KBO-Ovezande

KBO-Ovezande e.o. is een gezellige ontmoetingsplaats voor senioren in Ovezande en omgeving. 
Een plaats waar +/- 190 leden actief zijn met zaken die ons ouderen bezig houdt. activiteiten van KBO-Overzande vinden plaats in het dorpshuis “Het Trefpunt”

Activiteiten van KBO-Ovezande

Soosmiddag
Iedere donderdag vanaf 13.30 uur biljarten, kaarten, koersbal enz.

Bridgeclub
Iedere dinsdagavond van 19.30 – 22.00 uur

Leeskring
1x in de vijf weken van 09.30 – 11.30 uur (datums in de nieuwsbrief)

Wandelen/Nordic Walking
Iedere maandagmiddag. Vertrek vanaf het Trefpunt om 13.00 uur

Creaclub

Jeu de Boules
Elke twee weken, woensdagmiddag om 14.00 uur.

Bestuur

Dhr. Adrie Vroonland (voorzitter), Tel: 06-22603947, adrie48@zeelandnet.nl
Mevr. Irma Duvaloois (secretaris), Tel: 0113-655699,  KBO-Ovezande@zeelandnet.nl 
Mevr. Sjaan Crucq  (penningmeester), Tel: 0113-562918, petercrucq@zeelandnet.nl
Mevr. Bep Meerhoff (website), Tel: 06-22401349, bepenhanmeerhoff@kpnmail.nl
Mevr. Jeanne Lauret, Tel: 0113-656722, henkie36@zeelandnet.nl
Mevr. Tiny Rentmeester (Ledenadm.), Tel: 0113-655645, tinyrent@outlook.com
Notuliste vanaf 2011: mevr. Clazien Goense (geen lid van bestuur)

Lidmaatschap

Voor  € 21,–  per jaar kunt u lid worden van KBO-Ovezande.
U ontvangt dan 10 keer per jaar het ledenblad van KBO-PCOB en de nieuwsbrief van KBO Ovezande.
Voor opgave van lidmaatschap kunt u bellen of mailen naar het secretariaat:
Tel: 0113-655699, e-mail: KBO-Ovezande@zeelandnet.nl

Website: https://www.kbozeeland.nl/ovezande/