Dorpswethouder Ovezande

Sinds het nieuwe college van Borsele is aangetreden heeft Ovezande een nieuwe dorpswethouder. Marga van de Plasse-Nagelkerke is naast ’s Gravenpolder, ’s Heerenhoek, Lewedorps en Nisse nu ook dorpswethouder van Ovezande. Ze volgt hierin Kees Weststrate op. Tijd dus om eens nader kennis met haar te maken

Veel dorpsgenoten weten niet eens dat er zoiets bestaat als een dorpswethouder maar de vijftien dorpen in Borsele zijn verdeeld onder de drie wethouders. Zij zijn voor dat dorp het aanspreekpunt voor het college van B&W. Op de vraag of we dan alleen maar via haar contact kunnen leggen antwoord Marga ontkennend. Zij zal alleen de ontwikkelingen in een dorp in de gaten houden en mogelijk jaarvergaderingen van de dorpsraad bezoeken. Ze benadrukt dat er geen verplichtingen aan verbonden zijn. Tijdens het gesprek met haar blijkt echter dat het wel prettig is om met een wethouder van gedachten te wisselen over allerlei zaken die in het dorp spelen, met name hoe knelpunten al dan niet aangepakt kunnen worden.

Maar wie is Marga van de Plasse? Zij is geboren en getogen in Kwadendamme en op het moment van ons gesprek bijna 64 jaar. Vanaf 2002 maakt ze al deel uit van de Gemeenteraad van Borsele, eerst als raadslid en alweer een tijdje als wethouder voor het CDA. Zij is in de Gemeente Borsele verantwoordelijk voor o.a. het sociaal domein, sport, kunst-en cultuur en de dorpshuizen. Maar natuurlijk kun je ook met haar van gedachten wisselen over andere zaken die in het dorp spelen.

Zo weet ze dat er een hoop ergernis is bij mensen omdat er te hard in het dorp wordt gereden. De Gemeente heeft echter beperkte mogelijkheden om hier echt iets aan te doen. Als er een drempel wordt gelegd, dan zijn er weer mensen die klagen over de trillingen bij het afremmen vlak voor hun deur.

Bekeuren is niet echt mogelijk omdat Borsele slechts een klein aantal BOA’s en politieagenten heeft en ongelukken door het verkeer in Ovezande nauwelijks voorkomen.Bovendien zijn het vaak de mensen die bekend zijn met het dorp die te hard rijden. Maar acties zoals voorzien in oktober dit jaar zijn natuurlijk van harte welkom om mensen weer eens bewust te maken.

En dan de problemen met de verkrotting van een aantal woningen. De Gemeente kan alleen iets doen door een pand te kopen en dan te slopen of opknappen. Helaas is daar gewoon geen geld voor en de betrokken huiseigenaren drijven de prijs van zo’n pand op als er belangstellenden zijn. Maar er is zeker aandacht voor dorpsverbetering binnen het college.

Maar er zijn ook veel leuke zaken in Ovezande en die passen ook nog eens in haar eigen portefeuille. Natuurlijk zal ze aanwezig zijn bij de EK Boogschieten in augustus, niet alleen sport maar ook cultuur. En dat we in Ovezande in 2024 het 700-jarig bestaan willen gaan vieren is haar allang bekend. Tenslotte zullen daar veel sportieve en culturele elementen in terug te vinden zijn. En dan hebben we het nog niet eens gehad over Klomppop, Ringrijden en de Solexrace.

Dat contacten met het ambtelijk apparaat voor het verkrijgen van vergunningen en subsidies wel eens moeizaam verloopt en een eeuwigheid lijkt te duren erkent ze met een glimlach. Ook zijzelf heeft wel eens last van te lange procedures. Maar er zijn nu eenmaal richtlijnen binnen de Gemeente, die niet altijd door henzelf zijn opgesteld, maar van overheidswege worden opgelegd. Het benaderen van de diverse fracties kan wel eens helpen. Maar van de spreekuren van de raad of het bezoeken van een gemeenteraadsvergadering wordt nauwelijks gebruik gemaakt. Ze adviseert om een keertje zo’n raadsvergadering bij te wonen. Ook om te beoordelen hoe de verschillende fracties met de aangedragen onderwerpen omgaan.

Ovezande lijkt het getroffen te hebben met de nieuwe dorpswethouder, die best bereid lijkt te zijn mee te denken bij problemen of goede voorstellen en zeker op de jaarvergadering zal worden uitgenodigd.