Straatlantaarns

Straatlantaarns op zonnecellen en ledlampen

De werkgroep bestaande uit Ursula Leeflang, Lau Rentmeester en Fred Quatfass heeft al sinds september 2012 contact met de gemeente/afdeling Woonomgeving (de heren Meijers en Priem)

Er zijn daarna nog twee besprekingen geweest waarin alle wensen, ideeën en plannen zijn besproken en mogelijkheden om duurzamer met verlichting om te gaan zijn verkend. Het is verheugend dat de deskundigen van de gemeente er alles aan doen om de laatste technieken die het duurzamer omgaan met energie bevorderen ook een kans willen geven.

De oude/huidige normen blijken geen hinderpaal en het toepassen van ledlampen heeft nu de eerste prioriteit, waartoe ook al proeflocaties zijn ingericht. Ook het toepassen van dimschakelaars wordt belangrijk gevonden.

De toepassing van zonnecellen op lantaarnpalen heeft echter nog geen positief effect op de exploitatie van de straatverlichting waardoor dit nog niet in de planning wordt opgenomen, maar men volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt de werkgroep op de hoogte.

Ook is afgesproken dat in de komende maanden de gemeente en de werkgroep zullen bekijken of er een extra duurzaamheidactie kan worden ontwikkeld ten behoeve van de vele buitenverlichtingen aan woningen en bedrijven.