Een vlinderidylle in Ovezande

Al jaren ligt het terrein tussen de Hoofdstraat en de Bloemenstraat er ongebruikt bij. Af en toe wordt het gras gemaaid als het te hoog wordt en de omwonenden gaan klagen. Een reden voor de werkgroep Biodiversiteit Ovezande om er plannen voor te ontwikkelen. Een ideale plek om er een vlindertuin (vlinderidylle) van te maken.

Drijvende kracht achter de praktische uitvoering van het project is Loek Menheere. Hij “ronselt” bedrijven en vrijwilligers om de idylle te verwezenlijken, samen met de andere leden van de werkgroep. Alhoewel een aantal leden van de werkgroep werkzaam zijn bij Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer heeft Loek geen achtergrond op dit gebied maar was hij als kind al geïnteresseerd in plantjes en insecten.

Al snel na het besluit om met dit terrein van een halve hectare aan de slag te gaan werd er contact opgenomen met de Vlinderstichting, die de werkgroep met raad en daad bijstaat.

Zij hebben als doel: Een kleurrijker Nederland, dat is waar De Vlinderstichting aan werkt. Daarom hebben we in heel Nederland idylles aangelegd: plekken vol bloemen. Voor mensen om van te genieten en voor vlinders en bijen om beter te kunnen overleven. Met inzet van vrijwilligers, lokale natuurbeschermingsorganisaties, terreineigenaren, gemeenten en bedrijven zijn idylles een begin van een aaneenschakeling van bloemrijke plekken waar vlinders, bijen én mensen kunnen genieten.

Inmiddels zijn er ruim 40 vlinderidylles in Nederland maar slechts eentje in Zeeland (Zwaakse Weel). Genoeg reden dus om contact op te nemen met de eigenaar van de grond met het verzoek om het beheer over te dragen aan de werkgroep. Deze stond open voor de plannen om een vlinderidylle in te richten op zijn grond, nadat er een aantal van zijn eigen plannen (woningbouw, garages of tiny houses) door de Gemeente waren afgewezen.

De volgende stap was het informeren van de omwonenden en hen te betrekken bij de totstandkoming van het plan. Het enthousiasme was groot, op een enkele uitzondering na die bang was de privacy in zijn achtertuin kwijt te raken als er bezoekers zouden komen.

Hier zal met het inrichten van de tuin rekening worden gehouden en met de omwonenden vindt overleg plaats over de beplanting bij hun tuin. Bovendien wordt het perceel afgesloten met een poort die beschikbaar is gesteld door een inwoner van Ovezande en voorzien wordt van een kleurrijke beschildering. Over een tweede ingang via de Plataanweg wordt nagedacht.

Vanzelfsprekend zij er kosten verbonden aan het inrichten van zo’n tuin. Denk aan de speciale zaden, een picknicktafel, insectenhotels en informatieborden. Dus werd er een begroting ingediend bij de Gemeente Borsele in het kader van B2030.

Veel agrariërs boden echter belangeloos hun diensten aan nadat zij waren benaderd. Hoondert Groenvoorziening maaide het hoge gras,  Johnny van den Dries zorgde voor het hakselen en afvoeren van het hooi. Jan Goense ploegde om de grond “inzaaiklaar” te maken en Lou Remijn heeft de onderhoudsstrook geroteerd.. Met name Ronald Goense stond de werkgroep met advisering bij. Inmiddels heeft Bastiaan Goense het speciale vlinderbloemenmengsel voor de idylle ingezaaid. Ondertussen is er voor de werkgroep en enthousiaste vrijwilligers nog van alles te doen om het terrein klaar te maken en op te ruimen.

De corona-crisis heeft het overleg met de werkgroep leden vertraagd, maar met behulp van de digitale media vordert het werk gestaag. Er ligt een tijdsdruk op het project om nog dit jaar te kunnen zaaien. Dan kunnen de eerste plantjes volgend jaar omhoog komen en de paden en de rustplek worden aangelegd. Pas na anderhalf jaar zal de tuin tot volle wasdom komen. Ondertussen stekken vrijwilligers vlinderstruiken en zal de toegangspoort worden beschilderd. Geïnteresseerd geraakt? Kijk dan ook eens op de website van de Vlinderstichting https://www.vlinderstichting.nl/idylle/ of neem contact op met Loek Meneere.  Alle hulp, ook in de toekomst, is welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *