Meten = weten

Meten is Weten

Het project Meten=Weten is een van de projecten die is voortgekomen uit het in 2012 ontwikkelde project Duurzaam Diekendamme. Dorpsteam Ovezande heeft dit project ontwikkeld en uitgevoerd.

De doelstelling van het project Meten = Weten is in eerste instantie het ontwikkelen van bewustwording. Bewustwording omtrent het energieverbruik van apparaten en installaties in huis. Een net zo belangrijk doel voor de deelnemers is dat het leuk moest zijn om deel te nemen. Energiebesparing en gedragsverandering zijn doelstellingen die van te voren niet eens zo zeer leefden.

Werkwijze

In ieder dorp zijn wel een aantal mensen die hun energieverbruik uit persoonlijke interesse goed bijhouden. Binnen de initiatiefgroep van Meten=Weten hebben deze mensen elkaar gevonden. Met behulp van hun eigen meetgegevens zijn zij hun resultaten gaan vergelijken. Vervolgens zijn zij met een energiemeter gaan onderzoeken hoe hun energierekening is opgebouwd. In eerste instantie door het energieverbruik van een aantal apparaten en installaties te vergelijken. Dit deden zij met een zogenaamde Energiecheck meter. Gedurende de winter is men eens per twee weken bij elkaar gekomen om hun meetgegevens te vergelijken. Tijdens iedere bijeenkomst werd afgesproken welke apparaten men voor de volgende bijeenkomst zou doormeten. Naast het elektriciteitsverbruik heeft men uiteindelijk ook het gas- en waterverbruik op deze wijze onderzocht. Na een periode van ongeveer vijftien weken heeft men zo een zeer goed beeld van het eigen energieverbruik gekregen.

Ervaringen

De initiatiefgroep heeft ervaren dat het bijhouden en vergelijken van deze gegevens tot interessante informatie leidt. Zo werden er kleine lekkages (water) geconstateerd en kon men het energieverbruik tussen een oude en nieuwe koelkast perfect vergelijken. Dat energiebesparing niet moeilijk is werd ook dan ook al snel duidelijk. Bewustzijn werd bij sommige deelnemers daarbij ook bijna direct gevolgd door gedragsverandering. Wanneer je weet wat het effect en het kostenvoordeel is van bepaalde maatregelen ga je er toch anders naar kijken.

‘Zo hadden wij, wanneer wij boven televisie keken, toch een aantal lampen aanstaan beneden’, vertelt projectleider Michiel Ruiter. ‘Sinds wij weten wat dit ons kost doen wij toch maar een aantal lampen uit’.

Het vervolg:

Het succes, en vooral de gezelligheid van dit groepsproces, is als een lopend vuurtje over het dorp gegaan. Afgelopen winter heeft de initiatiefgroep een aantal nieuwe groepen begeleid en inmiddels hebben zo’n 25 mensen deelgenomen aan dit project. Na de herfstvakantie gaat dit project weer door. De initiatiefgroep hoopt na opgave drie groepen van maximaal 8 personen te kunnen vormen, en deze te begeleiden met twee personen uit de basisgroep. Het gebeurt dat mensen in een vroeg stadium afhaken, vandaar dat men een wachtlijst hanteert. Op Ovezande is er zeker interesse. Uit andere dorpen is echter ook al interesse getoond. Ook zij kunnen zich aanmelden.

Lijkt het u leuk en leerzaam om mee te doen? Wilt u meer informatie over dit project? Neemt u dan contact op met Charles Verbeek, charles.verbeek@zeelandnet.nl.