Een goede gast geeft geen overlast

We houden ons in Nederland over het algemeen goed aan regels. Waar veel verkeersdeelnemers wel moeite mee hebben zijn snelheidslimieten. Dat geldt zeker voor delen van de bebouwde kom, waar een snelheidslimiet geldt van 30 km. Voor Ovezande is dat de hele bebouwde kom. Uit metingen blijkt elke keer weer opnieuw dat op alle invalswegen van ons dorp deze limiet door een grote groep weggebruikers (ruim) wordt overschreden.

Gelukkig leidt dit niet vaak tot ernstige ongelukken, maar er is nog een aspect dat aandacht verdient: overlast voor de omwonenden. En die is er wel. Met regelmaat krijgen we hier als dorpsraad klachten over. Veel dorpsbewoners storen zich aan hoge snelheden en melden overlast van geluid en trillingen. Die klachten kun je niet zo maar naast je neer leggen.

Meestal wenden deze dorpsgenoten zich ook tot de gemeente met het verzoek om snelheid-beperkende maatregelen te nemen. De gemeente reageert hierop verschillend. In het geval van de Plataanweg hebben we als dorpsraad weten te voorkomen dat de betonnen legoblokken als permanente oplossing in beeld kwamen.

Daarbij hebben we er op aangedrongen dat de Gemeente eerst contact zou zoeken met de omwonenden om de overlast te peilen. Het liep zoals het liep.

Lastige afweging
Bij snelheidsremmende maatregelen gaat altijd om een lastige afweging. Wat voor de een voordeel is, is voor een ander een nadeel. Omwonenden (Hoofdstraat, Nieuwstraat, Oud Ovezandseweg, noem maar op) zijn gebaat met een lage verkeersintensiteit en verkeersdeelnemers die zich aan de snelheidslimiet houden. Het plaatsen van verkeersremmers (van welk type dan ook) is voor de weggebruikers zelf weer een sta-in-de-weg. Zulke obstakels verplaatsen het verkeer soms ook van de ene straat naar de andere. Zo verplaats je een probleem zonder het op te lossen.

Wees een goede gast
De echte oplossing zit in ons eigen gedrag. Hoe hard rij jij eigenlijk in en door ons dorp? Daar kun je de gemeente, de dorpsraad of wie dan ook niet op aanspreken; daar ben je zelf voor verantwoordelijk. Als iedereen zich een beetje meer aan de regels houdt zijn al die lelijke legoblokken, drempels, heuvels, versmallingen en wat je nog meer kunt bedenken niet eens nodig. Daarom deze oproep. Gedraag je als weggebruiker een beetje als een goede gast. Relax en ontspan een beetje als je Ovezande in- of uitrijdt. Daar doe je veel mensen in ons dorp een groot plezier mee.

Dorpsraad Ovezande

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *