Een Ovezandenaar in de gemeenteraad?

Op woensdag 16 maart aanstaande zijn er Gemeenteraadsverkiezingen. Op de verschillende lijsten staat slechts één persoon op een verkiesbare plaats die uit Ovezande komt en daar wil je natuurlijk wel wat meer van weten. Wat is de motivatie van Fabian Schenk om de politiek in te gaan en hoe denkt hij over de verschillende zaken waar we in Ovezande tegenaan lopen?

Fabian doet al veel vrijwilligerswerk in Ovezande. Zo kun je hem vinden bij Soos de Klomp, in het bestuur van Klomppop, bij het bouwen van een carnavalskar bij de Ofdwalers en gaat hij al jaren mee als leiding bij kinderkamp Borsele. Toch had hij behoefte aan meer verdieping. Hoe en waarom worden in de gemeenteraad bepaalde beslissingen genomen en waarop zijn die gebaseerd! Dat hij via zijn vader gemeenteraadspolitiek met een paplepel kreeg ingegoten zal niemand verbazen. Om te kijken of het ook echt iets is waar hij naar op zoek is, volgt hij sinds november 2021 de debatten in de gemeenteraad en heeft hij met veel plezier meegewerkt aan het tot stand komen van het verkiezingsprogramma. Het grootste probleem daarbij was de tekst concreet en leesbaar te maken en het aantal pagina’s drastisch terug te brengen. Want laten we eerlijk zijn, alleen echt geïnteresseerden lezen zo’n programma!

Dus pikken we er een aantal zaken uit die ook voor Ovezandenaren een belangrijke rol spelen. Zoals een tekort aan betaalbare starterswoningen en zogenaamde levensbestendige woningen. Zijn partij wil leegstand en verkrotting tegengaan. Een probleem hierbij is dat er nog geen wetgeving is die hen daar bij kan ondersteunen. Er moet dus nagedacht worden over slimme oplossingen zoals het afbreken van het oude scooterpaleis en daar bijvoorbeeld  appartementen voor jongeren bouwen. Die oplossing moet dan wel aantrekkelijk zijn voor de huidige eigenaar. Ook het welstandbeleid moet worden aangepast van strakke regels naar een bandbreedte en er moet worden meegedacht met potentiële huiseigenaren van “nee, tenzij ” naar  “ja mits”.  Voor jongeren moet er ook gekeken worden naar andere huisvestingsmogelijkheden zoals tiny houses en ouderen hebben behoefte aan levensbestendige woningen waarbij hun huidige woning weer beschikbaar kan komen.

Een ander probleem dat zich keer op keer in Ovezande de kop opsteekt is de verkeersveiligheid.  Dat blijft een probleem met het toenemende verkeer en een kern die er niet op berekend is. Er zouden meer veiliger fietsroutes moeten komen en zijn partij wil een pilot organiseren met gratis vervoer met de buurtbus om uit te proberen of meer mensen dan gebruik maken van deze voorziening. In de buitengebieden is men al druk bezig om een alternatieve route aan te bieden, weliswaar niet direct in Ovezande maar het is een begin. Een filmpje is te vinden op https://www.youtube.com/watch?v=kGialj7KHJI&t=1s Voor veel zaken, met name de verkeersveiligheid, is instemming en samenwerking nodig met het Waterschap en de Provincie Zeeland. Dat maakt oplossingen niet altijd even gemakkelijk.

Als Fabian gekozen wordt zal hij zich vooral bezig willen houden met de zorg en cultuur. En natuurlijk zal hij de contactpersoon worden voor Ovezande, want wie kent het dorp beter dan hij. Maar dan moet hij natuurlijk wel gekozen worden want  voorkeursstemmingen kunnen een belangrijke rol spelen bij verkiezingen.