Gewijzigd lijnennet Zak van Zuid-Beveland

In de maand maart reist u voor 1 euro per rit in De Zak!
Na overleg tussen onze buurtbusvereniging, de gemeente Borsele en vervoerder Connexxion is voor de Zak van Zuid-Beveland een aangepast lijnennet voor de buurtbus ontworpen, dat met ingang van 25 februari 2019 van kracht is. Hiermee verbeteren we de bussenloop, stemmen we deze beter op de behoeften van de reiziger af en bereiken we meer dorpskernen in De Zak. Zo doet de buurtbus nu ook ‘s-Heer Abtskerke en Nisse aan. Ik geef toe: op onderdelen oogt deze nieuwe dienstregeling best ingewikkeld. Het zal zowel voor de chauffeurs en zeker ook voor de reizigers in het begin even wennen zijn, maar ik heb goede hoop dat iedere betrokkene binnen korte tijd aan de aanpassingen gewend is geraakt en daarvan de voordelen ziet. De nieuwe routes staan afgebeeld op onderstaande kaart.

We gaan met het nieuwe lijnennet aan de slag in de wetenschap dat we altijd evalueren of de doorgevoerde veranderingen ook daadwerkelijk verbeteringen zullen zijn. Als u als lezer gebruik maakt van de buurtbus in De Zak nodig ik ook u graag uit uw mening over de veranderingen aan ons kenbaar te maken. U kunt uw reacties kwijt op info@buurtbuszuidbeveland.nl.