AED Ovezande

Ovezande, april 2019

Beste vrijwilliger,

Er is de laatste tijd aardig wat te doen geweest over de AED van de dorpsraad Ovezande. Vandaar deze update met betrekking tot de AED.

De kast waar de AED in hangt is een tijd geleden vervangen voor een nieuwe kast welke vergrendeld is met een code. Tot op heden wisselden we de code iedere jaar naar het huidig jaartal, bij nader inzien lijkt ons dit niet de meest praktische en handige oplossing. Vandaar dat we als dorpsraad besloten hebben de kast met een nieuwe code te beveiligen. Namelijk 0000. Deze zullen we dus ook blijven hanteren, het is helaas niet mogelijk de beveiligingscode er af te halen, daar ging in eerste instantie onze voorkeur naar uit.  

De code is overigens altijd op te vragen bij de alarmcentrale, bereikbaar via 112. Dit staat inmiddels ook vermeld op de kast zelf. Vrijwilligers die aangemeld zijn bij “HartslagNu” (voorheen hartveiligwonen) krijgen de code automatisch toegestuurd wanneer ze opgeroepen worden en gevraagd worden de AED op te halen.  

De AED van de dorpsraad hangt in het voorportaal van “NieuwSande” aan de Meester Doctor Messtraat 4, tegenover de basisschool.

Een aantal mensen hebben aangegeven dat de AED op warme zonnige dagen te warm hangt in het voorportaal. Hiervoor is een vraag uitgezet richting de onderhoudsmonteur. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan zullen we als dorpsraad kijken wat we hieraan kunnen doen. Dit heeft dus onze aandacht.

Bent u nog niet aangemeld bij www.HartslagNu.nl dan kunnen we dat van harte aanbevelen. Hiermee zijn echt levens te redden! Alle informatie kunt u ook vinden op de betreffende website.

Mocht uw reanimatiecertificaat verlopen zijn dan kunt u een training volgen bij Irene Igounet en Angelica Hillebrand. Ze verzorgen een aantal keer per jaar een reanimatiecursus in Ovezande en zijn bereikbaar via https://www.facebook.com/reanimatiezeeland of igohaan@hotmail.com.

Mocht u nog vragen hebben m.b.t. de AED dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Peter Simpelaar

namens De Dorpsraad Ovezande

peter@simpelaar.nl

(06)123 14 986


	

Uitnodiging Jaarvergadering 2018 Dorpsraad

Wanneer: dinsdag 27 november 2018
Tijd: Inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur
Plaats: Dorpshuis Trefpunt
Thema: Elektrisch rijden en (elektrische) deelauto in Ovezande

Beste inwoners van Ovezande,
Wij nodigen u van harte uit voor onze jaarvergadering die in het teken staat van het thema “elektrisch rijden en een proef met elektrische deelauto’s in Ovezande”. Wilt u meer weten over het elektrisch rijden of heeft u interesse in deel te nemen aan het deelauto-project in Ovezande? Kom dan naar de jaarvergadering!

Agenda

1. Opening door de voorzitter (Ad Phernambucq)
2. Bestuurlijke zaken
Samenstelling van het bestuur en benoeming nieuwe bestuursleden
3. Jaaroverzicht bestuur
De voorzitter licht het jaaroverzicht toe. Het jaaroverzicht zal circa één week voor de jaarvergadering worden gepubliceerd in de Dorpskrant en tijdens de jaarvergadering op papier beschikbaar worden gesteld.
4. Rondvraag

5. Pauze
Tijdens de pauze kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee van gedachten wisselen met uw medebewoners over het wel en wee in Ovezande.

6. Thema onderwerp:
Elektrisch rijden én een proef met een elektrische deelauto in Ovezande.
De belangstelling voor elektrisch rijden neemt toe. De deelauto wordt steeds populairder. Het lijkt iets voor meer stedelijke gebieden, maar ook op het platteland neemt de belangstelling voor ‘autodelen’ toe. Geen wonder, want het openbaar vervoer stelt niet veel voor en in veel huishoudens heb je tegenwoordig meer dan één auto nodig. Dat kost niet alleen veel geld, het is ook een belasting voor het milieu en de beschikbare ruimte in een dorp.

De dorpsraad Ovezande denkt al een tijdje na over het delen van (privé)auto’s of een dorpsauto die je samen kunt delen. Met het project B2030 is er nu een kans om de plannen te gaan realiseren; een elektrische deelauto voor Ovezande. Gemeente en provincie zijn bereid meer te werken aan een proef, waarbij we gedurende een periode van bv en jaar een elektrische auto in kunnen zetten voor een groep geïnteresseerde gebruikers. Voorwaarde is
natuurlijk wel dat er voldoende deelnemers zijn aan deze proef, die na succes over kan gaan in een blijvende voorziening. Door dit onderwerp in de jaarvergadering te bespreken wil de dorpsraad inventariseren of er voldoende interesse is voor deze proef.
We trekken het onderwerp nog breder; steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in elektrisch rijden en overwegen om zelf om er elektrische auto (op termijn) aan te schaffen. Wat is de stand van zaken en hoe snel gaan de ontwikkelingen?
Het thema wordt ingeleid met presentaties van Sjoerd de Jong (pionier elektrisch rijden en initiatiefnemer van het E-Mobility Park in Vlissingen) en Ad Phernambucq (lid van de werkgroep duurzaamheid B2030 in Ovezande)

7. Napraten onder het genot van een hapje en een drankje

Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Ovezande

Degene die bij voorbaat al interesse heeft voor (deelname aan) dit deelauto-project kan dit al voorafgaand aan de jaarvergadering via info@dorpsraadovezande.nl laten weten, eventueel met suggesties. Dat geldt ook voor belangstellenden die niet in de gelegenheid zijn om de jaarvergadering bij te wonen.

Secretariaat Dorpsraad Ovezande: Hans Vermaire, Hoofdstraat 73, 4441 AB Ovezande
Telefoonnummer: 06-13546340 email: info@dorpsraadovezande.nl