Hemelwater

Hemelwater

Tot de jaren 30 van de vorige eeuw was men, in grote delen van Nederland, voor het drinkwater aangewezen op hemelwater. Het was daarom gebruikelijk dat er voorzieningen waren om regenwater op te vangen.

Vanzelfsprekend was dan ook dat, als er een woning gebouwd werd, er een voorziening werd gemaakt om het regenwater te bergen. De zogenaamde “Regenbak”. Meestal werd er ook een put gemaakt van betonnen ringen van circa 3 meter diep, waar men dan grondwater uit kon putten. Die put noemde men “de Welle”. Het “wellewater” werd hoofdzakelijk gebruikt als drinkwater voor het vee en te schrobben van de stoep, het was meestal niet geschikt om de was te doen, het grondwater bevat veel kalk.

In die tijd werd er zuinig met water omgegaan, want de voorraad was beperkt, wat in droge zomers problemen op leverde, men moest dan het drinkwater ergens anders halen. In Ovezande was dat meestal de regenbak van de Protestantse Kerk.

Tegenwoordig zijn we minder zuinig op ons drinkwater. We gebruiken in Nederland 130 liter per persoon per dag, dat is 48.000 liter per jaar. Slechts 8% hiervan gebruiken we voor consumptie, de rest 120 liter per dag wordt gebruikt voor andere dingen, zoals auto wassen, toilet doorspoelen, tuin sproeien, douchen, etc.

Dat zijn dingen waarvoor we ook hemelwater kunnen gebruiken, bovendien wordt het steeds moeilijker om water geschikt te maken voor consumptie wat steeds meer energie gaat kosten.

Ook zijn er tegenwoordig grote bedrijven die via Brussel proberen het drinkwatergebeuren te privatiseren en daardoor in handen te krijgen. Als dat gebeurt zijn we, net als met de olie, afhankelijk van de multinationals.

Wat wij van de werkgroep Duurzaam Ovezande dan ook willen, is het opvangen en gebruiken van hemelwater, op wat voor manier dan ook te stimuleren. Inmiddels is er iemand begonnen zijn regenbak te renoveren en is de regenbak bij het Witte Arjaentje, de voormalige Protestantse Kerk, waar men vroeger in tijden van droogte terecht kon om water te halen, ook weer geschikt gemaakt.

Dus mocht u ideeën hebben met betrekking tot het opvangen en gebruiken van hemelwater, laat het ons dan weten via info@dorpskrantovezande.nl