Dorpstuin

Dorpstuin met biodiversiteit

Na de presentatie van de plannen voor een duurzaam Ovezande, tijdens de jaarvergadering van 2012, hebben zich vier inwoners aangemeld voor het realiseren van het plan om een dorpstuin met biodiversiteit aan te leggen bij de R.K. kerk. Hiervoor zijn, in overleg met het kerkbestuur en de gemeente, drie stukken grond beschikbaar gesteld, nl. naast de kerkmuur bij de graven, het stuk waarin de amberboom staat en het stuk naast de pastorie.

Samen met een vertegenwoordigster van de dorpsraad bestaat het vrijwilligersteam nu uit:

Corrie de Baar-Rentmeester (tevens contactpersoon voor de dames van de kerktuin), Loek Menheere, Victor Hopmans, Irma Duvalois en Loes van Dam (tevens lid van de dorpsraad en contactpersoon voor de gemeente).

Werkgroep dorpstuin met vlnr: Kees Boonman, Corrie de Baar-Rentmeester, Irma Duvalois, Loes van Dam (inmiddels verhuisd), Victor Hopmans, Loek Menheere.

Voor overleg en medewerking over de invulling van de dorpstuin kan het team terecht bij: Kees Boonman (lid dorpsteam “Duurzaam Ovezande” en tevens lid van het R.K. kerkbestuur) Corien van Dijk (gemeenteambtenaar die betrokken is bij de realisatie van het nieuwe groen in het centrum van Ovezande en die de contacten onderhoudt met de landschapsarchitect).

Wat zijn de ambities van het team vrijwilligers?

Aangezien wij allemaal enthousiaste tuiniers zijn en de natuur een warm hart toe dragen willen we een plek creëren waar vlinders en bijen graag naar toe komen.

Met de keuze van de planten willen we het ook voor de mensen een plezierige en aantrekkelijke tuin maken, een plek die uitnodigt om langs te lopen.

Bovendien willen we de dames van de kerk weer een plek geven waar ze bloemen kunnen plukken voor de versiering van de kerk.

Tenslotte is het streven dat de tuin past in het groenplan van de landschapsarchitect van de gemeente.

Hoe gaan we de dorpstuin verwezenlijken?

Bij ambities horen natuurlijk ook concrete plannen. Op de eerste bijeenkomst van het team hebben we die dan ook als eerste gemaakt en de taken verdeeld.

We zijn nu bezig met het maken van een lijst met de planten die we willen gebruiken. We willen, om te beginnen, planten nemen uit onze eigen tuinen (stekken/zaaien), want een budget hebben we niet. De gemeente heeft ons wel al 100 lavendelplantjes, 2 viburnums (sneeuwbal)en een aantal botanische rozen (Roseraie de l’ Hay), die sterk zijn en lang bloeien, toegezegd. Die zullen zeker een plaats krijgen.

Voor het maken van een beplantingsplan moeten we van alle planten weten: de kleur, bloeiperiode, hoogte, benodigd aantal en wie van ons ze gaat leveren.

Er moeten ook nog wat praktische zaken geregeld worden, zoals gebruik van water en elektra, maar daarover wordt overlegd met het kerkbestuur.