Een eindeloos verhaal of actie?!

Al in 1992 was er een actiegroep tegen verkeersoverlast op de Nieuwstraat en de Hoofdstraat in Ovezande. Men ergerde zich vooral aan het vracht- en landbouwverkeer. Er werd toen al geroepen om een rondweg.

Tien jaar later zijn de inwoners opnieuw (of nog steeds niet) tevreden over de verkeersveiligheid in hun dorp. Vooral de toenemende hoeveelheid vrachtverkeer en de grootte van de voertuigen baarden de bewoners van de Nieuwstraat en het Kerkplein grote zorgen. Margriet Zagwijn vond het tijd voor actie en verzamelde handtekeningen en schreef een brief aan de Gemeente Borsele over de groeiende verkeersoverlast.

Op 19 november 2014 neemt Fred Quatfass afscheid als voorzitter van de dorpsraad en op de agenda staat als belangrijkste punt ”Landbouwverkeer door en rond Ovezande” Op 25 oktober 2018 wordt een brief aan B&W van Mevrouw Huyps in de raad behandeld en waar gaat deze over? De verkeersoverlast in Ovezande! En als laatste wordt er in 2020 en 2021 geklaagd over het te hard rijden op bijna alle toevoerwegen en met name op de Plataanweg.

Dit is zomaar een greep uit de acties tegen verkeersoverlast in Ovezande die het afgelopen decennium zijn gevoerd.

Deed de Gemeente dan helemaal niets? Jawel, maar met wisselend succes. Naar aanleiding van die acties werd er in het dorp een 30 km. zone ingesteld er werden plantenbakken in de Hoofdstraat geplaatst en er werden borden en paaltjes als wegversmalling aangebracht aan het begin van het dorp. Ook werd de gelijkwaardigheid van kruispunten aangegeven met cirkels en er kwam een verbod op doorgaand vrachtverkeer. Onlangs zijn er nog snelheidsmetingen verricht en op de Plataanweg werden blokken geplaatst als test.

En nog altijd komen er veel klachten binnen bij de Dorpsraad over verkeersoverlast. Een reden om toch maar weer eens in gesprek te gaan met de verantwoordelijk wethouder. In dit gesprek bleek het vrachtverkeer wel degelijk te worden gemonitord en de wethouder heeft jaarlijks, rond de oogsttijd, gesprekken met de eigenaren van grote landbouwbedrijven om hen erop de wijzen dat hun werknemers of onderaannemers zich aan de geldende snelheidslimiet moeten houden. Hij heeft beloofd hen hier opnieuw aan te herinneren en ook de aannemers te benaderen.

Het inzetten van handhavers blijft lastig maar de Wethouder heeft toegezegd dit nogmaals onder de aandacht te brengen. Heel Borsele met haar 15 kernen beschikt maar over 1 fulltimer (BOA) die ingezet kan worden. De aandacht van de politie gaat steeds meer naar de snelwegen, omdat daar de meeste ongelukken gebeuren.

Volgens de Gemeente staat de Plataanweg op het programma om t.z.t. heringericht te worden. Geprobeerd gaat worden dit naar voren te halen en vooraf met de omwonenden te bespreken wat precies de wensen en knelpunten zijn. Misschien kan de dorpsraad daar een rol in spelen.

Maar het grootste knelpunt, het te hard rijdende lokale verkeer en het woon-werkverkeer uit de omliggende dorpen en de vele bezorgdiensten, kan door technische maatregelen niet verholpen worden. Dat probleem kan alleen verholpen worden als de inwoners van Ovezande er niet langer genoegen mee nemen en actie gaan voeren tegen de snelheidsovertreders en overlastgevers. Samen met Veilig Verkeer Nederland en in overleg met de Gemeente gaat de Dorpsraad kijken naar de mogelijkheden en de uitvoerbaarheid van zo’n actie.

Kortom wordt vervolgd!

1 thought on “Een eindeloos verhaal of actie?!

 1. Dit was de reactie van de gemeente op mijn vraag wat het handhavingsbeleid t.a,v, de van het GVVP in Ovezande is.

  Bedankt voor uw melding.

  Sinds het instellen van het verbod is de hoeveelheid vrachtverkeer gehalveerd.
  Daarmee heeft het verbod in ieder geval een positief effect.
  Zeker de grotere en bekende transportbedrijven uit de buurt rijden zo min mogelijk door Ovezande.
  Maar het is lastig om op het verbod te handhaven.
  Dat komt omdat er weinig goede alternatieve routes zijn rondom het dorp.
  Hierdoor is het lastig om al het vrachtverkeer rondom het dorp te sturen.
  Verder heeft zowel de politie als wij weinig capaciteit om hierop te handhaven.
  Vandaar dat er niet vaak gehandhaafd wordt op doorgaand vrachtverkeer.
  Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft dan horen wij dat graag.

  Met vriendelijke groet,
  Rowan de Jonge
  Beleidsmedewerker verkeer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *