Afvalwaterzuivering

Afvalwaterzuivering op lokaal niveau

Eén van de projecten in het Dorpsplan is de zuivering van afvalwater op lokaal niveau.

Bij het bestaande systeem wordt het afvalwater met persleidingen naar een centrale zuiveringsinstallatie van het waterschap getransporteerd. Deze werkwijze kost veel energie en betekent verlies aan mogelijk bruikbaar (gezuiverd) zoet water.

Er is gekeken naar een alternatief waarbij het afvalwater met een zogenaamde biorotor op biologische wijze kan worden gezuiverd en het water beschikbaar blijft. Er zijn gesprekken gevoerd met gemeente, waterschap en de ondernemer van Antwerpen die deze technieken in Vlaanderen toepast.

De voorlopige conclusie is dat de biorotor wellicht goede perspectieven biedt, maar dat Ovezande niet de eerste en beste plek is om een eerste biorotor in Zeeland te realiseren. Er zijn situaties denkbaar die veel gunstiger zijn voor een proef, bijvoorbeeld op Schouwen Duiveland, waarin de zomermaanden heel veel toeristen een extra druk geven op de beschikbare capaciteit voor riolering en waterzuivering. Grote campings zou bijvoorbeeld wel een ideale plek kunnen zijn voor een eerste experiment met de biorotor in Zeeland.

Omdat die mogelijkheden nu eerst worden bekeken, wachten wij voorlopig even af.

Bericht van Ad Phernambuq