“Ik pak alles aan”

Als ik bij Chris aankom op de afgesproken tijd is hij nog druk bezig met telefoneren. Hij begeleidt statushouders naar werk en probeert op dat moment een afspraak te maken voor een jonge Syriër uit Ovezande. De jongen heeft al een parttime baan maar zou graag fulltime willen werken.

Het lukt Chris een afspraak te regelen. Chris Schipper is als vrijwilliger werkzaam als jobcoach bij Vluchtelingenwerk Zuid-West Nederland. Hij probeert vluchtelingen met een verblijfsstatus te helpen bij het vinden van werk. Dat is geen eenvoudige opgave. Hij probeert hen zoveel mogelijk zelf te laten doen als dat mogelijk is. Naast een baan moeten de vluchtelingen ook nog drie dagen per week naar een verplichte inburgeringscursus. De cursus duurt drie jaar en de kosten hiervan worden door de overheid voorgeschoten.

We raken meteen met elkaar in gesprek over de achtergronden van de vluchtelingen. Nergens in hun dossier staat vermeld wat hun achtergrond is met betrekking tot opleiding en werkervaring. Aan Chris dus de taak om in een gesprek te achterhalen wat zij kennen en kunnen. Lastig omdat de meeste vluchtelingen graag willen werken en dan aangeven alles te willen en te kunnen.

Het kost Chris daarom veel tijd om met hen een goede CV samen te stellen en vervolgens een bedrijf te vinden die aansluit bij hun ervaring.

Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen. Zo moest hij een Syrische aardrijkskundeleraar met een universitaire graad helpen bij het zoeken naar werk. Gelukkig wist de man zelf ook wel dat hij hier niet als aardrijkskundeleraar aan de slag zou kunnen maar hij had zijn studie destijds betaald met laswerkzaamheden. Een baan als lasser werd al snel gevonden, waarbij hij ingewerkt en ondersteund werd door Marokkaanse collega’s. Zijn werkgever bleek een goede werknemer aan hem te hebben want door zijn adviezen en initiatief zijn er inmiddels een aantal productieprocessen bij het bedrijf verbeterd.

Chris zelf komt oorspronkelijk uit Kapelle maar woont alweer 40 jaar in Ovezande. Na zijn pensioen als bedrijfsleider bij een grote Supermarkt is hij eerst een half jaartje thuis aan het klussen geweest, totdat hij iets anders wilde gaan doen.

Op internet trof hij zo’n 4 jaar geleden een oproep van Vluchtelingenwerk aan. Zij zochten vrijwilligers. Hij wist er helemaal niets van, want zijn sociale leven bestond op dat moment (tot op heden) uit vrienden en paarden (De Weelruiters). Hij startte dan ook als maatschappelijk begeleider van een gezin maar specialiseerde zich al snel als jobcoach. Per jaar begeleidt hij zo’n 10 mensen naar werk. Sinds de “Turkijedeal” is dat aantal afgenomen maar het opleidingsniveau van de nieuwkomers is ook gedaald. En dat brengt weer andere problemen met zich mee want ze willen alles aanpakken. Ovezande heeft 3 vluchtelingengezinnen met een verblijfstatus gehuisvest. Dat betekent dat van de 550 gezinnen iets meer dan een half procent uit vluchtelingen bestaat, vandaar dat je hen zelden tegenkomt. Overigens kan vluchtelingenwerk nog altijd vrijwilligers gebruiken op allerlei gebied. Je kunt ze bereiken via debevelanden@vluchtelingenwerk.nl`. Vanzelfsprekend worden je dan ook allerlei trainingen aangeboden en heb je collega’s om te overleggen

7 augustus 2019