Gulden Mis in ere hersteld

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om per direct aan te sluiten bij de huidige coronamaatregelen. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten gehouden. Ook met Kerstmis zijn er geen publieke nachtmissen toegestaan. Deze maatregel komt bovenop de anderhalve meter maatregel, mondkapjes bij verplaatsingen, de hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Hoewel het te betreuren is, sluiten we als parochiekern Ovezande welwillend aan bij de maatregelen.

Dit betekent dat de viering van aanstaande zaterdag 4 december 19.00 uur komt te vervallen. 

De geplande bijzondere viering op zaterdag 11 december verplaatsen we naar 15.30 uur. Deze viering is de aloude en wondermooie traditie van de Gulden Mis, een gebruik dat we in Ovezande weer nieuw leven inblazen. Tijdens de Gulden Mis – de Missa Aurea  of Roratemis (Dauwt hemelen der rechtvaardigen) – wordt in het bijzonder stil gestaan bij de blijde verwachting en onbevlekte ontvangenis van Maria. In deze donkere dagen voor de kerst mogen wij onze zorgen aan haar toevertrouwen. In het verleden had deze plechtige mis een bijzondere aantrekkingskracht op mensen die in nood verkeerden of mensen wier naasten op zee voeren. Vandaar ook de soms gebruikte naam Schippersmis.

De kerk zal voor de gelegenheid met veel kaarsen worden verlicht. Het zijn de spreekwoordelijke donkere dagen voor Kerstmis en we zien uit naar de komst van het Licht van de wereld. 

Een ieder wordt van harte voor deze viering uitgenodigd om de directe voorbereiding op Kerstmis met ons te komen vieren. En dat alles in een donkere kerk, bij enkel kaarslicht. Dat werkt sfeervol, meditatief en verstillend.

Wij willen dit feest, met veel (kaars) licht graag met u vieren op zaterdag 11 december. De aanvang is om 15.30 uur, locatie Hoofdstraat 60 in Ovezande en de voorganger is vicaris Paul Verbeek. Iedereen is van harte welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *