Dorpsraad

Inventarisatieformulier wensen

Via onderstaande link (click op het plaatje) kan digitaal een wensenformulier worden ingevuld en worden doorgestuurd aan de Dorpsraad

Wat doet die dorpsraad eigenlijk en wie zitten erin?

Als je met inwoners uit Ovezande praat dan is men vaak verrast als ze horen dat je in de Dorpsraad zit. De meesten hebben geen idee wie er nu precies inzitten en wat de Dorpsraad nu precies doet. Toch bestond de Dorpsraad Ovezande in 2020 alweer 20 jaar! Niet dat we ook maar enige formele bevoegdheid hebben als dorpsraad, maar we zijn wel het aanspreekpunt voor de Gemeente Borsele en omgekeerd kunnen we als Dorpsraad ook wat gemakkelijker aankloppen bij de Gemeente omdat ze denken dat wij weten wat er zich in het dorp afspeelt.

In de statuten van de Stichting Dorpsraad Ovezande is uitgebreid en in juridische termen terug te vinden wat onze taken zijn en hoe we die denken te verwezenlijken. Maar kort gezegd zijn we er vooral om initiatieven in het dorp te ondersteunen die de inwoners of in ieder geval een groot deel van die inwoners ten goede komt. Als dorpsraad mogen we ook die initiatieven zelf nemen. Zo helpen we ook met het aanvragen van subsidies en het beheren daarvan,  of we ondersteunen activiteiten zelf met geld of bemiddeling bij o.a. de Gemeente. Veel hierover is te lezen in de Dorpskrant Ovezande (www.dorpskrantovezande.nl) of de facebookpagina van de Dorpskrant. Wil je dus informatie kwijt of bijvoorbeeld de statuten opvragen neem dan contact op met info@dorpskrantovezande.nl of met de dorpsraad zelf info@dorpsraadovezande.nl

Maar wie zitten dan nu in die Dorpsraad?

Yvonne Claassen-Thiers, voorzitter

Hans Vermaire, secretaris

Jeroen Verbart, penningmeester

Theo van Vliet, bestuurslid

Petra de Winter, bestuurslid

Olaf Vroonland, bestuurslid

Johan Priem, bestuurslid

Contact via:  info@dorpsraadovezande.nl