zijn grootste project tot nu toe en wat een dorpsgemeenschap voor elkaar kan betekenen.

Rond 2012 besloot Willy de buxusplanten,  die hij tot die tijd kweekte, zo langzamerhand te vervangen door groenten. Al snel kon zijn gezin de hoeveelheden niet meer verwerken en gingen ze op zoek naar een nuttiger bestemming dan de vuilnisbak. Zo kwamen ze al snel terecht bij de voedselbank in Goes. Onder de indruk van de grote rij mensen die gebruik moesten maken van de voedselbank besloot Willy zich in te zetten voor deze organisatie. Hij mocht van zijn buurman gebruik maken van zijn schuur en al snel kon hij de grond van deze buurman toevoegen aan zijn project. Tot dat moment draaide Willy op voor de bijbehorende kosten.

Met hulp van de Dorpsraad werd subsidie aangevraagd en gekregen van de Gemeente Borsele voor het plaatsen van een schuur en een kas. Na de feestelijk opening werd de grond (eigendom van de Hervormde kerk Driewegen) vrijgesteld van huur en kon hij inmiddels rekenen op de hulp en ondersteuning van de eerder genoemde vrijwilligers. Via de snackbar kreeg hij de tip dat de bakker veel brood moest weggooien en na overleg wordt het brood nu wekelijk verzameld en opgehaald en samen met de groenten naar de Voedselbank gebracht. Vanwege de grote hoeveelheden aan groenten en brood mag de moestuin gebruik maken van de opslagruimte bij de supermarkt en bij warm weer van de koeling. Anderen brengen vanuit hun oogst appels en peren voor de Voedselbank. Kortom het is duidelijk waar een klein dorp groot in kan zijn!

Inmiddels kweken Willy en zijn medewerkers zelf de groenten op uit zaadjes. De kosten die aan de exploitatie van de dorpsmoestuin verbonden zijn worden gedekt door acties en activiteiten als een moestuindiner en het verkopen van plantjes en stekjes via de buurtwinkel. De moestuin is zo bijzonder dat er inmiddels groepen zijn die zich hebben aangemeld voor een rondleiding. Het predicaat Supersenior van Borsele heeft Willy dan ook dubbel en dwars verdiend en met hem de vrijwilligers die zich wekelijks belangeloos inzetten voor het goede doel. Overigens zijn meerdere handjes nog van harte welkom! Inmiddels is de Dorpsmoestuin een Stichting geworden zodat ook het voortbestaan gegarandeerd blijft.