Nieuws

Op deze pagina komen activiteiten te staan die binnenkort plaats vinden op opeen volgende datum . Als de activiteiten voorbij zijn worden ze verwijderd.

_________________________________________________________________________

Uitnodiging opening Vlinderidylle

Posted on 

Toegankelijk voor iedereen

Op zaterdag 18 september 11.00 uur

In augustus 2020 heeft de Werkgroep Ovezande Biodivers het plan opgevat een vlinderidylle te realiseren op het perceel tussen de Hoofdstraat en de Bloemenstraat wat in eigendom is van De heer Hopmans. Na zijn toestemming hebben een viertal agrariers het perceel, geheel belangeloos, “vlinderrijp “gemaakt.

Nu zijn we bijna een jaar verder. De vlinderbloemen groeien en bloeien volop. En inmiddels hebben al zo’n 15 soorten vlinders hun idylle gevonden.
De Werkgroep Ovezande Biodivers heeft ondertussen, naast het nodige maaibeheer,  gewerkt aan de realisatie van een mooie picknickbank en -tafel, en een prachtig toegangshek wat tijdens de opening wordt onthuld.

De opening, met medewerking van Burgemeester Dijksterhuis, vindt plaats op zaterdag 18 september 2021 om 11.00 uur en is toegankelijk voor iedereen

Mits er geen sprake is van koude, wind of regen wordt , s’avonds  om 21.30 uur ,in de Vlinderidylle , de  “ Vlindervangnacht ” gehouden. Met medewerking van de Vlinder – en libelle werkgroep Zeeland worden dan de nachtvlinders  gevangen, geteld en gedetermineerd.

Wilt u zich aub. vooraf aanmelden ?  Dan kunnen wij er voor zorgen dat er genoeg  attenties zijn voor iedereen. Aanmelden bij: loek57@zeelandnet.nl En vermeldt met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn,  zowel bij de openingsceremonie als de Vlindervangnacht.

Namens de Werkgroep Ovezande Biodivers Ovezande,
Loek Menheere
voor info: loek57@zeelandnet.nl