Nieuws

_________________________________________________________________________

Activiteiten

29       oktober        Jeu de Boules 14.00 uur aanwezig in het Theehuis

31       oktober        Koffie-uurtje na de Kerkdienst in de Soosruimte

  3        november   Leeskring

12/26  november  Jeu de Boules 14.00 uur aanwezig in het Theehuis

16         november  D.B. vergadering 10.00 uur

23         november  Bestuursvergadering 10.00 uur

17         december  Kerstviering opgeven voor 5 december

De volledige Nieuwsbrief van het KBO is te vinden onder het kopje “Verenigingen”