Groene stroom

De nieuwsbrieven tot nu toe:

Bericht 19-10-2013:

10% van de particuliere woningen heeft nu zonnepanelen op het dak.

De actie van de werkgroep “Zonnepanelen”, één van de projecten die door ‘Duurzaam Ovezande’, is opgezet, heeft een mooi resultaat opgeleverd.

Voor zover bekend hebben zeker 22 huishoudens in Ovezande nieuwe panelen geplaatst. Daarbij zijn zo’n 250 panelen. In totaal zijn er nu (per 1 november 2013) wel 30 adressen in Ovezande met zonnepanelen op het dak.

In totaal gaat het op 428 panelen met een gezamenlijk vermogen van bijna 100.000 Wp. Jaarlijks kan hier ongeveer 85.000 kilowattuur (kWh) stroom mee worden opgewekt. Op een totaal van net 300 particuliere woningen betekent dit dat zo’n 10% van de woningen op ons dorp nu zijn voorzien van zonnepanelen! (de ruim 100 huurhuizen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten) Daarmee moet Ovezande zeker koploper zijn in de gemeente Borsele.

Praktijkgeval

Om te zien wat de panelen nu eigenlijk in de praktijk opleveren, zijn we eens gaan kijken bij één van de deelnemers die een nieuw PV-systeem op hun dak hebben laten leggen: Toon en Irene Koens in de Burg. Andriessenstraat.

Hier liggen sinds juli dit jaar 14 panelen op dak, geplaatst door de firma Saman. Het totaal vermogen van deze installatie is 3360 Wp.

Op zolder is een grote omvormer gemonteerd met een display waarop je kunt aflezen, wat er op het moment, per dag en totaal sinds plaatsing aan Watt wordt geproduceerd.

Ze hebben nog zo’n meter die terugloopt en dat is goed te zien, zelfs bij grijs weer in oktober. En Irene houdt per week de meterstand bij!

Het blijkt niet alleen nuttig te zijn, maar ook nog eens erg leuk. Ze heeft al gezien dat sinds juli de meterstand bijna gelijk is gebleven. Dus wekken ze nu zelf de stroom op die ze dagelijks gebruiken!

Volgens het display op de omvormer heeft de installatie sinds de plaatsing in juli al 1582 kW (afleesdatum: 12 okt.) opgebracht. Dat betekent dus al een besparing van 1582 x € 0,22 = € 348,-. En ook wordt er op deze manier een behoorlijke uitstoot van CO2 voorkomen, dit is dus echt zelf-opgewekte groene stroom!

Het plaatsen van zo veel panelen vergt een flinke investering. Maar als je dan ziet wat de panelen opleveren, blijkt dat je een prima rendement hebt in de vorm van een flinke jaarlijkse besparing op de energiekosten. En je bent ook nog goed bezig voor het milieu…….

Bericht maart 2013:
VOORTGANG VAN DE ACTIE “ZONNEPANELEN IN OVEZANDE”

Uit een door de Werkgroep “Duurzaam Ovezande” uitgeschreven enquête, bleek dat er in Ovezande veel belangstelling is voor het plaatsen van zonnepanelen op eigen dak.

Er waren 30 aanmeldingen voor ongeveer 200 panelen. De werkgroep heeft daarom besloten om een voorlichtingsavond in “Het Trefpunt” te organiseren.

Ook deze avond, gehouden op 21 februari, bleek een groot succes. Niek Tramper van de Zeeuwse Milieu Federatie heeft duidelijke voorlichting gegeven en werd ondertussen bestookt met allerlei vragen. Hij heeft de tijd genomen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en iedereen is er een stuk wijzer van geworden.

Voor mensen die niet in de gelegenheid waren deze avond te bezoeken, was er een kans om een zelfde avond in Heinkenszand bij te wonen. Er zou dan ook meer bekend zijn over de leverancier en de installateur. De medewerkers van “Het Zoneffect zijn er nu al uit: er is een leverancier bekend en waarschijnlijk kan er vanaf 8 april ingeschreven worden.

Wij adviseren daarom ook iedereen zich te abonneren op de nieuwsbrief van “het Zoneffect”: www.hetzonneffect.nl

Wel moet er rekening worden gehouden dat eventuele subsidie zelf moet worden aangevraagd, maar hoe dat moet zal dan ook op genoemde website worden aangegeven. Wij proberen u zo veel mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Bericht 25 april 2013:
VOORTGANG VAN DE ACTIE “ZONNEPANELEN IN OVEZANDE”

Beste Panelers,

De voorlichtingsavond van 16 april in “De Stenge” was helemaal volgeboekt. Er moesten zelfs stoelen bij!

Na een welkomstwoord van wethouder Conny Miermans werd door Ilse Pama uitgelegd wat het werk van de ZMF en de stichting Zeeuwind precies inhoudt en wat ze d.m.v. de actie “Het Zoneffect” hebben bereikt. Ook heeft ze nog even gesproken over het voordeel wat een lidmaatschap van Zeeuwind kan geven en de mogelijkheid om groene stroom af te nemen, die ook werkelijk in Zeeland is opgewekt.

Daarna heeft Niek Tramper van Zeeuwind zo’n beetje het zelfde verhaal verteld, als hij hier in Ovezande heeft gedaan. Behalve dat nu het bedrijf bekend is dat de panelen gaat plaatsen: de firma Saman uit Zierikzee.

Hij heeft ook een vergelijkingsstaatje laten zien, waaruit blijkt dat Saman op alle gebieden de goedkoopste is. En ze hebben een jarenlange ervaring met het plaatsen van panelen, wat ook belangrijk is i.v.m. de garantie.

De mededirecteur van Saman heeft vervolgens een uitgebreide technische uitleg gegeven over de verschillende mogelijkheden en allerlei vragen, op het gebied van techniek, plaatsing op het dak, de garantie en verzekering beantwoordt. Ook heeft hij aangegeven op welke manier subsidie aangevraagd kan worden.

Mochten er nog vragen zijn, mail gerust en wij zullen proberen die te beantwoorden.

De Werkgroep:

Ad Phernambucq

Lau Rentmeester

Fred de Bilde

contact: Fred de Bilde

Email: ankiefred@zeelandnet.nl