Dorpsraad

De Dorpsraad Ovezande heeft tot doel om allerlei zaken die in het belang zijn van de inwoners van Ovezande te stimuleren en coördineren. Ook hebben zij de taak om in Ovezande de gemeenschaps-en samenwerkingsgedachte te ondersteunen en het contact met de gemeentelijke overheid en andere instellingen te vergemakkelijken en te bevorderen.

Zij hebben eveneens tot doel initiatieven en maatregelen te bevorderen die ten goede komen aan de bewoners van Ovezande, of in ieder geval een groot deel hiervan. Daarom zullen ze contact onderhouden en eventueel bijeenkomsten organiseren met bewoners, verenigingen en instellingen in Ovezande en besprekingen houden met de overheid.  Dit is in het kort wat in de statuten van Stichting de Dorpsraad staat vermeld. Statuten zijn natuurlijk altijd op te vragen.

Samenstelling en contactgegevens

 • Voorzitter:
  Ad Phernambucq
 • Secretaris:
  Hans Vermaire
  Hoofdstraat 73
  4441 AB Ovezande
  T. (06) 135 463 40
 • Penningmeester:
  Yvonne Claassen-Thiers
  Dreef 14
  4441 AL Ovezande
  T. (06) 16489220
 • Lid:
  Theo van Vliet
  Nieuwstraat 2
  4441 AH Ovezande
 • Lid:
  Peter Simpelaar
 • Lid:
  Cathelijn Goedegebuure

E-mail:  info@dorpsraadovezande.nlEdit