Verslag 2016

Geplaatst op 7 februari 2017

Samenvatting vergadering Dorpsraad van dinsdag 13 december 2016

Aanwezig: Wout Aartsen, Johnny Boonman, Ad Phernambucq (vz), Peter Simpelaar, Hans Vermaire.

Algemeen:

– We vergaderen voor de eerste keer in de accommodatie van molen “de Blazekop” De “vergader” subsidie van de gemeente is binnen, deze wordt iedere jaar iets lager geeft Johnny aan, deze is wel toereikend.

– N.a.v. de jaarvergadering kijken we nog wat het beleid van RenB is m.b.t. starterswoningen, hierover hebben we als dorpsraad in het verleden al gesproken met RenB.

– Mijke den Ridder heeft besloten te stoppen met de dorpsraad, wel blijft ze beschikbaar in de werkgroep verkeer en vervoer en voor de werkgroep AED.

– Loes van Dam heeft zich inmiddels ook teruggetrokken uit de dorpsraad en blijft nog actief voor de dorpskrant.

– Hans geeft de wijzigingen door aan de kamer van koophandel. Ook de gemeente Borsele wordt hierover ingelicht.

– We zijn nog steeds op zoek naar aanvulling voor het bestuur. De penningmeester is tijdens de jaarvergadering herbenoemd.

AED: Loes en Peter hebben de AED gecontroleerd, hiervan was het alarm afgegaan omdat de kast niet goed sluit, deze is voorlopig met tape vast geplakt. Wellicht moet er gekeken worden naar een andere kast. De gemeente Borsele heeft een overeenkomst gesloten met hartveilig wonen. We onderzoeken wat dit gaat betekenen voor de werkgroep AED.

Ommetje: Het is rustig m.b.t. het Ommetje, komend voorjaar vraagt Wout de werkgroep bijeen om te kijken wat er qua onderhoud gedaan moet worden en wat de stand van zaken is.

Dorpsmoestuin / Biodiversiteit: Geen actueel nieuws.

Dorpskrant: Er wordt gewerkt aan een nieuwe website voor de dorpskrant, dit zal voornamelijk de “achterkant” (het beheersgedeelte) van de site betreffen. Wellicht dat er ook qua uiterlijk zaken gaan veranderen.

Duurzaam Ovezande: Binnen de dorpsraad willen we kijken of een duurzame dorpsauto iets is voor Ovezande. Door omstandigheden ging de toelichting hiervan niet door tijdens de jaarvergadering. Hier komen we later nog op terug.

Verkeer en vervoer: Stand van zaken van de snelheidscampagne is te vinden in het verslag van de jaarvergadering. Het wachten is op de resultaten die we van de gemeente verwachten.

Overige zaken: Het subsidie traject rond de dorpsmoestuin is volledig afgerond voor de dorpsraad. Er zijn nieuwe vrijwilligers bij gekomen voor de moestuin.

Met vriendelijke groet, Peter Simpelaar

namens de Dorpsraad Ovezande

De familie Baayens heeft de dorpsraad gevraagd om ondersteuning t.b.v. het behoud van de supermarkt in Ovezande. Als dorpsraad zullen we de familie waar mogelijk zeker ondersteunen.

De dorpsraad overweegt om weer een nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren zoals vorig jaar, maar met een nieuwe invulling. Er wordt gepeild of er weer belangstelling is naar een dergelijke bijeenkomst.

Rondvraag: Ad vindt dat er een vervangend voorzitter ai. moet zijn bij zijn afwezigheid tijdens bestuursvergaderingen. Peter neem deze taak op zich.

De volgende dorpsraadsvergadering staat gepland op dinsdag 7 februari 2017.